Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.412 văn bản: Xuất nhập khẩu
10281

Công văn 4201/KTTH của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác thu thuế xuất, nhập khẩu 6 tháng cuối năm 1996

Ban hành: 28/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
10282

Công văn 2677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc thủ tục nhập khẩu xe ô tô vừa chở hàng vừa chở người và động cơ xe ô tô tải đã qua sử dụng

Ban hành: 19/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
10283

Công văn 2842/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp theo Nghị định thư tài chính năm 1994, 1995

Ban hành: 15/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
10284

Quyết định 59/VGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ tỷ lệ phụ thu xăng dầu nhập khẩu

Ban hành: 13/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10285

Quyết định 690-TM/XNK của Bộ Thương mại về bổ sung quy chế hàng hoá của CHDCND Lào quá cảnh lãnh thổ Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 1163-TM/XNK ngày 20/9/1994

Ban hành: 09/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
10286

Quyết định 689-TM/XNK của Bộ Thương mại về bổ sung quy chế hàng hoá của Vương quốc Cam-pu-chia quá cảnh lãnh thổ Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 1162-TM/XNK ngày 20/9/1994

Ban hành: 09/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
10287

Công văn 1284-NN.PTL/CV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung quy chế tạm thời về kiểm tra gỗ nhập khẩu và vận chuyển gỗ có nguồn gốc từ Cam-pu-chia

Ban hành: 31/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
10288

Quyết định 66/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ban hành bản Qui chế hải quan Khu chế xuất

Ban hành: 28/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
10289

Thông tư 33-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 18/CP ngày 04/4/1996 ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện chương trình giảm thuế hàng nhập khẩu từ các nước Cộng đồng châu Âu (EU) cho năm 1996-1997

Ban hành: 09/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
10290

Quyết định 1082-NN-BVTV-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấm nhập khẩu, sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp ở Việt Nam

Ban hành: 08/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10291

Quyết định 62/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát hải quan đối với vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Ban hành: 15/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10292

Quyết định 381-TM/XNK của Bộ Thương mại sửa đổi quy chế xuất nhập khẩu ủy thác giữa các pháp nhân trong nước (Ban hành theo quyết định của Bộ Thương mại số 1172/TM-XNK ngày 22/9/1994)

Ban hành: 06/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
10293

Công văn 1238-TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hàng gia công

Ban hành: 29/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
10294

Công văn 1093/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng kết quả giám định chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu

Ban hành: 18/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
10295

Công văn 1094/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh làm thủ tục chuyển tiếp đối với các loại ô tô

Ban hành: 18/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
10296

Thông tư liên tịch 07-TM/TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn điều chỉnh và bổ sung Thông tư liên Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 01 TM/TCHQ ngày 20/1/1996

Ban hành: 13/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
10297

Công văn về việc xuất khẩu hàng dệt may, đan thủ công dân gian sang EU

Ban hành: 09/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
10298

Quyết định 272/TM-TCCB của Bộ Thương mại về việc đổi tên các phòng cấp giấy phép xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ Thương mại

Ban hành: 08/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
10299

Công văn 1301-TM/ĐT của Bộ Thương mại về gia công hàng xuất khẩu

Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
10300

Công văn 458/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu ôtô, xe gắn máy ngoài đường mậu dịch

Ban hành: 14/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
Vui lòng đợi