Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.300 văn bản: Xuất nhập khẩu
41

Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản

Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
42

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
43

Công văn 6294/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua kho ngoại quan

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
44

Công văn 6283/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020

Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
45

Quyết định 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2020
46

Công văn 6201/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 22/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
47

Công văn 6193/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại "Máy xịt rửa xe"

Ban hành: 21/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
48

Quyết định 27/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Ban hành: 21/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
49

Công văn 6129/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Engine ECU

Ban hành: 18/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
50

Nghị định 111/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022

Ban hành: 18/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
51

Công văn 6115/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
52

Công văn 6093/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc lấy mẫu thép hình chữ H, I

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
53

Quyết định 2350/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
54

Công văn 6068/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu

Ban hành: 16/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
55

Công văn 6087/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP

Ban hành: 16/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
56

Công văn 6050/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC

Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
57

Thông báo 330/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác

Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
58

Công văn 6040/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê

Ban hành: 14/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
59

Công văn 6025/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế hàng nhập khẩu để viện trợ không hoàn lại cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 14/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
60

Công văn 6002/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 11/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
Vui lòng đợi