Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.412 văn bản: Xuất nhập khẩu
2281

Quyết định 369/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2016
2282

Thông báo 1620/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Ván lát sàn bằng bột gỗ ép hiệu Dongwha đã tráng phủ nhựa 2 mặt, đã qua xử lý nhiệt, tỷ trọng >0.8g/cm3, kích thước 1200mm x 190mm x8mm

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
2283

Thông báo 1626/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dầu cuốn ống Quakercool P 1.0

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
2284

Công văn 833/TCT-KK của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu qua bên thứ ba

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2016
2285

Thông báo 1616/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Kẽm diethyldithiocarbamate - 17_23 ZDEC/ETHYL ZIMATE

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
2286

Thông báo 1627/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hợp chất vô cơ, hữu cơ khác (hóa chất hữu cơ), có nhiều công dụng - HP 669

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
2287

Thông báo 1625/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hương phô mai (Phụ gia thực phẩm) - dùng để sản xuất bánh, dạng bột

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
2288

Thông báo 1622/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế Rubber Accelerator Perkacit SDBC

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
2289

Quyết định 10/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2016
2290

Thông báo 1586/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hương khói dùng trong chế biến thực phẩm SMKEZ ENVIRO 24PB

Ban hành: 02/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
2291

Thông báo 1583/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Điện thoạt di động Lumia RM-1141

Ban hành: 02/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
2292

Thông báo 1585/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm dùng trong ngành sản xuất sơn, chất để hoàn tất loại khác VW-017

Ban hành: 02/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
2293

Thông báo 1570/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Feed Curb FS dry - Bổ sung chất chống mốc trong thức ăn chăn nuôi

Ban hành: 01/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
2294

Công văn 1501/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo quyết toán nguyên vật liệu theo năm tài chính và triển khai thực hiện Quyết định 1966/QĐ-TCHQ

Ban hành: 29/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2016
2295

Công văn 1371/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế lốp ô tô nhập khẩu

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2016
2296

Công văn 2610/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc phân loại mặt hàng Enzyme dùng trong sản xuất xà phòng, bột giặt

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2016
2297

Thông tư 32/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư 21/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2013/TT-BTC đến năm 2016

Ban hành: 25/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2016
2298

Công văn 1189/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc áp mã HS và tính thuế nhập khẩu đối với phôi thép

Ban hành: 25/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2016
2299

Công văn 1626/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc thực hiện Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Ban hành: 25/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2016
2300

Công văn 1161/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Ban hành: 24/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2016
Vui lòng đợi