Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 2.331 văn bản: Xuất nhập khẩu
2261

Quyết định 2806/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
2262

Quyết định 2423/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2016
2263

Quyết định 2422/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2016
2264

Quyết định 2421/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2016
2265

Quyết định 2384/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2016
2266

Quyết định 2292/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2016
2267

Quyết định 2291/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2016
2268

Quyết định 1614/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành "Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020"

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
2269

Quyết định 2134/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2016
2270

Quyết định 2140/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2016
2271

Quyết định 2138/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2016
2272

Quyết định 10/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2016
2273

Quyết định 280/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến Cơ chế Một cửa Quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2016
2274

Quyết định 118/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2016
2275

Quyết định 57/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2016
2276

Quyết định 45/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của ngành Hải quan năm 2016

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 13/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2016
2277

Quyết định 23/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2016
2278

Quyết định 2770/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
2279

Quyết định 2504/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2015
2280

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA của Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Bộ Công an về hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan; Giao thông; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
Vui lòng đợi