Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.921 văn bản: Xuất nhập khẩu
10881

Quyết định 78-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành công tác xuất nhập khẩu năm 1994

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10882

Quyết định 624-TTg của Chính phủ về xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
10883

Thông tư 72A-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành NĐ 54/CP ngày 28/8/1993 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật SĐBS một số điều của Luật thuế XN, thuế NK

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 30/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
10884

Nghị định 54-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
10885

Thông tư 04/TM-ĐT của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện "Quy định quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách" ban hành kèm theo Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 30/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/1995
10886

Thông tư liên tịch 65-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
10887

Nghị định 47-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về trả nợ nước ngoài bằng hàng hoá xuất khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10888

Hiệp định hàng hải thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 27/05/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
10889

Quyết định 17/TCHQ-GQ của Tổng cục Hải quan ban hành bản Quy chế tạm thời Hải quan khu chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
10890

Quyết định 405-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc công bố các danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/04/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10891

Công văn 2478/TM-XNK của Bộ Thương mại về danh mục 17 mặt hàng tạm ngừng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 23/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
10892

Quyết định 108-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quản lý bằng hạn ngạch trong năm 1993

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10893

Thông tư 06-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc quy định và hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
10894

Quyết định 184-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Trung ương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1-TTg ngày 06-10-1992

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
10895

Thông tư liên tịch 83/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về quy định việc thu tiền lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu và giám định nội dung các văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu mậu dịch và phí mậu dịch

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 16/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10896

Quyết định 91-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10897

Thông tư 59-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chứng từ hợp lệ kèm theo hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường nội địa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10898

Thông tư 29-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 114-HĐBT ngày 07/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10899

Thông tư liên tịch 9-TT/LB của Bộ Thương mại và Du lịch và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114-HĐBT ngày 7-4-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý đối với xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh cho người

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2005
10900

Thông tư 28-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc quy định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hoá nhập khẩu là quà biếu, quà tặng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
Vui lòng đợi