Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.921 văn bản: Xuất nhập khẩu
61

Quyết định 1059/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 02/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2022
62

Quyết định 1057/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 02/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2022
63

Quyết định 1060/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 02/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2022
64

Công văn 1514/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
65

Công văn 1281/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
66

Công văn 1478/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc mã loại hình

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
67

Công văn 1449/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
68

Công văn 2612/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về vướng mắc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
69

Công văn 3091/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc áp dụng thuế phòng vệ thương mại

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
70

Công văn 1400/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2022
71

Quyết định 493/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
72

Công văn 1346/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
73

Công văn 1320/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
74

Công văn 1272/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập để gia công

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
75

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Xác thực: 12/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
76

Công văn 1201/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
77

Công văn 1194/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2022
78

Công văn 1175/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
79

Công văn 1118/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
80

Công văn 1088/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
Vui lòng đợi