Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.900 văn bản: Xuất nhập khẩu
41

Công văn 1281/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
42

Công văn 1478/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc mã loại hình

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
43

Công văn 1449/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
44

Công văn 2612/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về vướng mắc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
45

Công văn 3091/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc áp dụng thuế phòng vệ thương mại

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
46

Công văn 1400/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2022
47

Quyết định 493/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
48

Công văn 1346/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
49

Công văn 1320/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
50

Công văn 1272/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập để gia công

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
51

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Xác thực: 12/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
52

Công văn 1201/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
53

Công văn 1194/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2022
54

Công văn 1175/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
55

Công văn 1118/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
56

Công văn 1088/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
57

Công văn 1102/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
58

Chỉ thị 1838/CT-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
59

Công văn 1029/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
60

Công văn 1023/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
Vui lòng đợi