Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.921 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 7737/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
02

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
03

Công văn 3159/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
04

Thông tư 45/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
05

Quyết định 1463/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
06

Quyết định 1462/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
07

Quyết định 2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thương mại biên giới và miền núi, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
08

Quyết định 2752/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
09

Công văn 4140/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn về hoạt động nhập khẩu tàu bay và bán hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
10

Công văn 2922/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
11

Công văn 2923/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
12

Quyết định 1406/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
13

Quyết định 1399/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
14

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi một số Điều của Quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định 35/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
15

Công văn 2844/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo trang thông tin điện tử tra cứu mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
16

Công văn 2846/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
17

Công văn 2753/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về xuất khẩu đá vôi, đôlômit

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
18

Công văn 6328/BTC-CST của Bộ Tài chính về phí sử dụng công trình kết cấu, hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2022
19

Quyết định 1243/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
20

Thông tư 11/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
Vui lòng đợi