xuất nhập khẩu

Lọc bài viết theo:

Doanh nghiệp được tự in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ 15/10/2022 13/10/2022

Ngày 10/10/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông báo 257/TB-BCT về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường.

Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cần đáp ứng điều kiện gì? 03/09/2021

Xuất, nhập khẩu là hoạt động thương phổ biến đối với các thương nhân. Tuy nhiên hoạt động này là việc buôn bán, vận chuyển hàng hoá qua các quốc gia nên thủ tục tương đối phức tạp.

Từ 30/10/2020, cần kiểm tra thực tế 20% lô hàng gỗ trước khi xuất khẩu  20/10/2020

Ngày 01/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý chính là vấn đề xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu.

Chỉ được nhập khẩu thuốc qua cửa khẩu quốc tế 27/09/2020

Để giải quyết một số vướng mắc trong thủ tục nhập khẩu hàng hóa là thuốc, nguyên liệu làm thuốc, ngày 16/9/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 6068/TCHQ-GSQL.

Quy định mới về thủ tục xuất, nhập khẩu gỗ từ 30/10/2020 27/09/2020

Nhằm giảm thiểu tác động thiệt hại trước những rủi ro thương mại của ngành gỗ, ngày 01/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp. Nghị định có rất nhiều điểm mới trong việc quản lý gỗ xuất khẩu, nhập khẩu