xuất nhập khẩu

Lọc bài viết theo:

Từ 30/10/2020, cần kiểm tra thực tế 20% lô hàng gỗ trước khi xuất khẩu  20/10/2020

Ngày 01/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý chính là vấn đề xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu.

Chỉ được nhập khẩu thuốc qua cửa khẩu quốc tế 27/09/2020

Để giải quyết một số vướng mắc trong thủ tục nhập khẩu hàng hóa là thuốc, nguyên liệu làm thuốc, ngày 16/9/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 6068/TCHQ-GSQL.

Quy định mới về thủ tục xuất, nhập khẩu gỗ từ 30/10/2020 27/09/2020

Nhằm giảm thiểu tác động thiệt hại trước những rủi ro thương mại của ngành gỗ, ngày 01/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp. Nghị định có rất nhiều điểm mới trong việc quản lý gỗ xuất khẩu, nhập khẩu