Danh mục

Tra cứu Công văn về Xuất nhập cảnh

Có tất cả 172 văn bản: Xuất nhập cảnh
161

Công văn 7010 CV/A18(P3) của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam

Ban hành: 19/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2009
162

Công văn 5172/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho cán bộ của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
163

Công văn 4128/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời bạn đọc

Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2009
164

Công văn 3537/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
165

Công văn 1850/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc dừng xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

Ban hành: 18/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
166

Công văn 2878/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2009
167

Công văn 615/TY-DT của Cục Thú y về việc hướng dẫn về thủ tục kiểm dịch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh động vật, sản phẩm động vật

Ban hành: 20/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2009
168

Công văn 1974/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thí điểm nội dung điểm I, phần B Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 của Bộ Tài chính

Ban hành: 15/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
169

Công văn 521/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra; đối chiếu hồ sơ giấy tờ đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Ban hành: 03/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2009
170

Công văn 519/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan hàng quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 02/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2009
171

Công văn 587/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn 8176/VPCP-KTTH ngày 28/11/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc bãi bỏ thủ tục kê khai tờ khai xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu sân bay quốc tế đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
172

Công văn 8176/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kê khai xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 28/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2008
Vui lòng đợi