Tra cứu Công văn về Xuất nhập cảnh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 176 văn bản: Xuất nhập cảnh
161

Công văn 6951/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất

162

Công văn 15352/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ tờ khai xuất nhập cảnh tại một số cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý

163

Công văn 91/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với bàu bay xuất nhập cảnh và hành lý của người xuất nhập cảnh tại cảng hàng không Cần Thơ

164

Công văn 9045/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về đàm phán ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

165

Công văn 7010 CV/A18(P3) của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam

166

Công văn 5172/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho cán bộ của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia

167

Công văn 4128/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời bạn đọc

168

Công văn 3537/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng

169

Công văn 1850/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc dừng xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

170

Công văn 2878/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

171

Công văn 615/TY-DT của Cục Thú y về việc hướng dẫn về thủ tục kiểm dịch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh động vật, sản phẩm động vật

172

Công văn 1974/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thí điểm nội dung điểm I, phần B Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 của Bộ Tài chính

173

Công văn 521/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra; đối chiếu hồ sơ giấy tờ đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

174

Công văn 519/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan hàng quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

175

Công văn 587/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn 8176/VPCP-KTTH ngày 28/11/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc bãi bỏ thủ tục kê khai tờ khai xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu sân bay quốc tế đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam

176

Công văn 8176/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kê khai xuất cảnh, nhập cảnh