Tra cứu Công văn về Xuất nhập cảnh

Có tất cả 120 văn bản: Xuất nhập cảnh
41

Công văn 2879/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất suất ăn để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh

Ban hành: 06/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
42

Công văn 1003/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu phí hải quan theo Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Ban hành: 20/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2017
43

Công văn 907/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu phí hải quan theo Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Ban hành: 17/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2017
44

Công văn 843/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với nhiên liệu trên tàu biển khi xuất cảnh

Ban hành: 14/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
45

Công văn 12150/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất trả hàng hóa quá cảnh

Ban hành: 29/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2017
46

Công văn 1914/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hàng quá cảnh phải có giấy phép

Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2017
47

Công văn 11932/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về tuyến đường quá cảnh không qua lãnh thổ đất liền

Ban hành: 21/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2016
48

Công văn 949/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc góp ý kiến vào dự thảo Thông tư thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Ban hành: 04/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
49

Thông báo 55/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-xê-đô-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ

Ban hành: 30/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2016
50

Thông báo 51/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Síp

Ban hành: 17/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
51

Thông báo 49/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt

Ban hành: 17/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
52

Công văn 5580/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước, gửi sau của người nhập cảnh

Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
53

Công văn 3444/TCHQ-QLRR của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh

Ban hành: 25/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
54

Công văn 2287/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2016
55

Công văn 86/CP-NC của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
56

Công văn 549/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh

Ban hành: 13/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2016
57

Công văn 11522/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Ban hành: 07/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
58

Công văn 11077/TCHQ-QLRR của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh

Ban hành: 23/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2015
59

Công văn 10560/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu gỗ Trắc từ Lào quá cảnh qua Campuchia vào Việt Nam

Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
60

Công văn 7336/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được người xuất nhập cảnh mang theo đường hành lý

Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2015
Vui lòng đợi