Tra cứu Công văn về Xuất nhập cảnh

Có tất cả 130 văn bản: Xuất nhập cảnh
41

Công văn 4408/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời gian quá cảnh

Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
42

Công văn 2403/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về quy trình thủ tục xuất nhập cảnh đối với phương tiện và xuất nhập khẩu đối với hàng hóa tại các cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc

Ban hành: 04/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
43

Công văn 30/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao khi đi công tác, học tập tại nước ngoài

Ban hành: 29/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
44

Thông báo 52/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Li-bê-ri-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ

Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
45

Công văn 8067/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với rượu bia đưa từ nước ngoài để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh

Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
46

Công văn 9768/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh mang theo đá quý

Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
47

Công văn 4481/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh

Ban hành: 04/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2017
48

Thông báo 35/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
49

Công văn 3906/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với tiền mặt của người xuất nhập cảnh

Ban hành: 14/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2017
50

Công văn 1160/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý hộ chiếu công vụ

Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2017
51

Công văn 2879/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất suất ăn để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh

Ban hành: 06/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
52

Công văn 1003/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu phí hải quan theo Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Ban hành: 20/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2017
53

Công văn 907/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu phí hải quan theo Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Ban hành: 17/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2017
54

Công văn 843/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với nhiên liệu trên tàu biển khi xuất cảnh

Ban hành: 14/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
55

Công văn 12150/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất trả hàng hóa quá cảnh

Ban hành: 29/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2017
56

Công văn 1914/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hàng quá cảnh phải có giấy phép

Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2017
57

Công văn 11932/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về tuyến đường quá cảnh không qua lãnh thổ đất liền

Ban hành: 21/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2016
58

Công văn 949/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc góp ý kiến vào dự thảo Thông tư thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Ban hành: 04/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
59

Thông báo 55/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-xê-đô-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ

Ban hành: 30/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2016
60

Thông báo 51/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Síp

Ban hành: 17/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
Vui lòng đợi