Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập cảnh

Có tất cả 489 văn bản: Xuất nhập cảnh
441

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pê-ru về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt

Ban hành: 24/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
442

Quyết định 1928/2004/QĐ-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc ban hành Quy chế Quản lý các đoàn ra và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
443

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt

Ban hành: 18/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2020
444

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp về miễn thị thực lưu trú ngắn hạn trên cơ sở có đi có lại đối với người mang hộ chiếu ngoại giao

Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
445

Quyết định 09/2004/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản và công dân Hàn Quốc

Ban hành: 30/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
446

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông

Ban hành: 05/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2020
447

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Ban hành: 22/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
448

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

Ban hành: 26/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
449

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Môn-đô-va về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Ban hành: 28/02/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
450

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pa-na-ma về miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu lãnh sự, hộ chiếu đặc biệt

Ban hành: 05/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
451

Quyết định 187/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc cho phép cửa khẩu Tây Trang và cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu được áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới

Ban hành: 07/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
452

Quyết định 185/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn được áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu biên giới

Ban hành: 06/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2002
453

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Ban hành: 06/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
454

Quyết định 184/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Hà Giang được áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu biên giới

Ban hành: 21/11/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2001
455

Quyết định 1165/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 12/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
456

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa I-Rắc về miễn thị thực

Ban hành: 13/06/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
457

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa Liên bang Nam Tư về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Ban hành: 05/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
458

Hiêp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về điều kiện đi lại của công dân

Ban hành: 07/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
459

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ac-hen-ti-na về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Ban hành: 14/09/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
460

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Ban hành: 15/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
Vui lòng đợi