Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập cảnh

Có tất cả 489 văn bản: Xuất nhập cảnh
481

Thông tư 26-TC-HCVX của Bộ Tài chính về chế độ thu tiền lệ phí cấp hộ chiếu, các loại giấy tờ, chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 24/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
482

Nghị định 4-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 18/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
483

Quyết định 175/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang theo tiền mặt ngoại tệ khi xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 09/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
484

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 14/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
485

Quyết định 71/TTLB của Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính về việc quy định về thu lệ phí cấp hộ chiếu, các loại giấy tờ chứng nhận tại Việt Nam cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 05/12/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
486

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ap-ga-ni-xtan về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 28/12/1987
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
487

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 10/04/1987
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
488

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Chính phủ Xây dựng lại đất nước nước Cộng hòa Ni-ca-ra-goa về các trường hợp miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 14/03/1983
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
489

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba về các trường hợp miễn thị thực cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 31/08/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
Vui lòng đợi