xe công

Lọc bài viết theo:

Tự ý thanh lý ô tô công có thể bị phạt đến 20 triệu đồng 26/07/2019

Đây là một trong những mức phạt hành chính được quy định tại Nghị định 63/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11/7/2019 vừa qua.

Trước 31/12/2019, hoàn thành xử lý xe công dôi dư 17/01/2019

Theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trước ngày 31/12/2019, các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh phải hoàn thành xử lý xe ô tô dôi dư.

Bộ trưởng được đi xe công giá đến 1,1 tỷ đồng 16/01/2019

Ngày 11/1/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan Nhà nước.

Những cơ quan nào được đi xe biển xanh? 21/08/2018

Nếu như biển số xe nền trắng được cấp cho xe máy, ô tô của người dân thì biển số xe nền xanh được cấp cho một số cơ quan Nhà nước nhất định.

Chính thức khoán kinh phí sử dụng nhà ở và xe công 10/01/2018

Kinh phí khoán sử dụng nhà ở và xe công sẽ được thanh toán cho đối tượng nhận khoán cùng với việc chi trả tiền lương hàng tháng. Khoán kinh phí sử dụng nhà ở và xe công sẽ góp phần giảm chi ngân sách Nhà nước…