Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12500:2018 Vòi nước vệ sinh - Hiệu quả sử dụng nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12500:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12500:2018 Vòi nước vệ sinh - Hiệu quả sử dụng nước
Số hiệu:TCVN 12500:2018Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực:Xây dựng
Ngày ban hành:28/12/2018Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 12500:2018

VÒI NƯỚC VỆ SINH - HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC

Sanitary tapware - Water efficiency

Lời nói đầu

TCVN 12500:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

VÒI NƯỚC VỆ SINH - HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC

Sanitary tapware - Water efficiency

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các mức nước tiêu thụ và phương pháp xác định mc nước tiêu thụ nhằm đánh giá và phân cấp hiệu quả sử dụng nước ca vòi nước vệ sinh, bao gồm sen vòi, vòi rửa bát và vòi rửa mặt.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đi, bổ sung (nếu có).

EN 200, Sanitary tapware - Single taps and combination taps for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification (Thiết bị vệ sinh - Vòi đơn và vòi kết hợp cho hệ thống cấp nước kiểu 1 và kiểu 2 - Yêu cu kỹ thuật chung)

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau.

3.1

Hiệu quả sử dụng nước (water efficiency)

Mức tiêu thụ nước ít nhất của vòi nước vệ sinh, bao gồm sen vòi, vòi rửa bát và vòi rửa mặt, nhưng vẫn đảm bảo tính năng sử dụng của sản phẩm, được đánh giá thông qua “Lưu lượng hiệu quả”.

3.2

Lưu lượng hiệu quả (efficient flow rates)

Giá trị trung bình của các lưu lượng nước trung bình chảy qua vòi nước tại các áp suất dòng động bằng 100 kPa, 150 kPa, 250 kPa, 350 kPa và 500 kPa, tính bằng lít trên phút (L/min).

3.3

Sen vòi (Shower)

Thiết bị phun nước nhằm mục đích tắm rửa, cho phép nước chảy ra dưới dạng các tia phun hoặc các giọt nước, có thể bao gồm tay cầm (cố đnh hoặc xoay), ống dây mềm (có hoặc không có bộ phận điều chỉnh dòng chảy), có kết hợp với vòi hoặc các thành phần khác.

3.4

Vòi rửa bát (sink tap)

Thiết bị xả nước theo nguyên lý đóng và m dòng nước chảy vào chậu rửa hoặc bồn ra, chủ yếu sử dụng cho mục đích rửa bát, có thể bao gồm tay cầm cố định hoặc xoay, có thể kết hợp với ống mềm hoặc tích hợp cảm biến đóng m tự động hoặc kết hợp van trộn nóng lạnh.

3.5

Vòi rửa mặt (basin tap)

Thiết bị xả nước theo nguyên lý đóng và mở dòng nước chảy vào chậu rửa hoặc bồn rửa, chủ yếu sử dụng cho mục đích rửa mặt và rửa tay, có thể bao gồm tay cầm cố định hoặc xoay, có thể kết hợp với ống mềm hoặc tích hợp cảm biến đóng mở tự động hoặc kết hợp van trộn nóng lạnh.

4  Yêu cầu chung

4.1  Vòi nước vệ sinh phải phù hợp với các yêu cầu nêu trong EN 200.

4.2  Lưu lượng trung bình cao nhất xác định theo EN 200 tại mỗi áp suất dòng động bằng 100 kPa, 150 kPa, 250 kPa, 350 kPa và 500 kPa phải không được vượt quá giới hạn trên ca dải lưu lượng dùng để phân cấp xác định lưu lượng hiệu quả (nêu trong Bảng 1) lớn hơn 0,5 L/min.

4.3  Lưu lượng trung bình thấp nhất xác định theo EN 200 tại mỗi áp suất dòng động bằng 100 kPa, 150 kPa, 250 kPa, 350 kPa và 500 kPa phải không được vượt quá gii hạn dưới ca dải lưu lượng dùng để phân cấp xác định lưu lượng hiệu quả (nêu trong Bảng 1) lớn hơn 0,5 L/min.

4.4  Chênh lệch giữa lưu lượng trung bình cao nhất và thấp nhất xác định theo EN 200 tại mỗi áp suất dòng động bằng 100 kPa, 150 kPa, 250 kPa, 350 kPa và 500 kPa không được vượt quá 2,0 L/min.

5  Yêu cầu về hiệu quả sử dụng nước

Hiệu quả sử dụng nước của vòi nước vệ sinh được chia thành 3 cấp theo quy định trong Bảng 1. Hiệu quả sử dụng nước tăng dần theo thứ tự các cấp, cấp 1 là cấp có hiệu quả sử dụng nước thấp nhất, cấp 3 là cấp có hiệu quả sử dụng nước cao nhất.

Bảng 1 - Cấp hiệu quả sử dụng nước của vòi nước vệ sinh

Thiết bị

Cấp

Lưu lưng hiệu quả, f L/min

Sen vòi

1

8,0 < f 10,0

2

6,0 < f 8,0

3

4,5 < f 6,0

Vòi rửa bát

1

6,0 < f 8,0

2

4,0 < f6,0

3

2,5 < f 4,0

Vòi rửa mặt

1

6,0 < f 8,0

2

4,0 < f 6,0

3

1,5 < f 4,0

6  Phương pháp xác định hiệu quả sử dụng nước

6.1  Xác định lưu lượng trung bình hai lần đo ca vòi nước vệ sinh theo EN 200 tại các áp suất dòng động bằng 50 kPa, 100 kPa, 150 kPa, 200 kPa, 250 kPa, 300 kPa, 350 kPa, 400 kPa, 450 kPa, 500 kPa và 550 kPa.

CHÚ THÍCH: Ghi lại các lưu lượng trung bình tại mỗi áp suất dòng động bằng 50 kPa, 200 kPa, 300 kPa, 400 kPa, 450 kPa và 550 kPa ch với mục đích thu thập dữ liệu, không dùng để tính toán.

6.2  Tính lưu lượng hiệu quả (f) bằng giá trị trung bình ca các lưu lượng trung bình tại áp sut dòng động bằng 100 kPa, 150 kPa, 250 kPa, 350 kPa và 500 kPa, đơn vị tính bằng lít trên phút (L/min).

6.3  Hiệu qu sử dụng nước của vòi nước vệ sinh được đánh giá thông qua các cấp lưu lượng hiệu quả theo quy định trong Bảng 1.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Yêu cầu chung

5  Yêu cầu về hiệu quả sử dụng nước

6  Phương pháp xác định hiệu quả sử dụng nước

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Ghi chú
Tải bản tham khảo
File văn bản tham khảo đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Trang /

Để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên, Quý khách hãy chọn Đặt mua để nhận văn bản chuẩn xác do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp.

Đặt mua toàn văn TCVN

Thông tin liên hệ về Tiêu chuẩn Quốc Gia - TCVN

Trung tâm Thông tin – Truyền thông (ISMQ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | ĐT: (024) 37562608 – Email: thuvientdc@tcvn.gov.vn

Hotline (hỗ trợ) của LuatVietnam: 0938361919

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
Vui lòng đợi