Thông báo 389/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 1) và kế hoạch năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 389/TB-VPCP

Thông báo 389/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 1) và kế hoạch năm 2015
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:389/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:30/09/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 389/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI KIỂM TRA TIẾN ĐỘ
 THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM QUỐC GIA ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ ỨNG PHÓ
THẢM HỌA, TÌM KIẾM CỨU NẠN (GIAI ĐOẠN 1) VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015
 
 
Ngày 18 tháng 9 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 1) tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Quốc phòng, Tài chính.
Sau khi kiểm tra trực tiếp tại công trường, nghe Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đối với Dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn:
a) Biểu dương và đánh giá cao Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn trong thời gian qua đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan tổ chức, triển khai thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn bảo đảm tiến độ.
b) Năm 2014 và những năm tiếp theo tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cực đoan, khó lường, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn, sự cố, do vậy cần phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, sớm đưa Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn vào hoạt động cuối năm 2015 để nâng cao hiệu quả của công tác ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống đột biến lớn xảy ra.
c) Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, nghiên cứu, phối hợp với bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh, thiết kế hệ thống thông tin liên lạc của Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn theo hướng mở; lưu ý hạ tầng trang thiết bị liên lạc, điện, nước phải đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, chính xác trong mọi trường hợp, kể cả khi có thảm họa, sự cố lớn.
Cùng với việc khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn báo cáo Bộ Quốc phòng bổ sung tổ chức, biên chế, xây dựng nguồn nhân lực vận hành Trung tâm chỉ huy điều hành hoạt động.
d) Về đề nghị bổ sung kế hoạch năm 2014, 50 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2015 cho dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.
đ) Về đề nghị giải quyết 100 tỷ đồng cho dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn trong kế hoạch năm 2015 để thực hiện các hạng mục công trình: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất Bộ Quốc phòng sắp xếp, lựa chọn hạng mục ưu tiên bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án trong năm 2015.
2. Đối với một số công việc khác:
a) Đồng ý chủ trương Bộ Quốc phòng thực hiện dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm ngành cứu hộ, cứu nạn (Giai đoạn 1) theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn) bố trí vốn thực hiện dự án từ năm 2015.
b) Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn khẩn trương hoàn thiện xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Quốc gia đào tạo, huấn luyện và thao trường diễn tập tổng hợp phòng chống ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg (để báo cáo);
-
Các Bộ: QP, KH&ĐT, TC;
-
Ủy ban QGTKCN;
-
Văn phòng UBQG TKCN;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, PCN Nguyễn Cao Lục;
-
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH;
-
Lưu: VT, NC (3). Chính
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi