Thông báo 277/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 277/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC
 
 
Ngày 06 tháng 10 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ, cơ quan: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:
1. Sau gần hai năm được giao làm chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra; đã rà soát, hoàn thiện lại các hồ sơ, trình phê duyệt các văn bản quan trọng có tính quyết định, cơ bản để tiếp tục triển khai dự án, thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục định pháp của pháp luật như hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung… Tuy nhiên, việc triển khai dự án vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, cần được giải quyết, tháo gỡ.
2. Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai thực hiện, trong thời gian tới, các Bộ, cơ quan cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:
a) Bộ Xây dựng:
- Khẩn trương hoàn thiện và phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 của Dự án, hoàn thành lập Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó đề xuất các giải pháp huy động vốn khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2010.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xác định tổng nhu cầu vốn đầu tư cho Dự án trên cơ sở báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội về cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến.
- Chủ trì thành lập Tổ công tác về huy động vốn nhằm nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động vốn, cơ chế thu hút các nguồn vốn đầu tư cho dự án. Tổ công tác gồm các thành viên là đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội có vai trò nồng cốt.
- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và các địa phương liên quan chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch; sớm phê duyệt quy hoạch khu tái định cư trên cơ sở rà soát hiện trạng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa chính giai đoạn 2001 – 2003 hiện có. Phấn đấu hết năm 2011 cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và làm tốt công tác xây dựng các Khu tái định cư theo quy hoạch.
b) Đại học Quốc gia Hà Nội
- Rà soát, xác định lại cơ cấu tổ chức, số lượng các trường, các khoa thành viên, không để trùng lặp; xác định lại tiến độ nâng các khoa lên thành trường, phù hợp với khả năng vốn đầu tư thực tế; tập trung đầu tư vào các trường, khoa thành viên nòng cốt, trọng điểm. Báo cáo kết quả gửi về Bộ Xây dựng sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định.
- Chủ động, tích cực thực hiện vai trò thành viên nòng cốt của Tổ công tác huy động vốn trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư hợp pháp khác cho Dự án nhằm đảm bảo tiến độ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
3. Tổng kết 2 năm thực hiện Dự án dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 2 năm 2011.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT; GD&ĐT, TN&MT, Thanh tra Chính phủ;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ
 
 

thuộc tính Thông báo 277/TB-VPCP

Thông báo 277/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:277/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:15/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi