Thông báo 180/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện các dự án xây dựng: cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài, Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 180/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện các dự án
 xây dựng: cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài, Nhà ga T2
cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
 
 
Ngày 20 tháng 7 năm 2011 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án xây dựng: cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài, Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
Mặc dù Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Dự án trên nhưng việc triển khai  thực hiện vẫn chậm so với kế hoạch đề ra. Một số việc còn tồn tại, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu, cụ thể:
- Dự án đầu tư xây dựng cầu Nhật Tân: còn tồn tại 0,59 ha của 39 hộ dân ngoài đê Tả sông Hồng thuộc phạm vi gói thầu xây dựng cầu chính và đường dẫn phía Bắc chưa bàn giao; phần đất thổ cư của 05 hộ dân thuộc hạng mục cầu và đường dẫn phía Nam chưa bàn giao; phần đất thổ cư của 293 hộ dân thuộc hạng mục nhánh hoa thị chưa bàn giao; khoảng 30 ha đất nông nghiệp và đất trong phạm vi đường điện cao thế thuộc hạng mục đường dẫn phía Bắc chưa bàn giao.
- Dự án đầu tư xây dựng đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài: công tác di chuyển các công trình ngầm, nổi và việc triển khai xây dựng khu tái định cư còn chậm, không đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án.
- Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài: công tác giải phóng mặt bằng còn 41 ngôi mộ chưa được di chuyển; việc bố trí vốn cho công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ; công tác san nền thực hiện còn chậm do thủ tục khai thác mỏ đất san lấp; công tác đấu thầu kéo dài.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ ĐỐI VỚI 3 DỰ ÁN
Để hoàn thành đồng bộ cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài, Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài chậm nhất là tháng 8 năm 2014, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và nhiệm vụ được giao, cụ thể sau đây:
1. Dự án đầu tư xây dựng cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu:
a) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo:
- Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh giải quyết dứt điểm tồn tại công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng đất nông nghiệp thuộc phạm vi Dự án trước ngày 31 tháng 7 năm 2011 và bàn giao toàn bộ mặt bằng đất thổ cư thuộc phạm vi Dự án trước ngày 30 tháng 8 năm 2011;
- Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ giải quyết dứt điểm tồn tại đối với phần đất thổ cư của 05 hộ dân để bàn giao toàn bộ mặt bằng phần chính tuyến cho Nhà thầu triển khai thi công trước 31 tháng 7 năm 2011; đối với phần đất thổ cư còn lại trong phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc các hạng mục nhánh và đảo cỏ của nút giao Phú Thượng phải được xử lý và hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 9 năm 2011;
- Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn (phối hợp với Công ty Điện lực Hà Nội) tập trung đẩy nhanh công tác thi công di chuyển tuyến đường dây điện 110 kv tại nút giao Vĩnh Ngọc và hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Dự án trước ngày 30 tháng 8 năm 2011.
b) Yêu cầu Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc giải phóng mặt bằng khu đất thuộc Nhà khách Bộ Quốc phòng cho Dự án xây dựng cầu Nhật Tân theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 1086/VPCP-KTN ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.
c) Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ liên quan xem xét giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền về chi phí phát sinh do chờ đợi bàn giao mặt bằng.
2. Dự án đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân:
a) Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành; sớm hoàn thành công tác đấu thầu các gói thầu để triển khai thi công trong năm 2011. Phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn nhằm đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng của dự án.
b) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng các cơ chế hiện có, chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng (trong trường hợp cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cơ chế đặc thù); chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh khẩn trương bàn giao phần đất nông nghiệp còn lại thuộc phạm vi Dự án trước ngày 30 tháng 8 năm 2011; đất thổ cư, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi Dự án và chợ tạm Vân Trì trước ngày 30 tháng 10 năm 2011 để đáp ứng kế hoạch thực hiện của gói thầu số 1 và số 2.
3. Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài:
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn sớm bàn giao mặt bằng 41 ngôi mộ thuộc thôn Tân Phú, xã Phú Cường và khu đất xây dựng kho xăng dầu trước tháng 10 năm 2011; giải quyết dứt điểm việc di chuyển các công trình ngầm, nổi  và bàn giao phần đất nông nghiệp còn lại trước ngày 30 tháng 8 năm 2011, phần đất thổ cư trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 để đáp ứng kế hoạch thi công gói thầu số 3, 4, 5; đồng thời triển khai xây dựng khu tái định cư trước tháng 10 năm 2011.
4. Các vấn đề khác, yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 23/TB-VPCP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TN&MT,
TC, QP;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Tổng cục Đường bộ VN;
- Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc;
- Ban QL dự án 85;
- Ban Chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, ĐP, QHQT, NC, TH;
- Lưu: VT, KTN (4b).c 33
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 
 
 
Văn Trọng Lý
 

thuộc tính Thông báo 180/TB-VPCP

Thông báo 180/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện các dự án xây dựng: cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài, Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:180/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Văn Trọng Lý
Ngày ban hành:29/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Chính sách , Giao thông

tải Thông báo 180/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi