Quyết định 7163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội về trực thuộc Sở Xây dựng quản lý

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------
Số: 7163/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHUYỂN BAN QUẢN LÝ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
VỀ TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG QUẢN LÝ
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2766/TTr-SNV ngày 26 tháng 11 năm 2013 về việc chuyển Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội về trực thuộc Sở Xây dựng quản lý,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chuyển Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội về trực thuộc Sở Xây dựng quản lý, điều hành, theo nguyên tắc chuyển giao nguyên hiện trạng, bao gồm:
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, hồ sơ của Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội đang quản lý và sử dụng;
2. Toàn bộ biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng hiện có của Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội;
3. Các vấn đề về tài chính hiện tại, bao gồm: Công nợ (nếu có) và những vấn đề phát sinh khác của Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội.
Điều 2. UBND Thành phố giao:
1. Giám đốc Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội có trách nhiệm, tiến hành thanh quyết toán tài chính, thống kê, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, lập danh sách trích ngang công chức, viên chức, lao động hợp đồng và hồ sơ tài liệu có liên quan của đơn vị để chuyển giao về đơn vị mới;
2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu có liên quan của đơn vị, làm rõ các khoản nợ (nếu có) trước khi chuyển giao về Sở Xây dựng quản lý;
3. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, quản lý và điều hành Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội theo đúng quy định của Nhà nước; ổn định tổ chức, bảo đảm các mặt hoạt động thường xuyên của đơn vị;
4. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chuyển giao Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội về Sở Xây dựng quản lý bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Giám đốc Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT. UBND Thành phố;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;
- PCVP UBND TP N. V. Thịnh;
- QHXDGT, NC, TH;
- Lưu: VT, SNV (06 bản).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

thuộc tính Quyết định 7163/QĐ-UBND

Quyết định 7163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội về trực thuộc Sở Xây dựng quản lý
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7163/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:27/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 42/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An và Quyết định 57/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

Quyết định 42/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An và Quyết định 57/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

Xây dựng , Cơ cấu tổ chức

Vui lòng đợi