Quyết định 53/2006/QĐ-UBND Kon Tum Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-----------
Số: 53/2006/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Kon Tum , ngày 19 tháng 10 năm 2006

 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng
công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Kon Tum
-------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26-11-2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương;
Căn cứ Kết luận của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 85/TTr-SXD, ngày 26-9-2006;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum (trên cơ sở nâng cấp Xưởng kiểm định vật liệu xây dựng hiện nay).
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu (tự bảo đảm một phân chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25-4-2006 của Chính phủ).
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
1. Chức năng:
1.1. Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực xây dựng, lập các đồ án quy hoạch, tư vấn thẩm tra các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh;
1.2. Kiểm định chất lượng công trình (gồm công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, công trình xây dựng nông nghiệp phát triển nông thôn và công trình giao thông), là tổ chức hoạt động kiểm định, tư vấn, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước vê chất lượng sản phẩm xây dựng trên địa bàn tỉnh;
1.3. Tư vấn thiết kế, giám sát và tư vấn quản lý điều hành dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
2. Nhiệm vụ:
2.1. Thực thi kịp thời ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng về công tác quy hoạch xây dựng; kiểm định chất lượng xây dựng, đảm bảo tính chủ động điều hành, quản lý của Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn.
2.2. Lập các đồ án quy hoạch (quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết) đô thị và nông thôn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các trung tâm kinh tế cụm xã, cụm dân cư... được giao.
2.3. Khảo sát địa hình, địa chất công trình phục vụ cho công tác thiết kế quy hoạch và thiết kế công trình xây dựng.
2.4. Tư vấn thẩm tra các dự án quy hoạch; dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình xây dựng.
2.5. Thử nghiệm các đặc tính của vật liệu xây dựng theo TCVN và Quốc tế (LAS-XD82), thử nghiệm cơ lý đất xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
2.6. Tư vấn lập các dự án đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp hạ tâng kỹ thuật đô thị và nông thôn.
2.7. Thực hiện một số nội dung công việc về tư vấn đầu tư và xây dựng khác như: Lập dự án đầu tư xây dựng; quản lý điều hành dự án, thiết kế cac cong trình thuộc nhóm C; cung cấp tư liệu, tài liệu, sổ liệu có liên quan đến quy hoạch xây dựng... thông qua các hợp đồng kinh tế.
2.8. Thực hiện một sô nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Xây dựng giao.
Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm.
Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và một số cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Phó Giám đốc thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.
Biên chế của Trung tâm: Trung tâm được giao 02 (hai) biên chế sự nghiệp để hoạt động. Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm được hơp đồng thêm một so lao động để thực hiện nhiệm vụ và do Trung tâm tự chi trả lương bằng nguồn thu của Trung tâm.
Điều 4. Giao Giám đốc Sở Xây dựng căn cứ vào chức năng, nhiệm vu được giao và các văn bản hiện hành có liên quan ban hành quyết định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
Điều 5. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chât lượng công trình xây dựng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
Hà Ban

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Kon Tum
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 53/2006/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Ban
Ngày ban hành: 19/10/2006 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Cơ cấu tổ chức
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực