Quyết định 428/QĐ-UBND Bắc Ninh 2023 điều chỉnh thời gian lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 428/QĐ-UBND

Quyết định 428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng đến năm 2035
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:428/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành:20/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

__________

Số: 428/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 9 năm 2023

QUYT ĐỊNH

V/v Phê duyệt điều chỉnh thời gian lập đồ án Quy hoạch chung
đô thị Nhân Thắng đến năm 2035

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh; số 506/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng đến năm 2035;

Căn cứ Kết luận tại phiên giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch theo Thông báo số 101/TB-UBND ngày 8/9/2023.

Theo đề nghị của: UBND huyện Gia Bình tại văn bản số 744/UBND-KTHT ngày 16/8/2023; Sở Xây dựng tại văn bản số 1458/SXD-QH ngày 24/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng đến năm 2035:
Điều chỉnh Điểm 1, Khoản 3, Điều 1 tại Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 từ; “Thời gian thực hiện quy hoạch: Không quá 12 tháng kể từ khi Nhiệm vụ quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt” thành “Thời gian thực hiện lập quy hoạch là 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn giữa cơ quan tổ chức lập quy hoạch hoặc chủ đầu tư với tổ chức tư vấn lập quy hoạch theo khoản 5, Điều 2 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ”
Điều 2. UBND huyện Gia Bình căn cứ Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian lập đồ án quy hoạch tại Quyết định này tổ chức lập đồ án quy hoạch theo quy định pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; UBND huyện Gia Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP;

- Lưu: XDCB, VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Vương Quốc Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 3342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất ở xen cư tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân (Khu đất thu hồi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn Thanh Hóa tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân)

Quyết định 3342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất ở xen cư tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân (Khu đất thu hồi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn Thanh Hóa tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân)

Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi