Quyết định 3898/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------
Số: 3898/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Quảng Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÀ VĂN HÓA TIỂU KHU VÀ LÔ ĐẤT DỰ PHÒNG THUỘC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN LÔ KHU ĐẤT Ở KHU VỰC TỪ BẾN XE CHỢ GA ĐẾN ĐƯỜNG HỮU NGHỊ, PHƯỜNG NAM LÝ, TỶ LỆ 1/500.
--------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 1522/QĐ-UB ngày 15/7/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất ở khu vực từ bến xe Chợ Ga đến đường Hữu Nghị phường Nam Lý;
Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc Đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe Chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500;
Xét Tờ trình số 111/TTr-UBND 20/10/2016 kèm theo Hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc Đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 2734/BC-SXD ngày 28 tháng 11 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe Chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500,với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên đồ án quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc Đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500.
2. Phạm vi, ranh giới khu vực điều chỉnh quy hoạch: Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết thuộc phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới; với 02 lô đất độc lập có vị trí như sau:
* Vị trí Khu đất dự phòng điều chỉnh sang xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 9 phường Nam Lý, với diện tích 1.577,7m2:
- Phía Bắc giáp khu dân cư;
- Phía Tây giáp đường Võ Thị Sáu rộng 12m;
- Phía Nam giáp đường Kiến Giang rộng 15m;
- Phía Đông giáp đất xây dựng khu chung cư.
* Vị trí Khu đất xây dựng Nhà văn hóa tiểu khu và Khu vui chơi điều chỉnh sang xây dựng Trung tâm văn hóa phường Nam Lý, với diện tích 1.800m2:
- Phía Bắc giáp đường Kiến Giang rộng 15m;
- Phía Tây giáp khu đất quy hoạch sân thể thao (bóng đá);
- Phía Nam giáp Trụ sở Công an phường Nam Lý;
- Phía Đông giáp đường quy hoạch rộng 10,5m.
3. Quy mô đất đai. Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết có tổng diện tích 3.377,7m2.
4. Nội dung quy hoạch. Quy hoạch nhằm điều chỉnh chức năng lô đất dự phòng sang đất xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 9 phường Nam Lý; điều chỉnh chức năng lô đất xây dựng Nhà văn hóa tiểu khu và Khu vui chơi sang đt xây dựng Trung tâm văn hóa phường Nam Lý.
5. Quy hoạch sử dụng đất.
Bảng tổng hợp sử dụng đất
 

TT
Chức năng sử dụng
Diện tích (m2)
Chiều cao xây dựng tối đa (tầng)
Mật độ xây dựng tối đa (%)
1
Đất Trung tâm văn hóa phường Nam Lý
1.800
3
40
2
Đất Nhà văn hóa Tổ dân phố 9 phường Nam Lý
1.577,7
3
40
Tổng cộng
3.377,7
 
 
 
6. Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong lô đất đấu nối phù hợp với khu vực hiện trạng và Quy hoạch chi tiết khu đất ở khu vực từ bến xe chợ Ga phường Nam Lý đến giáp đường Hữu Nghị được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1522/QĐ-UB ngày 15/7/2002.
Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh, các nội dung khác tạiQuyết định số 1522/QĐ-UB ngày 15/7/2002 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Giao UBND phường Nam Lý tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, Chủ tịch UBND phường Nam Lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVXDCB.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài
 
 
 

thuộc tính Quyết định 3898/QĐ-UBND

Quyết định 3898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe Chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3898/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành:05/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng

tải Quyết định 3898/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi