Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Giám định xây dựng Vĩnh Phúc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 34/2016/QĐ-UBND

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:34/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành:19/07/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

Số:34/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Vĩnh Phúc, ngày19tháng07năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

THUỘC SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC.

-------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014củaChính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứNghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày12/5/2015 của Chính phủ về quảnchất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch s07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấutổ chứccủa cơ quan chuyên môn thuộcỦy bannhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh về cáclĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Xét đề nghị của GiámđốcSở Nội vụ tại Tờ trình số 366/TTr-SNV ngày 08/7/2016 về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc SởXây dựngtỉnh Vĩnh Phúc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.

1. Thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trên cơsởtổ chức lại Trung tâm Giám sát và Kiểm định chất lượng xây dựng và một số đơn vị chuyên môn thuộc SXây dựng.

2. Vị trí, chức năng:

Chi cc Giám định xây dựng làtổ chứctrực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc có chức nănggiúp Giám đốcSởXây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sảnphẩmxây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi, lĩnh vực Sở Xây dựng quản lý.

Chi cục Giám định xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu đgiao dịch, là đơn vị dự toán cấp 2, được mtài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý,chỉ đạotrực tiếp của Sở Xây dựng; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng.

Trụ sở làm việc của Chi cục: Đặt tại số 7 đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tnh Vĩnh Phúc.

Điều 2.Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Nghiên cứu, đề xuất đGiám đốc Sở Xây dựng trình Chủ tịchỦy bannhân dân tỉnh các văn bản cụ thể hóa chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn: khảo sátxây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật; thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng theo phân công của Sở Xâydựng.

4.Tổ chứcthực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định chất lượng sản phẩm xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân công của Sở Xây dựng; theo dõi,tổng hợpbáo cáo Sở Xây dựng và Cục Giám định tình hình sự cố công trình xâydựng trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức sát hạch để Sở Xây dựng cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chnăng lực đối vớitổ chứctham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và cung cấp thông tin để Sở Xây dựng đăng tải thông tin về nănglựccủacáctổ chức, cá nhân thamgia hoạt động giám sát thi công xây dựng, kim định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh laođộng, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;kiểm traviệc thực hiện các quy định của pháp luật về an toànđối vớimáy, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

8.Quản lývềtổ chứcbộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua khen thưởng, kluật đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của Pháp luật và của Sở Xây dựng.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách Nhànước được phân bổ,thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật;

10. Báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất cho Sở Xây dựng và Cục Giám định về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Xâydựng giao.

Điều 3.Cơ cấutổ chứcvà biên chế:

1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Chi cục Giám định xây dựng có Chi cục trưng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

a) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốcSởXây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;

b) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chicục trưng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưng được Chi cục trưng ủy nhiệmđiều hành các hoạt động của Chi cục;

c) Việc bnhiệm, bnhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng thực hiện theo về phân cấpquản lývề công tác tổ chức cán bộ của Tỉnh ủy,Ủy bannhân dân tỉnh và quy định hiện hành.

2. Cáctổ chứctrực thuộc Chi cục:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Giám định và An toàn xây dựng;

c) Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (đơn vị sự nghiệp công lập).

3. Biên chế của Chi cục Giám định xây dựng Vĩnh Phúc là biên chế công chức, viên chức trong tng biên chế của Sở Xây dựng đượcỦy bannhân dân tỉnh giao hàng năm trên cơ sở xác định vị trí việc làm theo quy định.

4. Kinh phí hoạt độngcủa Chi cục Giám định xây dựng được giao trong dự toán kinh phí hàng năm của Sở Xây dựngtỉnhVĩnh Phúc.

Điều 4.Giao Giám đốc Sở Xây dựng Quyết định thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng; Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng; Bố trí công chức, viên chứccủaChi cục trên cơsởtiêu chuẩn chức danh, cơ cutổ chức, danh mục vị trí việc làm và theo quy định của nhà nước.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòngỦy bannhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng cácsở, ban, ngành; Chủ tịchy ban nhân dân các huyện, thành, thị, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quancăn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng;
- TTT
U, TTHĐND tỉnh;
-
UBMTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tnh;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- CPCT, CPVP UBNDtỉnh;
- Như điều 5 (thực hiện);
- W
ebsiteChính phủ, Công báotỉnh;
- CV NCTH VP UBNDtỉnh;
- Đài PTT
H, Báo VP;Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi