Quyết định 3153/QĐ-UBND 2016 thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Bình Định

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------
Số: 3153/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Bình Định, ngày 06 tháng 9 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 444/TTr-SNV ngày 22/6/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định (sau đây viết tắt là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh) trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án công trình giao thông Bình Định và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý dự án công trình giao thông hiện do các cơ quan, đơn vị khác đảm nhận (chuyển giao theo Quyết định của UBND tỉnh).
Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo phương thức tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên; chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn của các cơ quan có liên quan.
Trụ sở đặt tại nhà số 08, đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh:
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án các công trình giao thông được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về các hoạt động của mình;
- Thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác liên quan đến các công trình giao thông; tư vấn giám sát, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu đối với các dự án khác nếu có đủ điều kiện về năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật, trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao.
Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh căn cứ nội dung quy định tại Điều 1 Điều 2 của Quyết định này có trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án chuyển giao nhân sự, tải sản, tài chính, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do các cơ quan, đơn vị khác đang làm chủ đầu tư hoặc đang quản lý về Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh. Thời gian hoàn thành việc bàn giao trước ngày 31/10/2016.
2. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
3.Thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí viên chức và người lao động hợp lý, bảo đảm tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh theo quy chế đã được UBND tỉnh ban hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2016.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan và Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

thuộc tính Quyết định 3153/QĐ-UBND

Quyết định 3153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3153/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành:06/09/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Cơ cấu tổ chức , Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi