Quyết định 2685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 3 năm 2013 - 2015 (thuộc Kế hoạch 66/KH-UBND ngày 26/05/2011 về chương trình chỉnh trang đô thị Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2011 - 2015)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2685/QĐ-UBND

Quyết định 2685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 3 năm 2013 - 2015 (thuộc Kế hoạch 66/KH-UBND ngày 26/05/2011 về chương trình chỉnh trang đô thị Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2011 - 2015)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2685/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành:17/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------

Số: 2685/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ

GIAI ĐOẠN 3 NĂM 2013-2015 (THUỘC KẾ HOẠCH SỐ 66/KH-UBND NGÀY 26/5/2011

 VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN NĂM 2011-2015)

-------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 ca UBND Thành phHà nội vviệc ban hành quy định một snội dung vquản lý đu tư và xây dựng công trình đi với các dự án đu tư trên địa bàn Thành phHà Nội;

Căn cứ Quyết định s 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 vviệc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách của thành phHà Nội năm 2013;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 của UBND Thành phHà Nội vviệc trin khai thực hiện chương trình chỉnh trang, nâng cp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 26/5/2011 của UBND Thành phố về phê duyệt danh mục các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn năm 2011- 2015; đ xut điu chnh ca các ch đu tư;

Xét đnghị của Liên ngành Sở kế hoạch và Đu tư - Xây dựng tại Tờ trình liên ngành số 184/TTrLNKHĐT-XD ngày 05/4/2013,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 3 năm 2013-2015: Tng cộng 30 danh mục các dự án với tng kinh phí dự kiến là 599 tỷ đng. Theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Các chủ đu tư (có tên tại phụ lục trên) có trách nhiệm: Tchức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà hước và UBND Thành ph v qun ly đu tư xây dựng công trình; đm bo cht lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đu tư xây dựng; Sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát loại bỏ khi lượng và kinh phí trùng lặp, phi hp chặt ch, đng bộ các hng mc Đầu tư ca dự án

2. Về phê duyệt dự án đầu tư:

- Chủ tịch UBND Thành ph quyết định phê duyệt tt cả các dự án nhóm A, B, thuộc Chương trình.

- Chủ tịch UBND Thành phủy quyn cho Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải quyết định đu tư các dự án nhóm C thuộc Chương trình do Sở trực tiếp quản lý trên cơ sở chủ trương đu tư đã được cp có thm quyn phê duyệt.

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đu tư quyết định đu tư các dự án nhóm C ngoài các dự án y quyn cho các Sở khác quyết định đầu tư.

3. Sở Giao thông Vận tải cấp phép cải tạo hè, đường phải đồng bộ giữa các chủ đu tư theo kế hoạch, tránh việc cp phép cải tạo hè đường nhưng chưa ci tạo hạ tng và hạ ngm đường dây, cáp; Tổ chức giám sát cht lượng hoàn trả hè, đường và to điu kin đ các chủ đu tư hoàn thành kế hoach của Thành phố.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở Tài chính cân đi b trí đủ vn cho Kế hoạch; hướng dn các chủ đu tư thực hiện thanh toán, giải ngân vn, đảm bảo đáp ứng tiến độ triển khai và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành ph.

5. Giao Sở Xây dựng chủ trì phi hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đu tư và các Sở, Ngành liên quan hoàn thiện, trình phê duyệt cơ chế thu hi vn đu tư đường dây, cáp của các đơn vị, thu tin sử dụng công trình ngm hạ tng kỹ thuật và trình UBND thành ph phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph, Giám đốc các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đu tư, Xây dựng, Quy hoạch và Kiến trúc, Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố; Giám đốc Ban chỉnh trang đô thị, chủ tịch UBND các quận, huyện (có tên tại điu 1) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyêt định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi