Quyết định 1834/QĐ-UBND Hà Nội về đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Hoàng Thanh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1834/QĐ-UBND

Quyết định 1834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Hoàng Thanh tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ và xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1834/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:19/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
Số: 1834/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU HOÀNG THANH TẠI XÃ HOÀNG DIỆU, HUYỆN CHƯƠNG MỸ VÀ XÃ THANH MAI, HUYỆN THANH OAI
----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1071/TTr-SGTVT ngày 19/10/2015 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Hoàng Thanh tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ và xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm tra số 423/BC-KH&ĐT ngày 06/04/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo những nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu Hoàng Thanh tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ và xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai.
2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Nội.
3. Địa điểm đầu tư: Xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ và xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai.
4. Mục tiêu đầu tư: Thay thế cầu tạm đã xuống cấp, mất an toàn. Việc đầu tư cầu mới thay thế là cần thiết và cấp bách nhằm tăng cường năng lực thông hành, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và góp phần trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh cho Thành phố; Đảm bảo khớp nối đồng bộ.
5. Quy mô đầu tư (dự kiến và được xác định chính thức khi lập dự án và trình duyệt): Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực; bề rộng toàn cầu B=8+2x0,5m= 9,0m. Chiều dài tuyến dự kiến: 1.400m.
6. Dự án nhóm: Nhóm C.
7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 77.628 triệu đồng.
8. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2018.
Điều 2: Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:
- Triển khai thực hiện lập và trình thẩm định, phê duyệt dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư XDCB.
- Làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ, thống nhất về quy hoạch, phạm vi và quy mô đầu tư dự án trong quá trình lập dự án đầu tư. Trong quá trình lập dự án lưu ý chủ đầu tư lấy ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về các vấn đề liên quan đến đê điều, hành lang thoát lũ... theo chuyên ngành và thực hiện theo Văn bản số 5763/QHKT-P7 ngày 07/12/2015 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác, hợp lệ của các tài liệu, hồ sơ gửi kèm theo.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc; Chủ tịch UBND các huyện: Chương Mỹ, Thanh Oai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
             

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT Nguyễn Thế Hùng;
- VPUBTP: PCVP Lưu Quang Huy, XDGT;
- Sở KH&ĐT;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thế Hùng
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi