Quyết định 1832/QĐ-UBND Hà Nội về Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1832/QĐ-UBND

Quyết định 1832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang nối hai huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1832/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành:19/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
Số: 1832/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU PHÚ TIÊN
VƯỢT SÔNG NÔNG GIANG NỐI HAI HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 VỚI HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM
---------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 967/TTr-SGTVT ngày 16/9/2015 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang nối hai huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 440/BC-KH&ĐT ngày 07/4/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo những nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang nối hai huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.
3. Địa điểm đầu tư: Huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cầu Phú Tiên nhằm thay thế cầu Lương cũ đã xuống cấp (cầu yếu), góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực tạo điều kiện thuận lợi đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng hai huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và các khu vực lân cận.
5. Quy mô đầu tư (Dự kiến và được xác định chính thức khi lập dự án và trình duyệt): Điểm đầu Km5+526,9 đường tỉnh 428B, điểm cuối Km80+550 QL38 Chiều dài cầu L= 63,10m; B=12,0m. Xây dựng đường đầu cầu, cống Minh Giang.
6. Dự án nhóm: Nhóm C.
7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 50.714 triệu đồng.
9. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hà Nội.
10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2018.
Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:
- Triển khai thực hiện lập và trình thẩm định, phê duyệt dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư XDCB.
- Làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ, thống nhất về quy hoạch, phạm vi và quy mô đầu tư dự án trong quá trình lập dự án đầu tư.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác, hợp lệ của các tài liệu, hồ sơ gửi kèm theo.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc; Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT Nguyễn Thế Hùng;
- VPUBTP: PCVP Lưu Quang Huy, XDGT;
- Sở KH&ĐT;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thế Hùng
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi