Công văn 846/BXD-GĐ 2022 triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 846/BXD-GĐ

Công văn 846/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:846/BXD-GĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Quang Hùng
Ngày ban hành:15/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
_____________

Số: 846/BXD-GĐ
V/v kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Văn bản số 519/KH-BCĐTƯ ngày 04/3/2022 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương về Kế hoạch triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, Bộ Xây dựng triển khai Kế hoạch Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích: Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và các cơ quan chuyên môn về xây dựng; đẩy mạnh triển khai các biện pháp, giải pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong hoạt động xây dựng.

1.2. Yêu cầu: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2. Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2022

"Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thi công xây dựng công trình".

3. Thời gian và phạm vi áp dụng

- Thời gian: Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022.

- Phạm vi triển khai: Trên toàn quốc.

- Đối tượng áp dụng: Các cơ quan chuyên môn về xây dựng; các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

4. Nội dung

4.1 Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ

Tùy theo điều kiện thực tế, các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề, nội dung Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.

4.2 Các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình theo Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 số 62/2020/QH14, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm, video với chủ đề, nội dung về ATVSLĐ tới các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên và tại các công trường đang thi công xây dựng với các hình thức như: Trực tiếp tại công trường, qua internet, các phương tiện thông tin đại chúng (Nội dung khẩu hiệu hưởng ứng như Phụ lục kèm theo).

4.3 Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng, xử lý vi phạm về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật.

4.4 Tổ chức khen thưởng về ATVSLĐ cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ.

4.5 Tổ chức các hoạt động khác hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ:

- Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ tại đơn vị, tại các công trường thi công xây dựng; quy định rõ trách nhiệm quản lý về ATVSLĐ đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, các cá nhân trong đơn vị; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; tổ chức xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng; đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ.

- Tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn, khả năng nhận diện nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ; hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại chuyên đề về ATVSLĐ; giao lưu, tham quan các mô hình quản lý tốt về ATVSLĐ; tổ chức tự kiểm tra ATVSLĐ tại nơi làm việc; các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại cơ quan, đơn vị.

- Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Tổ chức thực hiện

5.1 Bộ Xây dựng

5.1.1 Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2022 trước ngày 15/5/2022, tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ trong thi công xây dựng năm 2022.

5.1.2 Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng kịp thời đưa tin, truyền thông về các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2022 vào thời điểm trước, trong và sau thời gian tổ chức.

5.2 Tại địa phương

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tham mưu với UBND cấp tỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực phù hợp với chủ đề, nội dung Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2022.

- Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện tham mưu với UBND cấp huyện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực phù hợp với chủ đề, nội dung Tháng hành động về ATVSLĐ nêu trên.

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ nêu trên.

5.3 Tổng kết và báo cáo kết quả

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2022 gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/7/2022 (báo cáo theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- BCĐ Tháng hành động về ATVSLĐ TƯ (để b/c)
;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam (để p/h);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

PHỤ LỤC

KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2022
(Kèm theo Văn bản số 846/BXD-GĐ ngày 15/3/2022)

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng năm 2022.

- Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thi công xây dựng.

- Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc.

- Thực hiện nghiêm các nội qui, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc.

- Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất là trách nhiệm của mỗi người.

- Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.

- Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

- Đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động là hạnh phúc của người lao động là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi