Công văn 438/BXD-XL đăng ký Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

Số: 438/BXD-XL
V/v: Đăng ký Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2008.

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 19/5/2004 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Quyết định quy định nghĩa vụ của nhà thầu là phải đăng ký Văn phòng điều hành công trình tại cơ quan theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi có dự án sau khi được cấp giấy phép thầu.

Để thực hiện các giao dịch có liên quan đến thực hiện hợp đồng đã ký kết, nhà thầu chỉ cần đăng ký với cơ quan theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình nhận thầu về một số thông tin liên quan và cơ quan này chỉ cần xác nhận việc đăng ký của nhà thầu.

Tuy nhiên, hiện nay việc đăng ký Văn phòng điều hành ở các địa phương không thống nhất, thủ tục phức tạp, gây khó khăn cho nhà thầu. Để tạo thuận lợi cho các nhà thầu và thống nhất quản lý việc đăng ký Văn phòng điều hành trong cả nước, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau :

1- Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nên giao cho Sở Xây dựng là cơ quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động xây dựng tại địa phương được tiếp nhận và xác nhận Giấy đăng ký Văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài nhận thầu các công trình xây dựng thuộc mọi nhóm dự án tại địa phương.

2- Sau khi nhận được giấy phép thầu, nhà thầu gửi đơn đăng ký Văn phòng điều hành theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo văn bản này và bản sao có chứng thực giấy phép thầu đến Sở Xây dựng nơi có dự án nhận thầu.

3- Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký của nhà thầu, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành công trình cho nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục số 2 kèm theo văn bản này, mà không được thu bất kỳ một loại lệ phí nào.

4- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động của nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện việc đăng ký Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn nêu trên.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Lưu: VP, Vụ XL (LBL).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

 

PHỤ LỤC SỐ 1

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Văn bản số:

........., ngày......... tháng ......... năm ......

Kính gửi: Ông Giám đốc Sở Xây dựng ...............

Tôi (họ tên)       :                                               Chức vụ :

Đại diện cho      : Công ty

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc :

Công ty chúng tôi được Bộ Xây dựng (Sở Xây dựng .........) cấp Giấy phép thầu số .............. ngày ......... để thực hiện thầu chính (thầu phụ) công việc .................... thuộc dự án ......................... tại ...............

Địa chỉ Văn phòng điều hành :

Điện thoại          :                                               Fax :

Chúng tôi đề nghị Sở Xây dựng cấp Giấy xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành cho Công ty chúng tôi để tiện giao dịch các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng.

Văn phòng điều hành của chúng tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam.

 

 

Thay mặt (hoặc thừa uỷ quyền)
(Ký tên, đóng dấu)
Họ tên người ký .....................

Chức vụ .................................

 

PHỤ LỤC SỐ 2

 

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)
SỞ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:       /

..........., ngày tháng năm

 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH

Căn cứ văn bản đề nghị số .......... ngày ............. của nhà thầu ..... về việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình tại tỉnh (thành phố) ..... Sở Xây dựng xác nhận :

1- Tên nhà thầu  :

2- Trụ sở chính  :

3- Nhận thầu (gói thầu, công trình) :

4- Số giấy phép thầu: ngày… tháng… năm…

Do ....................... cấp

5- Địa chỉ VP điều hành :

Điện thoại:                                             Fax :

6- Người đại diện VP điều hành :

Hoạt động của Văn phòng điều hành công trình phải tuân thủ theo các quy định có liên quan của luật pháp Việt Nam.

 

 

Giám đốc Sở Xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 438/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 438/BXD-XL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 17/03/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Đấu thầu-Cạnh tranh
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!