Công văn 3780/VPCP-CN 2019 kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về quy hoạch khu công nghiệp

Thuộc tính văn bản
Công văn 3780/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3780/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 07/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Xây dựng
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 3780/VPCP-CN
V/v: Kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ kế hoạch và Đầu tư

 

Báo Tuổi trẻ Online ngày 25/4/2019 có đăng bài “Nhiều chuyên gia lo ngại nếu không quản lý, thẩm định chặt chẽ sẽ có làn sóng xin nhiều đất làm khu công nghiệp rồi cắt xén xin chuyển đổi thành khu dân cư kiến lợi nhuận cao. Theo GS Đặng Hùng Võ, cần xem lại việc quy hoạch khu công nghiệp một cách kỹ càng. Tại nhiều nước phát triển, việc điều chỉnh quy hoạch cực khó, trong khi ở nước ta khá dễ dàng. Đến cuối năm 2018 cả nước có 236 khu công nghiệp, khu chế xuất, tổng diện tích 95.600 ha; chỉ có 251 khu công nghiệp hoạt động đạt 73,9%. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ và các địa phương quản lý tốt hơn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TNMT, XD, CT, QP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: CN, V.I;
- Lưu: VT, NN (2), Khanh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan