Công văn 3185/BXD-QLN của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc phân biệt dự án

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3185/BXD-QLN

Công văn 3185/BXD-QLN của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc phân biệt dự án
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3185/BXD-QLNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành:05/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3185 /BXD-QLN
V/v ng dẫn việc phân bit dự án

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Bộ Xây dựng nhận được văn bn s 776/SXD-QLQH ngày 29/10/2014 ca Sở Xây dng tỉnh Bạc Liêu, đ ngh hưng dn việc trin khai D án (đang xin ch trương đu ) quy mô s dụng đất khoảng 38 ha, s lưng nhà ở khoảng 1.600 n, được thc hin theo quy định ti Ngh định 11/2013/-CP ngày 14/3/2013 ca Chính ph v quản lý và phát triển đô th, hay được thc hin theo quy đnh ti Ngh định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 ca Chính phhưng dẫn Luật Nhà . Về vn đnày, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 30 Luật nhà v yêu cầu ca d án phát triển nhà được quy định: "D án phát triển nhà phi được lp phê duyệt theo quy định ca Lut y, pp lut về xây dng và phi bo đảm các yêu cu sau đây:

1. D án pt trin nhà phi phù hp vi quy hoch xây dng, chương trình phát trin nhà trong từng giai đon của đa phương;

2. D án phát trin nhà phải bo đm yêu cu đu tư xây dng đồng bgiữa nhà và hthống h tng kỹ thuật, h tầng xã hi. Các công trình h tng xã hội phi được tính toán, xác định theo tiêu chuẩn, quy chun, phù hp vi quy mô dân s ca d án và s tính toán đến các yếu t nh hưởng trong quá trình sdụng;"

Tại Điều 30 Lut nhà quy định v đnh hưng, chương trình và quy hoạch phát triển nhà được thc hin như sau:

"1. Căn cứ vào chương trình phát triển kinh tế - xã hi, Chính ph ban hành định hướng phát trin nhà quc gia làm cơ sở hoch định các cnh sách cụ th bo đm nhu cu thiết yếu ca nn dân về ci thin ch .

2. Căn cứ vào định hướng phát trin nhà quc gia, các chính sách về nhà , U ban nhân dân cp tỉnh xây dng chương trình phát trin nhà trên đa bàn trình Hi đng nhân dân cp tỉnh thông qua.

3. U ban nhân dân cp tỉnh có trách nhim trong việc lập, phê duyt quy hoch pt trin khu dân cư, nhà và quy hoch, kế hoch s dng đt cho pt triển nhà ; ch đo t chc thực hiện chương tnh, quy hoch, kế hoch pt trin nhà trên đa bàn."

2. Theo Ngh định s 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 v qun lý đu tư phát trin đô th, thì nguyên tắc đầu tư phát trin đô th được quy đnh: Bo đảm phù hợp quy hoch tng th phát triển kinh tế - xã hi ca đa phương và quc gia, tuân th quy hoch xây dng, quy hoch đô thị, kế hoạch triển khai khu vc phát triển đô thị, pháp lut về đu tư xây dng pháp lut có liên quan. (Khoản 1 Điều 3 Ngh đnh 11/2013/NĐ-CP)

3. Về thẩm quyền chp thuận ch trương đầu d án:

- Theo quy định ca pháp luật v nhà thì đi vi d án phát trin nhà ở có quy mô s căn h t 2.500 căn trở xuống, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt d án, chấp thuận đu tư thuc y ban nhân dân cp tỉnh (Khoản 3 Điều 7 Nghđịnh 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 ca Chính ph ng dn Luật nhà ở);

- Theo quy định v phát trin và qun lý đô th thì đối với d án có quy mô s dụng đt t 20 ha đến dưi 100 ha, thẩm quyền chấp thun đu tư thuc y ban nhân dân cp tỉnh sau khi có ý kiến thống nht bng văn bn ca BXây dựng (Khoản 2 Điều 21 Ngh định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/3/2013 ca Chính ph vqun lý và phát trin đô th).

Như vy, đối với D án đầu tư xây dng quy mô s dụng đất khoảng 38 ha, s lưng nhà khoảng 1.600 căn, nếu được trin khai theo Chương trình phát triển nhà trên địa bàn tnh Bạc Liêu đã đưc Hội đồng nhân dân tnh tng qua thì trin khai theo trình t, th tc ca D án phát triển nhà ở. Trưng hp D án đó đã có trong kế hoch trin khai khu vc phát trin đô th đã đưc cấp thẩm quyền phê duyt, thì trin khai theo trình t, th tc ca D án đu tư xây dng khu đô th. Trưng hp D án đó đã trong Chương trình phát triển nhà trên đa bàn đã đưc Hi đng nhân dân tỉnh tng qua, kế hoạch triển khai khu vc phát triển đô th đã được cấp thẩm quyền phê duyt, thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt d án, chp thun đu tư thuc y ban nhân dân cp tnh sau khi sau khi có ý kiến thống nht bng văn bn ca Bộ Xây dựng. Trưng hợp D án đó không trong Chương trình phát trin nhà đã được Hội đng nhân dân tỉnh thông qua, không trong kế hoch trin khai khu vc phát trin đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung trước khi chấp thuận đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số nội dung đề nghị hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu. Sở Xây dựng Bạc Liêu cần bám sát các quy định nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhn:
- Ntrên;
- BT. Trnh Đình Dũng (để B/C);
- Cục Phát triển đô th;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi