Công văn 2825/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất lựa chọn địa điểm để xem xét khả năng bố trí xây dựng cảng thay thế Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2825/VPCP-CN

Công văn 2825/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất lựa chọn địa điểm để xem xét khả năng bố trí xây dựng cảng thay thế Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2825/VPCP-CNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:08/04/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

Số: 2825/VPCP-CN
V/v báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất lựa chọn địa điểm để xem xét khả năng bố trí xây dựng cảng thay thế Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Về đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 62/BCT-KH ngày 04 tháng 01 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 562/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 01 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 613/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 01 năm 2019), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 395/BNN-KH ngày 21 tháng 01 năm 2019), Quốc phòng (Công văn số 1084/BQP-TM ngày 29 tháng 01 năm 2019), Xây dựng (Công văn số 243/BXD-HTKT ngày 31 tháng 01 năm 2019), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 395/BVHTTDL-DSVH ngày 28 tháng 01 năm 2019), Công an (Công văn số 353/BCA-ANKT ngày 11 tháng 02 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 677/BTNMT-KHTC ngày 18 tháng 02 năm 2019), Tài chính (Công văn số 2883/BTC-QLCS ngày 14 tháng 3 năm 2019) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Công văn số 1197/UBND-QH1 ngày 28 tháng 02 năm 2019); đồng thời, căn cứ ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp ngày 01 tháng 4 năm 2019 (do Phó Thủ tưng Trịnh Đình Dũng chủ trì, tổ chức tại Trụ sở Chính phủ; tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) về báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất lựa chọn địa điểm đ xem xét khả năng bố trí xây dựng cảng thay thế Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp tục thực hiện các nội dung công việc sau:

a) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế; nghiên cứu bố trí vị trí cảng xăng dầu phù hợp với yêu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu về đảm bảo phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, đồng thời không gây ảnh hưởng đến các công trình quan trọng trong khu vực;

b) Chú trọng đầu tư các trang thiết bị đảm bảo phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quản lý khai thác, sử dụng và vận hành Bến cảng xăng dầu B12;

c) Tổ chức nghiên cứu các vị trí phù hợp trong từng giai đoạn để thay thế Bến cảng xăng dầu B12; xây dựng kế hoạch thực hiện việc di dời Bến cảng này theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh lưu ý, bảo đảm dành quỹ đất phù hợp để đầu tư xây dựng cảng xăng dầu.

3. Đ đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế (mà Việt Nam là thành viên) về bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xăng, dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện quản lý khai thác, sử dụng và vận hành Bến cảng xăng dầu B12 đảm bảo an toàn tuyệt đối; có các biện pháp phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường; bảo đảm hiệu quả kinh doanh và chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn, ô nhiễm môi trường (nếu có) theo đúng các quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Quốc phòng, Xây dựng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Cục Hàng hải Việt Nam;

-Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NN, NC, TH;
- Lưu: VT, CN(2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi