Công văn 1783/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1783/BXD-VP

Công văn 1783/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1783/BXD-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:16/08/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

tải Công văn 1783/BXD-VP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________

Số: 1783/BXD-VP
V/v: Công bố định mức dự toán  Xây dựng công trình –Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Đài truyền hình Việt nam
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

 

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt truyền dẫn phát sóng Truyền hình  kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình  theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi chi phí đầu tư xây dựng công trình  

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình
 xây dựng chuyên ngành ;
- Các cục, Vụ thuộc Bộ XD ;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTTC, Viện KTXD, L.300.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH–PHẦN LẮP ĐẶT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH:

Định mức dự toán xây dựng công trình-phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình (Sau đây gọi tắt là định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị  khối lượng công tác lắp đặt  như: Lắp dựng 1 tấn cột tháp anten; lắp đặt và hiệu chỉnh kiểm định cho 1 thiết bị trong hệ thống mạng phát hình từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc.

Định mức dự toán được xây dựng theo tiêu chuẩn qui trình kỹ thuật về thiết kế và qui trình thi công lắp đặt các bộ phận kết cấu của hệ thống truyền dẫn phát sóng truyền hình.

Mỗi loại định mức được trình bày thành phần công việc, Điều kiện kỹ thuật, Điều kiện thi công, biện pháp thi công và quy định các đơn vị tính về hao phí vật chất phù hợp để thực hiện được 1 đơn vị khối lượng sản phẩm lắp đặt .

1. Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây lắp; (không kể vật liệu phụ ần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển ...v.v) .

Số lượng vật liệu đã bao gồm cả hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển (nếu có). Trong thực tế tuỳ theo Điều kiện thi công cụ thể có thể thay thế một số vật liệu tương tự, số lượng vật liệu thay thế được xác định theo yêu cầu kỹ thuật và tính chất vật liệu.

2 . Mức hao phí lao động:

Là số lượng sử dụng ngày công lao động của cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác lắp đặt, kiểm định...và công nhân phục vụ (kể cả công nhân vận chuyển bốc dỡ vật liệu, vật liệu bán thành phẩm trong phạm vi mặt bằng xây lắp).

 Số lượng ngày công đã bao gồm cả nhân công chính, phụ và nhân công chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường thi công .

 Cấp bậc công nhân, kỹ sư được ghi trong tập định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân, kỹ sư tham gia thực hiện một đơn vị công tác lắp đặt;

 3 . Mức hao phí máy thi công:

Là số lượng sử dụng ca máy và thiết bị thi công chính trực tiếp và phụ phục vụ xây lắp công trình.

II. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

 Định mức dự toán được trình bày theo phần, nhóm, loại công tác lắp đặt và được mã hoá theo hệ mã thống nhất trong xây dựng bao gồm :

+ 1.00.0000: Lắp đặt cột, tháp anten truyền dẫn phát sóng và hệ thống chống sét .

+ 2.00.0000: Lắp đặt thiết bị truyền dẫn phát sóng.

+ 3.00.0000: Đo lường kiểm định hệ thống máy phát hình .

+ 4.00.0000: Công tác bốc dỡ vận chuyển vật liệu, vật tư, phụ kiện, cấu kiện.

+ 5.00.0000: Bảng các thông số đo thử nghiệm từng loại sản phẩm máy.

III. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

 + Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá lắp đặt của công trình làm cơ sở để lập dự toán chi phí xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình .

 + Đối với công tác lắp đặt thiết bị, phụ kiện thì định mức hao phí nhân công đã bao gồm cả mức hao phí cho phần đấu nối dây .

 + Định mức dự toán cho công tác lắp đặt thiết bị hướng dẫn cho các trường hợp lắp đặt hợp bộ theo từng khối hoặc lắp đặt thiết bị là các chi tiết lẻ. Nếu lắp thiết bị hợp bộ thì không được chia lẻ các chi tiết để áp dụng định mức .

 + Trường hợp lắp đặt, hiệu chỉnh kiểm định trong quá trình chạy thử máy phát hình có bộ phận nào cần phải thay thế hoặc hiệu chỉnh thì được áp dụng theo định mức tương ứng đã áp dụng .

 + Ngoài hướng dẫn áp dụng chung nói trên, trong từng nhóm, loại công tác lắp đặt của định mức dự toán này còn có thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, Điều kiện và biện pháp thi công.

 + Những công tác khác không hướng dẫn trong tập định mức này thì áp dụng theo các định mức dự toán hiện hành .

1.00.0000 lắp đặt cột, tháp anten truyền dẫn phát sóng và hệ thống chống sét

1.01.0000   lắp dựng cột anten  dây néo và cầu cáp

1.01.1000  Lắp dựng cột anten  dây néo

+ Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật bản vẽ thi công .

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công .

- Nhận thiết bị, vật tư, phụ kiện, phân loại chi tiết, làm sạch .

- Vận chuyển thiết bị phụ kiện trong phạm vi 30m vào vị trí lắp đặt

- Xác định vị trí lắp, làm hố thế, lắp  tời, trụ leo tiến hành lắp dựng cột .

- Lắp và tháo dỡ tời, trụ leo, tiến hành lắp dựng, cố định cột bằng dây cáp thép theo biện pháp thi công (định mức chưa tính vật liệu cáp thép, tăng đơ để cố định cột).

- Tháo dỡ  tời, trụ leo, căn chỉnh cơ khí và chỉnh tâm cột, lắp kim thu sét và dây tiếp đất cố định theo cột (từ đỉnh cột xuống móng cột) theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra lần cuối hoàn chỉnh, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính : 1 tấn

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hoàn toàn thủ công với cột có trọng lượng

thủ công kết hợp  tời  điện với cột có trọng lượng

£ 1T

>1T

£ 1T

>1T

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

1.01.110

Lắp dựng cột

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,015

0,015

0,015

0,015

 

ở độ cao £ 16m

 - Thép F3mm

kg

0,20

0,25

0,20

0,25

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,20

0,30

0,20

0,30

 

 

-  Cáp thép F10mm

kg

3,00

3,00

3,00

3,00

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

6,31

9,71

4,87

7,5

 

 

+ Máy thi công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

 

0,06

0,10

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

 

0,06

0,10

 

 

- Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,09

0,12

0,09

0,12

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,10

0,10

0,10

0,10

 

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

1.01.120

Lắp dựng cột

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,015

0,015

0,015

0,015

 

ở độ cao £ 20m

 - Thép F3mm

 - Que hàn điện

kg

kg

0,20

0,20

0,25

0,30

0,20

0,20

0,25

0,30

 

 

- Cáp thép F10mm

kg

3,00

3,00

3,00

3,00

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

6,62

10,19

5,29

8,15

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

+ Máy thi công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

 

0,06

0,10

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

 

0,06

0,10

 

 

- Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,09

0,12

0,09

0,12

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,10

0,10

0,10

0,10

 

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

1.01.130

Lắp dựng cột

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,015

0,015

0,015

0,015

 

ở độ cao £ 30m

 - Thép F3mm

kg

0,20

0,25

0,20

0,25

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,20

0,30

0,2

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

3,00

3,00

3,00

3,00

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

7,42

11,41

5,93

9,12

 

 

+ Máy thi công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

 

0,08

0,12

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

 

0,08

0,12

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy  xăng 9CV

ca

0,09

0,12

0,09

0,12

 

 

- Bộ đàm

- Kinh vĩ

ca

ca

0,20

0,10

0,20

0,10

0,20

0,10

0,20

0,10

 

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

1.01.140

Lắp dựng cột

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,015

0,015

0,015

0,015

 

ở độ cao £ 40m

 - Thép F3mm

kg

0,20

0,25

0,20

0,25

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,20

0,30

0,20

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

3,00

3,00

3,00

3,00

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

8,20

12,62

6,57

10,10

 

 

+ Máy thi công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

 

0,08

0,13

 

 

  - Máy phát điện 10 kW

ca

 

 

0,08

0,13

 

 

 -Máy  hàn  động cơ  chạy xăng 9CV

ca

0,09

0,12

0,09

0,12

 

 

 - Bộ đàm

 - Kinh vĩ

ca

ca

0,20

0,15

0,20

0,15

0,20

0,15

0,20

0,15

 

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

1.01.150

Lắp dựng cột

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,015

0,015

0,015

0,015

 

ở độ cao £ 50m

 - Thép F3mm

kg

0,20

0,25

0,20

0,25

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,20

0,30

0,20

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

3,00

3,00

3,00

3,00

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

8,98

13,83

9,35

14,38

 

 

+ Máy thi công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

 

0,09

0,14

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

 

0,09

0,14

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy

xăng 9CV

ca

0,09

0,12

0,09

0,12

 

 

 - Bộ đàm

 - Kinh vĩ

ca

ca

0,30

0,15

0,30

0,15

0,30

0,15

0,30

0,15

 

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

1.01.160

Lắp dựng cột

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,015

0,015

0,015

0,015

 

ở độ cao £ 70m

 - Thép F3mm

kg

0,20

0,25

0,20

0,25

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,20

0,30

0,20

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

3,00

3,00

3,00

3,00

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

10,57

16,26

8,46

13,01

 

 

+ Máy thi công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

 

0,11

0,17

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

 

0,11

0,17

 

 

  -Máy hàn động cơ chạy

  xăng 9CV

ca

0,09

0,12

0,09

0,12

 

 

 - Bộ đàm

 - Kinh vĩ

ca

ca

0,30

0,15

0,30

0,15

0,30

0,15

0,30

0,15

 

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

1.01.170

Lắp dựng cột

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,015

0,015

0,015

0,015

 

ở độ cao £ 90m

 - Thép F3mm

kg

0,20

0,25

0,20

0,25

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,20

0,30

0,2

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

3,00

3,00

3,00

3,00

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

12,21

18,69

9,72

14,95

 

 

+ Máy thi công:

 

 

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

 

0,12

0,19

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

 

0,12

0,19

 

 

- Máy hàn động cơ chạy

  xăng 9CV

ca

0,09

0,12

0,09

0,12

 

 

 - Bộ đàm

 - Kinh vĩ

ca

ca

0,30

0,15

0,30

0,15

0,30

0,15

0,30

0,15

Ghi chú : 

a- Nếu lắp dựng cột ở độ cao > 90 m thì cứ mỗi độ cao lắp dựng tăng  thêm 10 m định mức hao phí nhân công và  máy thi công được nhân  hệ số 1,10.

b- Trong bảng định mức công tác lắp dựng cột nêu trên được tính ở vùng đồng bằng, trung du có độ cao so với mặt nước biển £ 200 mét. Nếu lắp dựng cột ở vị trí có độ cao khác thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau : 

1- Độ cao vùng đồi núi  200< H £300 mét nhân  hệ số 1,10

Độ cao vùng đồi núi  300< H £500 mét nhân hệ số 1,20

Độ cao vùng đồi núi  500< H £700 mét nhân hệ số 1,30

Độ cao vùng đồi núi   700 < H và ở hải đảo nhân hệ số 1,40

1.01.2000 Gia công đầu mối nối cáp dây néo chính cột anten dây néo

+ Thành phần công việc :

 - Chuẩn bị, kiểm tra nghiên cứu thiết kế, xác định độ dài dây néo

 - Thi công cắt cáp, làm đầu cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật , đánh dấu và cuộn cáp

  - Kiểm tra thử tải độ căng theo thiết kế

Đơn vị tính : 1 mối

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đường kính cáp dây néo ( mm )

£ 10

£ 12

£ 14

£ 16

> 20

1.01.210

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

- Kẹp

bộ

3

3

3

4

5

 

- Dây thép d=3mm

m

6,20

10,20

12,50

13,10

13,75

 

- Mỡ bò

kg

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

 

+ Nhân công : 4,0/7

công

0,08

0,10

0,12

0,15

0,20

1.01.3000 Lắp dựng tháp anten thép

+ Thành phần công việc :

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật bản vẽ thi công, chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công .

- Nhận thiết bị, vật tư, phụ kiện, phân loại chi tiết, lau chùi sạch sẽ

- Vận chuyển thiết bị phụ kiện trong phạm vi 30m vào vị trí lắp đặt

- Xác định vị trí lắp, làm hố thế .

- Lắp tời, trụ leo, tiến hành lắp dựng tháp: Lắp từng thanh, chỉnh tâm cột, bắt chặt cố định các thanh giằng với nhau, lắp cầu thang, sàn thao tác .

- Tháo dỡ tời, trụ leo, căn chỉnh cơ khí, lắp dây tiếp đất cố định theo tháp (từ đỉnh tháp xuống móng tháp) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sơn bu lông chân tháp. Nếu phải đào hố thế phần đào đất được tính tiêng

- Kiểm tra lần cuối hoàn chỉnh, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính : 1 tấn

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hoàn toàn thủ công

Thủ công kết hợp  cơ giới

1

2

3

4

5

6

 

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

1.01.301

Lắp dựng tháp thép

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,001

0,001

 

ở độ cao

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

£ 15m

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

12,41

9,93

 

 

+ Máy thi công:

 

 

 

 

 

- Tời điện 2 tấn

ca

 

0,15

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,15

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

- Kinh vĩ

ca

0,08

0,08

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,015

1.01.302

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

ở độ cao

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,002

0,002

 

£ 25m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

13,65

10,93

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,15

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,15

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,20

0,20

 

 

 - Kính vĩ

 

ca

0,08

0,08

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,015

1.01.303

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

ở độ cao

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,003

0,003

 

£ 40m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

15,70

12,56

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,20

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,20

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,20

0,20

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,08

0,08

 

 

- Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,015

1.01.304

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

ở độ cao

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,004

0,004

 

£ 55m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

18,45

14,76

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,20

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,20

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,30

0,30

 

 

 - Kinh vĩ

 

ca

0,10

0,10

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,02

1.01.305

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

ở độ cao

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,004

0,004

 

£ 70m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

20,98

16,63

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,25

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,25

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,30

0,30

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,10

0,10

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,02

1.01.306

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

ở độ cao

 - Gỗ ván nhóm IV

m3

0,004

0,004

 

£ 85m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

23,67

19,10

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,25

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,25

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,50

0,50

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,10

0,10

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,02

1.01.307

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 - Gỗ ván nhóm IV

 

 

 

 

ở độ cao

m3

0,004

0,004

 

£ 100m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

27,46

21,97

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,25

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,25

1

2

3

4

5

6

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,50

0,50

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,10

0,10

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,02

1.01.308

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 - Gỗ ván nhóm IV

 

 

 

 

ở độ cao

m3

0,004

0,004

 

£ 110m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

30,21

24,16

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,28

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,28

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,60

0,60

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,12

0,12

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,02

1.01.309

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 - Gỗ ván nhóm IV

 

 

 

 

ở độ cao

m3

0,004

0,004

 

£ 120m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

33,22

26,57

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,28

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,28

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,60

0,60

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,12

0,12

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,02

1.01.310

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 - Gỗ ván nhóm IV

 

 

 

 

ở độ cao

m3

0,004

0,004

 

£ 130m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

c«ng

36,55

29,23

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,28

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,28

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,60

0,60

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,12

0,12

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,02

1.01.311

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 - Gỗ ván nhóm IV

 

 

 

 

ở độ cao

m3

0,004

0,004

 

£ 140m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

c«ng

40,21

32,16

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,28

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,28

 

 

 - Máy hàn

ca

0,15

0,15

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,60

0,60

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,12

0,12

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,02

1.01.312

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 - Gỗ ván nhóm IV

 

 

 

 

ở độ cao

m3

0,004

0,004

 

£ 150m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

c«ng

44,21

35,37

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,28

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,28

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,70

0,70

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,15

0,15

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,02

1.01.313

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 - Gỗ ván nhóm IV

 

 

 

 

ở độ cao

m3

0,004

0,004

 

£ 160m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

c«ng

48,64

38,91

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,28

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,28

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,70

0,70

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,15

0,15

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,02

1.01.314

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 - Gỗ ván nhóm IV

 

 

 

 

ở độ cao

m3

0,004

0,004

 

£ 170m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

c«ng

53,51

42,80

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,30

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,30

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,70

0,70

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,15

0,15

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,02

1.01.315

Lắp dựng tháp thép

+ Vật liệu phụ

 - Gỗ ván nhóm IV

 

 

 

 

ở độ cao

m3

0,004

0,004

 

£ 180m

 - Thép F3mm

kg

0,30

0,30

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,30

0,30

 

 

 - Cáp thép F10mm

kg

0,70

0,70

 

 

 - Vật liệu khác

%

2

2

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

c«ng

58,86

47,08

 

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

 

0,30

 

 

 - Máy phát điện 10 kW

ca

 

0,30

 

 

 - Máy hàn động cơ chạy xăng 9CV

ca

0,15

0,15

 

 

 - Bộ đàm

ca

0,70

0,70

 

 

 - Kinh vĩ

ca

0,15

0,15

 

 

 - Cần cẩu 16 tấn

ca

 

0,02

Ghi chú:  Công tác lắp dựng tháp anten áp dụng theo qui định sau

a- Khi lắp dựng tháp ở độ cao > 180 mét, cứ mỗi độ cao lắp dựng tăng thêm 10 mét định mức hao phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,2.

b- Trong bảng định mức nêu trên được tính ở vùng đồng bằng, trung du có độ cao so với mặt nước biển £ 200 mét. Nếu lắp dựng cột ở vị trí có độ cao khác thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau :

1- Độ cao vùng đồi núi 200< H £300 mét nhân hệ số 1,10

2- Độ cao vùng đồi núi 300< H £500 mét nhân hệ số 1,20

Độ cao vùng đồi núi 500< H £700 mét nhân hệ số 1,30

Độ cao vùng đồi núi 700< H và ở hải đảo nhân hệ số 1,40

1.01.4000 Lắp đặt đèn tín hiệu trên cột, tháp anten

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, vận chuyển vật tư trong phạm vi 30 mét, làm vệ sinh công nghiệp tiến hành lắp giá đỡ đèn, đèn tín hiệu (Phần kéo dây điện từ trục chính đến bảng điện và vị trí đặt đèn, đèn chống nổ, cầu chì bảo vệ, bảng điện, áptomát …vv được tính riêng)

- Đấu điện chạy thử, hoàn chỉnh nghiệm thu .

  Đơn vị tính : 1 bộ đèn

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao lắp đèn ( m )

£25

£50

£70

£90

£110

£130

1.01.400

 

+ Vật liêu chính

 - Đèn tín hiệu

 - Bộ gá bắt đèn

 

bộ

bộ

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

 - Giá đỡ đèn tín hiệu

bộ

1

1

1

1

1

1

 

+ Vật liêu phụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Que hàn điện

kg

0,3

0,3

0,3

0,33

0,33

0,33

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

5

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 3,5/7

công

5,70

6,84

8,21

9,85

11,82

14,18

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Máy khoan điện £1 kW

ca

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 - Máy hàn điện 5Kw

ca

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Ghi chú :

 a- Khi lắp đèn tín hiệu trên cột, tháp anten ở độ cao >130 m, với độ cao lắp dựng tăng thêm 10 m thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,10.

 b- Trong bảng định mức nêu trên được tính ở vùng đồng bằng, trung du có độ cao so với mặt nước biển £ 200 mét. Nếu lắp dựng cột ở vị trí có độ cao khác thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số sau    1- Độ cao vùng đồi núi 200< H £ 300 mét nhân hệ số 1,10

2- Độ cao vùng đồi núi 300< H £ 500 mét nhân hệ số 1,20

Độ cao vùng đồi núi 500< H £ 700 mét nhân hệ số 1,30

Độ cao vùng đồi núi 700< H và hải đảo nhân hệ số 1,40

1.01.5000 lắp đặt cầu cáp

1.01.5100 lắp đặt cầu cáp trong nhà có độ cao lắp đặt h = 3m

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu thiết kế thi công .

- Nhận và nghiên cứu hiện trường, lập phương án thi công và an toàn lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công.

- Mở thùng kiểm tra, lau chùi, vận chuyển phụ kiện vào vị trí, làm giàn giáo.

- Làm dấu vị trí và lắp đặt các thanh đỡ, giá đỡ.

- Lắp đặt cố định cầu cáp, phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt.

- Lập sơ đồ lắp đặt thực tế thi công và nghiệm thu kỹ thuật.

Đơn vị tính :1mét

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trọng lượng 1m cầu cáp (kg)

£ 3

£ 7

£ 10

> 10

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

1.01.510

- Bu lông M8

bộ

1

1

1

1

 

- Sơn tổng hợp

kg

0,1

0,1

0,1

0,1

 

- Giấy nhám

tờ

0,5

0,5

0,5

0,5

 

- Xăng

lít

0,1

0,1

0,15

0,15

 

- Vật liệu khác

%

2

2

2

2

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

1,15

1,65

2,05

2,29

Ghi chú :

 a- Cầu cáp được lắp ở vị trí lắp đặt h=3m, khi tăng thêm chiều cao lắp đặt 1mét thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,10 .

 b- Cầu cáp được lắp ở vị trí lắp đặt h=3m khi giảm chiều cao lắp đặt 1 mét thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,80 .

1.01.5200 Lắp đặt cầu cáp ngang ngoài trời có độ cao lắp đặt  H = 20m

+ Thành phần công việc :

- Nghiên cứu tài liệu thiết kế kỹ thuật thi công .

- Nhận và nghiên cứu hiện trường, lập phương án thi công và an toàn lao động .

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công .

- Mở thùng kiểm tra, lau chùi, vận chuyển phụ kiện vào vị trí.

- Khảo sát và bố trí hệ thống tời kéo, làm giàn giáo.

- Làm dấu vị trí và lắp đặt các thanh đỡ, giá đỡ .

- Lắp đặt cố định cầu cáp, vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật .

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt.

- Hoàn chỉnh kiểm tra thu dọn hiện trường .

- Lập sơ đồ lắp đặt thực tế thi công và nghiệm thu kỹ thuật

Đơn vị tính : 1mét

Mã hiệu

Thành phần  hao phí

Đơn vị

Trọng lượng 1m cầu cáp ( kg)

£ 3

£ 7

£ 10

> 10

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

1.01.520

- Bu lông M8

bộ

1

1

1

1

 

- Sơn tổng hợp

kg

0,1

0,1

0,1

0,1

 

- Giấy nhám

tờ

0,5

0,5

0,5

1

 

- Xăng

lít

0,15

0,15

0,25

0,25

 

- Vật liệu khác

%

2

2

2

2

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

2,25

2,58

2,97

3,42

        

Ghi chú :

 a- Trường hợp thi công lắp đặt ở hải đảo định mức nhân công được nhân với hệ số 1,3.

b- Định mức nhân công trên tính cho vị trí lắp đặt cầu cáp ở độ cao 20 mét.

1- Nếu cầu cáp được lắp đặt ở độ cao <20m, thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số k theo bảng hệ số sau :

Độ cao lắp đặt (h)

h < 3m

3 £ h < 7 m

7 £ h < 10 m

10 £ h < 20 m

Hệ số k

0,50

0,60

0,70

0,80

 2- Nếu cầu cáp được lắp đặt ở độ cao >20m, thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số k theo bảng hệ số sau :

Độ cao lắp đặt (h)

20£ h<30 m

30£h<40m

40£h<50m

50£h<60m

60£h<70m

70£h<80m

h>80 m

Hệ số k

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,8

2,0

 d-Trường hợp thi công cầu cáp liên tục, thẳng đứng theo tháp anten được tính gộp vào việc lắp dựng trụ, tháp.

1.01.5300 lắp đặt cột đỡ cầu cáp

+ Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu thiết kế kỹ thuật thi công .

- Nhận và nghiên cứu hiện trường, lập phương án thi công và an toàn lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công .

- Mở thùng kiểm tra, lau chùi, vận chuyển phụ kiện vào vị trí.

- Xác định vị trí lắp cột, đánh dấu đo đạc.

- Đào lỗ móng dựng cột, chèn cố định chân cột.

- Kiểm tra công tác lắp đặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Thu dọn hiện trường.

- Lập sơ đồ lắp đặt thực tế thi công và nghiệm thu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

  1.01.530

+ Vật liệu phụ :

 

 

- Xi măng PCB 30

kg

20

- Đá dăm 1x2

- Cát vàng

- Sơn tổng hợp

- Giấy ráp số 0

- Xăng

m3

m3

kg

tờ

lít

0,043

0,022

0,1

2

0,5

+ Nhân công:

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

2,6

1.01.6000 Công tác sơn

+ Thành phần công việc:

   - Sơn hoàn thiện sau khi lắp dựng

- Chuẩn bị, cạo rỉ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật và thiết kế qui định .

1.01.6100 Sơn báo hiệu theo chiều cao cột

Đơn vị tính : 1m2

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao cột (m )

£70

£100

£150

>150

 

+ Vật liệu

 

 

 

 

 

1.01.610

- Sơn

kg

0,18

0,22

0,25

0,3

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 3,5/7

 công

0,28

0,34

0,41

0,50

1.02.0000 Lắp đặt hệ thống chống sét

1.02.1000 Đo kiểm tra điện trở suất của đất

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế.

- Chuẩn bị máy đo điện trở suất của đất (kiểm tra hoạt động, độ chính xác máy đo).

- Tiến hành đo điện trở suất của đất tại nơi thi công.

- Tính toán xác định giá trị điện trở suất của đất.

Đơn vị tính: 1 hệ thống tiếp đất

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hệ thống tiếp đất

1.02.110

+ Nhân công

 

 

 - Kỹ sư 3,0/8

công

2,0

 - Công nhân 4,0/7

công

1,0

+ Máy thi công

 

 

- Máy đo điện trở suất của đất

ca

0,5

 

1.02.2000 Chôn các điện cực tiếp đất

1.02.2100 Đóng trực tiếp điện cực chiều dài l 2,5 m xuống đất

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ thi công.

- Chuẩn bị điện cực tiếp đất.

- Đóng trực tiếp điện cực xuống đất.

Đơn vị tính: 1 điện cực (cọc)

Mã hiệu

Thành phần  hao phí

Đơn vị

Kích thước điện cực (mm )

25x25x4

(£ f25 )

40x40x4

(£ f40 )

75x75x7

(£ f75 )

100x100x10

(£ f100 )

1.02.210

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

- Điện cực tiếp đất

( L = 2,5m )

điện cực

 

1

 

1

 

1

 

1

 

+ Nhân công:

- Công nhân 4,0/7

 

công

 

0,4

 

0,5

 

0,7

 

1,0

Ghi chú :

    Nếu chiều dài L của điện cực tiếp đất tăng (giảm), thì định mức hao phí vật liêu được Điều chỉnh theo phương pháp nội suy và định mức hao phí nhân công được nhân hệ số sau :

 a - Khi L < 2,5 mét nhân hệ số 0,8

 b- Khi L >2,5 mét nhân hệ số 1,3.

1.02.2200 Chôn điện cực chiều dài L = 2.5 mét bằng phương pháp đào

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công.

- Xác định vị trí đặt điện cực tiếp đất.

- Đặt điện cực tiếp đất xuống hố để đào.

- Chèn đất vào xung quanh điện cực.

Đơn vị tính: 1 điện cực

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước điện cực (mm )

25x25x4

(£ f25 )

40x40x4

(£ f40 )

75x75x7

(£ f75 )

100x100x10

(£ f100 )

1.02.220

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

- Điện cực tiếp đất

( L = 2,5m )

điện cực

1

1

1

1

+ Nhân công :

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0

công

0,25

0,30

0,35

0,40

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :

   Nếu chiều dài cọc ( L ) của điện cực tiếp đất tăng (giảm) thì định mức hao phí vật liệu được Điều chỉnh theo phương pháp nội suy và định mức hao phí nhân công được nhân hệ số sau :

    a - Khi L < 2,5 mét nhân hệ số 0,8

    b- Khi L >2,5 mét nhân hệ số 1,3.

1.02.2300 Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dây liên kết.

- Cắt dây thành từng đoạn theo thiết kế.

- Uốn thẳng dây.

- Kéo, rải dây theo các rãnh đã đào .

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước dây liên kết ( mm )

£ 25x4

(£ f12)

£ 40x4

(£ f16)

£ 55x5

(£ f20)

>55x5

(> f20)

1.02.230

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

- Dây liên kết (dẹt hoặc tròn)

m

1,01

1,01

1,01

1,01

+ Nhân công

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,03

0,035

0,04

0,045

 

 

 

 

 

 

1.02.2400 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy hàn hoặc dụng cụ để kết nối.

- Đánh sạch dây liên kết và điện cực tiếp đất.

- Buộc gá dây liên kết với điện cực tiếp đất.

- Thực hiện hàn, nối dây liên kết với điện cực tiếp đất.

- Kiểm tra mối hàn.

- Thực hiện bảo vệ mối hàn.

1.02.2410  Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện

Đơn vị tính: 1 điện cực

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước điện cực ( mm )

25x25x4

(£ f25 )

40x40x4

(£ f40 )

75x75x7

(£ f75 )

100x100x10

(£ f100 )

 

1.02.241

 

 

 

 

 

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

- Que hàn

kg

0,13

0,15

0,17

0,2

- Thép f1

kg

0,025

0,025

0,025

0,025

 Vật liệu khác

%

5

5

5

5

+ Nhân công :

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,25

0,3

0,4

0,5

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

- Máy hàn 23kW

ca

0,05

0,05

0,05

0,05

1.02.2420  Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hơi

Đơn vị tính: 1 điện cực

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước điện cực ( mm )

25x25x4

(£ f25 )

40x40x4

(£ f40 )

75x75x7

(£ f75 )

100x100x10

(£ f100 )

1.02.242

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

- Ôxy

chai

0,002

0,005

0,01

0,015

- Đất đèn

kg

0,0348

0,089

0,17

0,25

- Que hàn hơi

kg

0,045

0,06

0,067

0,21

- Thuốc hàn

kg

0,003

0,005

0,005

0,006

- Dây thép f1mm

kg

0,025

0,025

0,025

0,025

 Vật liệu khác

%

5

5

5

5

+ Nhân công :

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,25

0,3

0,4

0,5

 

 

 

 

 

 

1.02.2430  Nối điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng bộ kẹp tiếp đất

Đơn vị tính: 1 điện cực

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

1.02.243

 

 

 

+ Vật liệu phụ

 

 

- Bộ kẹp tiếp đất

bộ

1

- Thép f1mm

kg

0,025

- Vật liệu khác

%

5

+ Nhân công :

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,3

1.02.2440  Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết  bằng phương pháp hàn hoá nhiệt

Đơn vị tính: 1 điện cực

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

1.02.244

+ Vật liệu phụ

 

 

- Mối hàn cadweld

mối

1

- Dây thép f1mm

kg

0,025

 Vật liệu khác

%

2

+ Nhân công : 4,0/7

công

0,3

1.02.2500 Xử lý, cải tạo đất

1.02.2510 Cải tạo đất bằng muối ăn

+ Thành phần công việc :

 - Đập đất nhỏ (không bao gồm công đào đất)

 - Trộn đất với muối theo yêu cầu kỹ thuật.

 - Lấp đất đã trộn muối vào xung quanh điện cực.

Đơn vị tính: 1kg muối

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại điện cực tiếp đất

Dạng thẳng đứng

Dạng nằm ngang

1.02.251

+ Vật liệu chính

 

 

 

- Muối ăn

kg

1

1

+ Nhân công:

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,35

0,15

1.02.2520  Cải tạo đất bằng đất mượn

(Theo chiều dài 1 mét điện cực được cải tạo )

+ Thành phần công việc:

- Đập nhỏ đất

- Lấp đất mượn xung quanh điện cực tiếp đất với bán kính 2 ¸ 2,5m.

- Đầm đất cho chặt xung quanh điện cực tiếp đất đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

số lượng

1.02.252

+ Nhân công

- Công nhân 4,0/7

 

công

 

2,8

Ghi chú:

- Bảng định mức này không bao gồm công đào đất ban đầu, đào đất mượn và công vận chuyển đất mượn .

1.02.2530 Cải tạo đất bằng bột than cốc

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu , tìm hiểu qui trình kỹ thuật .

- Tạo khuôn xung quanh điện cực tiếp đất.

- Cho bột than cốc vào khuôn trên để tạo một lớp than cốc xung quanh điện cực tiếp đất ( bảng định mức này không bao gồm công đào đất )

Đơn vị tính: 1kg than cốc

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

số lượng

1.02.253

+ Vật liệu phụ

 

 

- Bột than cốc

kg

1

- Gỗ tạp làm khuôn

m3

0,005

+ Nhân công:

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,25

1.02.2540 Cải tạo đất bằng hợp chất hoá học

+ Thành phần công việc:

  - Chuẩn bị vật liệu , tìm hiểu qui trình kỹ thuật .

- Pha chế hoá chất.

- Đưa hợp chất hoá học vào xung quanh điện cực.

Đơn vị tính: 1kg hoá chất

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

số lượng

 

+ Vật liệu chính

 

 

 

- Chất hoá học

kg

1

1.02.254

+ Nhân công:

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,25

1.02.3000 lắp đặt cáp tiếp địa

1.02.3100 Kéo, rải cáp tiếp địa

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu , kéo, rải cáp tiếp địa .

- Ghim cố định cáp tiếp địa vào tường hoặc sàn nhà; luồn cáp tiếp địa vào trong ống bảo vệ và ghim cố định hoặc chôn ngầm đã bao gồm công đục chèn trát hoàn chỉnh )

- Đo, xác định chiều dài cáp và ống bảo vệ. Cắt ống bảo vệ, cắt cáp.

- Ghim cố định cáp tiếp địa vào tường hoặc sàn nhà; nếu luồn cáp tiếp địa vào trong ống bảo vệ và ghim cố định hoặc chôn ngầm đã bao gồm công đục chèn trát hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Tiết diện của cáp tiếp địa (mm2 )

£ 100

(£ f12)

£ 200

(£f16)

£ 300

(£ f20)

> 300

(> f20)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.02.311

Kéo, rải cáp tiếp địa dưới mương đất

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

- Cáp đồng trần

 ( hoặc có vỏ bọc )

 

m

 

1,01

 

1,01

 

1,01

 

1,01

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,05

0,065

0,085

0,1

1.02.312

Kéo, rải cáp tiếp địa dọc theo tường hoặc trên sàn nhà

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

- Cáp đồng trần

 ( hoặc có vỏ bọc )

 

m

 

1,01

 

1,01

 

1,01

 

1,01

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 -Kẹp nhựa cố định cáp

cái

1

1

1

1

- Vật liệu khác

%

3

3

3

3

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,16

0,19

0,26

0,35

 

 

1

2

3

4

1.02.313

Kéo, rải cáp tiếp địa dọc theo tường hoặc trên sàn có ống nhựa bảo vệ đi nổi

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

- Cáp đồng trần

m

1,01

1,01

1,01

1,01

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

- ống nhựa  f< 90

m

1,02

1,02

1,02

1,02

- Kẹp nhựa để cố

 

 

 

 

 

định ống nhựa

cái

1

1

1

1

- Vật liệu khác

%

3

3

3

3

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,22

0,26

0,35

0,46

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

- Cáp đồng trần

m

1,01

1,01

1,01

1,01

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

- ống nhựa  f< 90

m

1,02

1,02

1,02

1,02

- Kẹp nhựa để cố

 

 

 

 

 

định ống nhựa

cái

1

1

1

1

- Vật liệu khác

%

3

3

3

3

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,22

0,26

0,35

0,46

1.02.314

Kéo, rải cáp tiếp địa chôn ngầm trong tường có ống kim loại bảo vệ

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

- Cáp đồngt rần

 ( hoặc vỏ PVC )

 

m

 

1,01

 

1,01

 

1,01

 

1,01

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

- ống bảo vệ cáp bằng kim loại f< 80mm

 

m

 

1,005

 

1,005

 

1,005

 

1,005

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

5

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,45

0,52

0,6

0,7

1.02.4000  Hàn cáp tiếp địa của hệ thống tiếp đất

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị các vật liệu hàn.

- Lau, đánh sạch những vị trí cần hàn.

- Thực hiện hàn một tấm thép cỡ 50x200x5mm có một mặt tráng đồng với điện cực tiếp đất đã chọn (đối với trường hợp điện cực tiếp bằng thép).

- Bắt chặt cáp tiếp địa với điện cực tiếp đất.

- Thực hiện hàn cáp tiếp địa với tấm thép tráng đồng hoặc hàn trực tiếp cáp tiếp địa với điện cực tiếp đất.

Đơn vị tính: 1hệ thống tiếp đất

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Tiết diện cáp tiếp địa ( mm2

£ 100

(£f12)

£ 200

(£f16)

£ 300

(£f20)

> 300

(£f12)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.02.410

Hàn cáp tiếp địa bằng phương pháp hàn hơi

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Tấm thép có một mặt mạ đồng

(200x50x5) mm

 

 

tấm

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

- Oxy

chai

0,006

0,015

0,03

0,045

 

 

- Đất đèn

kg

0,104

0,267

0,51

0,75

 

- Que hàn

kg

0,135

0,18

0,2

0,63

 

- Thuốc hàn

kg

0,009

0,015

0,015

0,018

 

- Bộ ke

 bé

 1

  1

  1

  1

 

 

- Vật liệu khác

%

3

3

3

3

 

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

c«ng

0,75

0,9

1,2

1,5

1.02.420

Hàn cáp tiếp địa bằng phương pháp hàn hoá nhiệt

+ Vật liệu phụ

-Bộ ke

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

- Mối hàn cadweld

mèi

1

1

1

1

 

- Vật liệu khác

%

2

2

2

2

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

c«ng

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

         

1.02.5000 Đo kiểm tra, nghiệm thu hệ thống tiếp đất; xác lập số liệu, sơ đồ lắp đặt hệ thống tiếp đất theo thực tế thi công

+ Thành phần công việc:

- Kiểm tra việc sử dụng vật liệu (chất liệu, kích thước của các điện cực tiếp đất, cáp dẫn đất).

- Kiểm tra các mối hàn (chất lượng các mối hàn, bảo vệ các mối hàn).

- Kiểm tra việc lấp, chèn đất cho các điện cực tiếp đất.

- Đo kiểm tra điện trở tiếp đất của tổ tiếp đất (tại vị trí điện cực trung tâm).

- Đo điện trở tiếp đất của hệ thống tiếp đất (tại tấm tiếp đất chính).

- Xác định vị trí mặt bằng thi công thực tế.

- Vẽ chi tiết toàn bộ hệ thống tiếp đất theo thực tế thi công.

- Hoàn thiện hồ sơ đo, kiểm tra nghiệm thu hệ thống tiếp đất.

Đơn vị tính: 1 hệ thống tiếp đất

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hệ thống tiếp đất

Bảo vệ

Công tác

1.02.510

+ Nhân công

 

 

 

 - Kỹ sư 3,0/8

công

5,0

7,0

 - Công nhân : 4,0/7

công

1,0

2,0

+ Máy thi công

 

 

 

- Máy đo điện trở tiếp đất

ca

0,5

0,5

 

 

 

1

2

1.02.6000 Lắp đặt các mạng liên kết dây nối tiếp địa trong nhà trạm máy phát hình

1.02.6100 Lắp đặt mạng liên kết chung (CBN)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế.

- Kéo, rải dây liên kết, vòng liên kết.

- Đục rãnh trên tường.

- Đục, khoan bê tông xuyên tường.

- Cố định dây liên kết, vòng kết nối theo rãnh.

- Hàn các dây liên kết với các vòng kết nối.

- Hàn các dây liên kết, vòng kết nối với các thành phần kim loại trong nhà trạm như dây dẫn sét, khung bê tông cốt thép của nhà trạm, khung giá đỡ cáp nhập trạm, các ống dẫn nước, các ống dẫn cáp bằng kim loại.

1. 02.6110 Lắp đặt dây liên kết tiếp địa bằng phương pháp hàn điện

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Tiết diện dây dẫn ( mm2 )

50 < S £ 70

70 < S £ 120

1.02.611

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

- Cáp đồng trần

m

1,02

1,02

 

- Thép tròn f6 mm

m

1,01

1,01

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

- Que hàn

kg

0,06

0,06

 

- Dây thép f1mm

kg

0,01

0,01

 

- Vật liệu khác

%

3

3

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,60

0,83

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 - Khoan điện £ 1kW

ca

0,03

0,03

 

 - Máy hàn điện 23kW

ca

0,05

0,05

 

 

 

1

2

1.02.6120 Lắp đặt dây liên kết tiếp địa đồng bằng phương pháp hàn hơi

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Tiết diện dây dẫn ( mm2 )

50 < S £ 70

70 < S £ 120

1.02.612

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

- Cáp đồng trần

m

1,02

1,02

 

- Thép tròn f6mm

m

1,01

1,01

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

- Thép f1

kg

0,01

0,01

 

- Oxy

chai

0,002

0,002

 

- Đất đèn

kg

0,0348

0,0348

 

- Que hàn

kg

0,045

0,045

 

- Thuốc hàn

kg

0,003

0,003

 

- Vật liệu khác

%

3

3

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,60

0,83

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

- Khoan điện £ 1kW

ca

0,03

0,03

 

 

 

1

2

1.02.6130 Lắp đặt mạng liên kết mắt lưới (MBN )

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế.

- Kéo, rải dây tạo thành tấm lưới liên kết (dây đồng, dây thép mạ).

- Hàn các Điểm nút của tấm lưới liên kết, hàn tấm lưới với mạng liên kết chung

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước mắt lưới, (cm x cm)

30x30

40x40

50x50

1.02.613

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

- Dây đồng F 4mm

m

8,16

6,12

5,1

- Thép F 4mm

m

8,4

6,3

5,25

+ Vật liệu phụ

- Thép f1mm

 

kg

 

0,1

 

0,1

 

0,1

- Oxy

chai

0,012

0,01

0,008

- Đất đèn

kg

0,208

0,174

0,139

- Que hàn

kg

0,27

0,225

0,18

- Thuốc hàn

kg

0,018

0,015

0,012

- Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

+ Nhân công:

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

2,5

1,9

1,6

 

 

 

 

 

1.02.6200 Lắp đặt mạng liên kết cách ly mắt lưới (M-IBN )

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

- Lắp đặt sàn cách ly với mạng CBN (khoan, bắt vít sàn cách điện với tấm gỗ kê).

- Kéo, rải dây thép hoặc dây đồng trên sàn cách ly tạo thành tấm lưới liên kết cách ly với mạng CBN.

- Hàn các nút của tấm lưới liên kết.

- Hàn Điểm nối đơn (Điểm nối đơn là dải đồng kích thước 2000x20x2mm) vào một cạnh của tấm lưới liên kết.

- Thực hiện nối dây từ Điểm nối đơn với mạng liên kết chung.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước mắt lưới ( cm x cm )

30x30

40x40

50x50

1.02.620

 

 

 

 

 

+ Vật liệu chính:

 

 

 

 

- Sàn cách điện

( bằng nhựa PVC hoặc gỗ )

 

m2

 

1,1

 

1,1

 

1,1

- Tấm kê sàn cách điện bằng gỗ nhóm II ( 1000x300x100mm )

 

tấm

 

2

 

2

 

2

- Dải đồng 2000x20x2mm

tấm

1

1

1

- Dây đồng F 4mm

m

10,81

8,77

7,75

- Thép F 4 mm ( mạ kẽm )      

  m

   8,4

   6,3

  5,25

+ Vật liệu phụ:

 

 

 

 

- Dây thép f1mm

kg

0,1

0,1

0,1

- Oxy

chai

0,02

0,018

0,016

- Đất đèn

kg

0,348

0,31

0,278

- Que hàn

kg

0,45

0,4

0,36

- Thuốc hàn

kg

0,03

0,027

0,024

- Vật liệu khác

%

5

5

5

+ Nhân công:

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

3,8

3,2

2,9

+ Máy thi công

 

 

 

 

- Khoan điện £ 1kW

ca

0,1

0,1

0,1

1.02.6300 Lắp đặt mạng liên kết cách ly hình sao (S-IBN )

1.02.6310 Lắp đặt tấm thảm cách điện

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

- Kéo, rải thảm lên sàn nhà trạm.

- Căng và cố định tấm thảm lên sàn nhà trạm.

Đơn vị tính: 1 m2

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

số lượng

 1.02.631

+ Vật liệu chính

 

 

- Thảm cách điện

m2

1,1

+ Vật liệu phụ

 

 

- Băng nhựa rộng 10 - 20mm

m

1,05

 Vật liệu khác

%

5

+ Nhân công:

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,2

1.02.6320 Lắp đặt thanh nối đơn bằng đồng : 2000 x 100 x 5

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

- Khoan lỗ để lắp đặt thanh nối đơn.

- Bắt chặt thanh nối đơn vào vị trí thiết kế bằng vít nở có cách ly với mạng CBN.

- Thực hiện hàn dây dẫn từ thanh nối đơn đến mạng CBN.

Đơn vị tính: 1 thanh nối đơn

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

1.02.632

+ Vật liệu chính

 

 

-Thanh nối đơn

 ( thanh đồng 2000x100x5mm)

 

thanh

 

1

- Dây đồng F 4

m

5,3

+ Vật liệu phụ

 

 

- ôxy

chai

0,002

- Đất đèn

kg

0,00348

- Que hàn

kg

0,045

- Thuốc hàn

kg

0,003

+ Nhân công:

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,75

+Máy thi công

 

 

- Khoan điện £ 1kW

ca

0,2

 

 

 

1.02.6330 Lắp đặt tấm tiếp địa

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật.

- Đo, xác định vị trí đặt tấm tiếp đia.

- Khoan lỗ và bắt cố định tấm tiếp địa vào vị trí quy định.

- ép đầu cáp vào đầu cốt.

- Kết nối dây cáp với tấm tiếp địa.

 Đơn vị tính: 1tấm

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước tấm tiếp địa ( m2 )

£ 200x120x5

( S £ 0,024 )

£ 500x120x10

( S£0,06 )

£ 700x120x10

( S£0,1 )

 

 

 

 

 

 

1.02.633

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

- Tấm tiếp đất (bao gồm cả bulông, êcu... đã mạ niken để kết cuối cáp)

 

 

tấm

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

- Bulông f12 ( bao gồm cả vòng đệm cách điện)

 

bộ

 

4

 

4

 

4

 

- Đầu cốt cáp dẫn đất

 ( M100 - M300 )

 

cái

 

2

 

2

 

2

 

- Đầu cốt cáp các loại

( M14 - M50 )

 

cái

 

12

 

12

 

12

 

+ Nhân công:

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

1,25

1,95

2,6

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

- Khoan điện £ 1kW

ca

0,3

0,3

0,3

1.02.7000 Lắp đặt bộ cắt sét và lọc sét

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết kế, lập phương án thi công.

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt.

- Đấu nối cáp nguồn vào thiết bị và tải, lắp đặt thanh tiếp đất phụ.

- Đấu nối dây đất với thiết bị lọc sét và tấm tiếp đất phụ.

- Đo đạc, đánh dấu, khoan tường.

- Bắt chặt ke đỡ thiết bị vào tường hoặc xuống nền nhà, lắp đặt thiết bị vào ke đỡ.

- Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị cắt và lọc sét.

- Thu dọn, vệ sinh.

1.02.7100 Lắp đặt thiết bị cắt và lọc sét 1 pha

 Đơn vị tính: 1 thiết bị

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thiết bị cắt và lọc sét     1 pha

£ 32A

£ 63A

£ 125A

1.02.710

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

- Giá đỡ thiết bị

bộ

1

1

1

- Đinh vít nở (M8 ¸ M12)

bộ

12

12

12

- Bu lông f12

bộ

4

4

4

- Vật liệu khác

%

2

2

2

+ Nhân công

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

2,00

2,50

2,50

- Kỹ sư 3,0/8

công

2,65

3,65

5,15

+ Máy thi công

 

 

 

 

- Khoan điện £ 1kW

ca

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

1.02.7200 Lắp đặt thiết bị cắt và lọc sét 3 pha

Đơn vị tính: 1 thiết bị

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thiết bị cắt và lọc sét 3pha

£125A

£200A

£400A

£630A

01.02.720

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Giá đỡ thiết bị

bộ

1

1

1

1

 

- Vít nở M12

cái

12

12

12

12

 

- Bu lông M12 ¸ M20

bộ

4

4

4

4

 

- Vật liệu khác

%

3

3

3

3

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

3,0

4,0

5,0

6,0

 

- Kỹ sư 3,0/8

công

7,5

9,5

11,4

14,5

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Khoan điện £ 1kW

ca

0,5

0,5

0,5

0,5

1.02.8000  Hệ thống chống sét hiện đại

1.02.8010  Lắp đặt cột đỡ FRP lên đỉnh tháp antel

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu thiết kế kỹ thuật thi công tháp

- Nhận và nghiên cứu hiện trường; lập phương án thi công và an toàn lao động

- Chuẩn bị mặt bằng ,dụng cụ thi công

- Chuẩn bị phụ kiện cần lắp đặt; tiến hành lắp đặt cột đỡ FRP theo yêu cầu thiết kế

Đơn vị tính: 01 cột đỡ

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

ở độ cao lắp đặt ( m )

£50

£100

£150

>150

 

1.02.801

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

2,0

2,5

3,5

6,0

        

1.02.8030  Kéo đầu thu sét DYNASPHERE lên đỉnh cột, tháp anteL

+ Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu thiết kế kỹ thuật thi công tháp

 - Nhận và nghiên cứu hiện trường, lập phương án thi công và an toàn lao động

 - Chuẩn bị dụng cụ thi công

 - Chuẩn bị phụ kiện cần lắp đặt, cố định đầu thu phát

 - Kiểm tra hoàn chỉnh và thu dọn

Đơn vị tính: 01 đầu thu sét

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

ở độ cao lắp đặt ( m )

£50

£100

£150

>150

1.02.803

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

2,20

2,60

3,80

6,60

1.02.8040  Kéo cáp thoát sét ERICORE (f38) l ên đỉnh cột, tháp antel.

+ Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu thiết kế kỹ thuật

 - Nhận và nghiên cứu hiện trường, lập phương án thi công và an toàn lao động

 - Chuẩn bị dụng cụ thi công, phụ kiện cần lắp đặt

- Kéo cáp cố định cáp thoát sét vào vị trí theo yêu cầu thiết kế

Đơn vị tính: 01 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

ở độ cao lắp đặt ( m )

£50

£100

£150

>150

1.02.804

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

6,5

8,5

9,35

12,0

1.02.8050  Định vị cáp thoát sét vào tháp anten

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu thiết kế kỹ thuật thi công tháp

- Nhận và nghiên cứu hiện trường, lập phương án thi công và an toàn lao động

 - Chuẩn bị dụng cụ thi công

- Chuẩn bị phụ kiện lắp đặt

Đơn vị tính: 01 tháp

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

ở độ cao lắp đặt ( m )

£50

£100

£150

> 150

1.02.805

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

6,50

8,50

9,35

10,30

1.02.8060  Gia công đầu cáp dẫn sét

+ Thành phân công việc:

- Nghiên cứu chỉ dẫn kỹ thuật làm đầu cáp

- Chuẩn bị dụng cụ thi công

- Chuẩn bị phụ kiện cần thi công

- Kiểm tra nghiệm thu

 Đơn vị tính: 01 đầu cáp

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

làm đầu cáp

Trên cột

dưới cột

 1.02.806

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

- Băng keo chống ẩm

cuộn

1

0,5

 

- Keo chống ẩm Densomast

kg

0,5

0,5

 

- Găng cao su

đôi

0,3

0,3

 

+ Nhân công

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

2,0

1,5

1.02.8070  Lắp đầu thu sét Dynasphere với đầu cáp trên đỉnh cột antel

+ Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu chỉ dẫn lắp đặt

 - Nghiên cứu hiện trường, lập phương án thi công và an toàn lao động

 - Chuẩn bị dụng cụ thi công

 - Chuẩn bị các phụ kiện lắp đặt, tiến hành lắp đặt vào vị trí

 - Kiểm tra hoàn chỉnh, thu dọn.

Đơn vị tính: 01 đầu thu

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

ở độ cao lắp đặt ( m )

£50

£100

£150

>150

 

1.02.807

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

2,0

4,0

6,0

8,0

        

1.02.8080 Lắp bộ đếm sét.

 + Thành phần công việc:

  - Xác định vị trí lắp hợp lý, chuẩn bị dụng cụ

  - Kiểm tra phụ kiện cần lắp, tiến hành lắp đặt theo yêu cầu thiết kế

  - Kiểm tra, thu dọn hoàn chỉnh 

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

1.02.808

+ Nhân công

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,5

1.02.8090  Lắp đặt bể tổ đất.

  + Thành phần công việc:

- Đào hố đặt bể tổ đất

- Đặt bể đất đúng vị trí , lấp đất hoàn chỉnh

Đơn vị tính: 01bể

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

1.02.809

+ Nhân công

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

1,0

1.02.8100  Lắp đặt van cân bằng điện thế đất TEC-100

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ

- Chuẩn bị kiểm tra phụ kiện cần lắp

- Nghiên cứu hồ sơ, lắp van cân bằng điện thế đất

Đơn vị tính: 01van

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

1.02.810

+ Nhân công

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,3

1.02.8120    Lắp đặt tấm đồng tiếp đất trong phòng máy.

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng phòng máy, xác định vị trí đặt tấm đồng tiếp đất

- Nghiên cứu chỉ dẫn thi công

- Đào hố đặt tấm đồng, hàn dây dẫn vào tấm đồng

Đơn vị tính: 01điện cực

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

1.02.812

+ Vật liệu phụ

 

 

 

- Ôxy

chai

0,015

 

- Đất đèn

kg

0,025

 

- Que hàn hơi

kg

0,021

 

- Thuốc hàn

kg

0,006

 

+ Nhân công

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

1,0

1.02.8140   Lắp đặt ống nhựa bảo vệ cáp cắt sét

+ Thành phần công việc:

  - Nghiên cứu sơ đồ chỉ dẫn cách lắp, kiểm tra cáp, ống nhựa bảo vệ

  - Cắt dây, ống nhựa thành từng đoạn theo thiết kế

  - Lồng ống nhựa bảo vệ cáp, kéo rải dây có lồng ống nhựa theo thiết kế, khoan định vị

  - Lắp cáp vào thiết bị cắt sét và vào nguồn điện 3 pha

Đơn vị tính: 01 mét

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

1.02.814

+ Vật liệu phụ

 

 

 

- Đinh vít

cái

4

 

- Vòng ốp ống

cái

2

 

+ Nhân công

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,06

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Khoan điện £ 1kW

ca

0,01

2.000.000 - lắp đặt thiết bị truyền dẫn phát sóng

2.01.0000   Lắp đặt hệ thống anten

2.01.1000   Gia công bộ gá chấn tử anten

 + Thành phần công việc:

- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế thi công

- Chuẩn bị vật tư, vận chuyển trong phạm vi 30m.

- Đo kích thước lấy dấu, cưa cắt hàn, khoan lỗ, gia công các chi tiết

- Tổ hợp, lắp ráp thành bộ gá

- Sơn các phần tử

- Hoàn chỉnh thu dọn

Đơn vị tính : 1 bộ (1 dàn anten)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Dải băng (tần số) + E96

VHF

UHF

VL

VH

2.01.100

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

- ống thép f 80 x 4,5

kg

45

22,5

15

 

- ống thép f 40 x 4,0

kg

15

7,5

5

 

- Thép dẹt 80 x 4

kg

12

6

4

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

- BulongM10x100 không dỉ

kg

1,60

0,80

0,56

 

- Que hàn điện

kg

1,60

1,50

1,00

 

- ô xy

chai

0,3

0,15

0,10

 

- Đất đèn

kg

1,50

0,70

0,50

 

- Vật liệu khác

%

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

6,0

3,0

2

 

+ -Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Máy hàn 23 kW

ca

0,50

0,3

0,2

 

 - Máy khoan điện 4,5 kW

ca

0,7

0,6

0,5

 

 - Máy khác

%

1

1

1

2.01.2000   Lắp bộ gá chấn tử anten trên cột

 + Thành phần công việc:

- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế thi công, nhận mặt bằng, lập phương án thi công .

- Chuẩn bị dụng cụ, tời kéo- Mở hòm, lau chùi, vận chuyển vào vị trí, chuẩn bị lắp .

- Xác định vị trí lắp trên cột.

- Tiến hành lắp đặt bộ gá theo yêu cầu kỹ thuật; Kiểm tra, thu dọn và lập hồ sơ hoàn công .

 Đơn vị tính : 1 bộ ( 1 dàn anten)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Dải băng (t ần số )

VHF

UHF

VL

VH

2.01.200

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 - Dây thép d4

kg

1

0,80

0,40

 

 - Mỡ

kg

0,10

0,10

0,10

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4/7

công

1,50

1,37

1,25

 

 - Kỹ sư 5/8

công

0,50

0,50

0,50

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

0,50

0,50

0,50

Ghi chú:

 a- Nếu lắp bộ gá chấn tử cho dàn kép thì định mức hao phí nhân công nhân hệ số 1,5

 b- Bảng mức trên tính ở độ cao £16m, nếu chiều cao lắp đặt >16m thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được tính theo định mức £ 16mét nhân với hệ số sau :

Độ cao (m )

£16

£40

£60

£80

£100

£120

£140

£160

£180

>180

  Hệ số k

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

2.01.3000 Gia công bộ gá, bộ chia

Đơn vị tính : 1 bộ

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Dải băng (tần số) + E96

VHF

UHF

VL

VH

2.01.300

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

- ống thép f 80 x 4,5

kg

27,5

11,25

7,5

 

- ống thép f 40 x 4,0

kg

7,5

3,75

2,5

 

- thép dẹt 80 x 4

kg

6

3

2

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

- Bu long M6x100

kg

0,80

0,40

0,28

 

- Que hàn điện

kg

0,80

0,75

0,50

 

- ô xy

chai

1,50

0,075

0,05

 

- Đất đèn

kg

0,75

0,35

0,25

 

- Vật liệu khác

%

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

3,0

1,5

1,00

 

+ -Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Máy hàn 23 kW

ca

0,25

0,15

0,10

 

 - Máy khoan điện 4,5 kW

ca

0,35

0,3

0,25

 

- Máy khác

%

1

1

1

2.01.4000  Lắp đặt các bộ gá, bộ chia

Đơn vị tính : 1 bộ

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Dải băng (tần số)

VHF

UHF

VL

VH

2.01.400

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 - Dây thép d4

kg

1,2

0,96

0,48

 

 - Mỡ

kg

0,12

0,12

0,12

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4/7

công

1,8

1,64

1,5

 

 - Kỹ sư 5/8

công

0,6

0,6

0,6

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

0,6

0,6

0,6

Ghi chú:

  Bảng mức trên tính ở độ cao £ 16m, nếu chiều cao lắp đặt >16m thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được tính theo định mức £ 16mét nhân với hệ số sau :

Độ cao( m )

£16

£40

£60

£80

£100

£120

£140

£160

£180

>180

  Hệ số k

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

2.01.5000 Lắp đặt các bộ chia trên cột

 + Thành phần công việc :

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị vật tư, vận chuyển vật tư trong phạm vi 30 mét

- Lau chùi đo đạc và kiểm tra bộ chia, xác định vị trí và lắp đặt bộ chia

- Hoàn chỉnh thu dọn và lập hồ sơ hoàn công

Đơn vị tính : 1 bộ

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trọng lượng bộ chia ( kg )

£ 20

£ 40

£ 60

>60

2.01.500

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 - Dây thép d4

kg

0,2

0,3

0,4

0,5

 

 - Cao su sống

kg

0,2

0,3

0,4

0,5

 

 - Băng dính

cuộn

2

3

4

5

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+Nhân công

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

1,0

1,5

1,8

2,0

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

0,3

0,5

0,6

0,7

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

0,5

0,5

0,5

0,5

Ghi chú:

   Bảng mức trên tính ở độ cao £16m, nếu chiều cao lắp đặt >16m thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được tính theo định mức £ 16mét nhân với hệ số sau:

Độ cao( m )

£16

£40

£60

£80

£100

£120

£140

£160

£180

>180

  Hệ số k

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

2.01.6000   Lắp đặt dàn anten trên cột

 + Thành phần công việc :

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị vật tư, vận chuyển vật tư trong phạm vi 30m

- Lau chùi đo đạc và kiểm tra bộ chia

- Xác định vị trí lắp đặt bộ chia

- Tiến hành lắp đặt

- Hoàn chỉnh thu dọn và lập hồ sơ hoàn công

 Đơn vị tính : 1 bộ (1dàn)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Băng tần số

VL

VH

UHF

2.01.600

+Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 - Băng dính

cuộn

4

3

2

 

 - Keo cao su sống

cuộn

4

3

2

 

 - Giấy ráp số 0

tờ

0,5

0,5

0,5

 

 - Dây thép d4

kg

0,4

0,3

0,2

 

 - Xăng

lít

0,5

0,4

0,3

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

2,40

2,20

2,00

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

0,60

0,55

0,50

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Tời điện 2 tấn

ca

0,6

0,5

0,5

 

 - Bộ đàm 5W

ca

0,6

0,55

0,5

 

 - Máy định vị

ca

0,6

0,55

0,5

Ghi chú:

  Bảng mức trên tính ở độ cao £16m, nếu chiều cao lắp đặt >16m thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được tính theo định mức £ 16mét nhân với hệ số sau :

Độ cao( m )

£16

£40

£60

£80

£100

£120

£140

£160

£180

>180

  Hệ số k

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

2.02.0000   Lắp đặt cáp đồng trục

2.02.1000   Lắp đặt cáp đồng trục phụ

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật,

 - Nhận mặt bằng, lập phương án thi công

- Chuẩn bị mặt bằng, mở hòm kiểm tra vận chuyển trong phạm vi 30m

- Đo cắt và làm đầu Fiđơ, - Lắp đặt Fiđơ theo yêu cầu kỹ thuật

 - Kiểm tra, hoàn chỉnh, thu dọn

 - Lập hồ sơ hoàn công

Đơn vị tính: 01 m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại Fiđơ

RD8

1/2"

7/8"

1 5/8"

3 1/8"

2.02.100

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

 - Băng dính

cuộn

0,5

0,7

1

1,5

2

 

 - Kẹp cáp

cái

2

2

2

2

2

 

 - Xăng

lít

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

0,1

0,1

0,15

0,2

0,3

 

 - Công nhân 5,0/7

công

0,50

0,75

1,00

1,50

2,00

Ghi chú:

Bảng mức trên tính ở độ cao £16m, nếu chiều cao lắp đặt >16m thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được tính theo định mức £ 16mét nhân với hệ số sau :

Độ cao( m )

£16

£40

£60

£80

£100

£120

£140

£160

£180

>180

  Hệ số k

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

2.02.2000  Lắp đặt fiđơ chính

Đơn vị tính: 01 m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

đơn vị

Loại Fiđơ

RD8

1/2"

7/8"

1 5/8"

2.02.200

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 - Gioăng chống nước

  (cho cả hệ)

bộ

2

2

2

2

 

 - Keo chống nước

  (cho cả hệ)

tuýp

1

1

1,5

2

 

 - Kẹp cáp

cái

2

2

2

2

 

 - Xăng

lít

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

0,1

0,1

0,15

0,2

 

 - Công nhân 5,0/7

công

0,5

0,75

1

1,5

 

 

 

1

2

3

4

 

Mã hiệu

Thành phần hao phí

đơn vị

Loại Fiđơ

3 1/8"

4 1/8"

6 1/8"

2.02.200

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 - Gioăng chống nước

  ( cho cả hệ )

bộ

2

2

2

 

 - Keo chống nước

  ( cho cả hệ )

tuýp

2

2

2

 

 - Kẹp cáp

cái

2

2

2

 

 - Xăng

lít

0,01

0,01

0,01

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

 

+ Nhân công :

 

 

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

0,3

0,4

0,5

 

 - Công nhân 5,0/7

công

2

2,5

3

 

 

 

5

6

7

Mã hiệu

Thành phần hao phí

đơn vị

Loại Fiđơ

3 1/8"

4 1/8"

6 1/8"

2.02.200

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 - Gioăng chống nước

  ( cho cả hệ )

bộ

2

2

2

 

 - Keo chống nước

  ( cho cả hệ )

tuýp

2

2

2

 

 - Kẹp cáp

cái

2

2

2

 

 - Xăng

lít

0,01

0,01

0,01

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

 

+ Nhân công :

 

 

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

0,3

0,4

0,5

 

 - Công nhân 5,0/7

công

2

2,5

3

 

 

 

5

6

7

2.02.3000   Lắp đặt fiđơ cứng

Đơn vị tính: 01m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại Fiđơ

7/8"

1 5/8"

3 1/8"

2.02.300

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 - Kẹp cáp và bu lông

bộ

2

2

2

 

 - Giá đỡ

bộ

2

2

2

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 - Kỹ sư 4,0/8

công

0,5

0,75

1

 

 - Công nhân 5,0/7

công

1,5

2

2,5

 

 + Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Máy khoan điện £ 1Kw

ca

0,02

0,02

0,02

 

 

 

1

2

3

2.03.0000 Lắp đặt hệ thống thông gió

2.03.1000  Lắp đặt máy nén khí

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, nhận thiết bị, kiểm tra bảo quản

- Gia công giá đỡ và lắp đặt, vận hành chạy thử

- Nghiệm thu bàn giao công nghệ, lập hồ sơ hoàn công

Đơn vị tính : 1máy

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

2.03.100

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 - Thép L45x45x4

kg

10

 

 - Que hàn

kg

0,5

 

 - Bu lông

bộ

1

 

+ Nhân công :

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

4

2.03.2000  Gia công và lắp đặt ống thông gió

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, lắp đặt, đo lấy dấu, gia công ống, lắp đặt, nối ống theo yêu cầu kỹ thuật.

2.03.2100  gia công và Lắp đặt ống thẳng bằng phương pháp hàn, tôn dày 1mm

 Đơn vị tính : 1m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước ống (mm)

400x200

500x200

500x300

500x400

600x400

2.03.210

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

 

 - Tôn tráng kẽm

kg

10,21

11,75

13,3

14,85

16,39

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

 - Thuốc hàn

kg

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

 

 - Thiếc hàn

kg

0,078

0,15

0,114

0,129

0,161

 

 - Sơn

kg

0,041

0,041

0,041

0,041

0,041

 

 - Cao su làm gioăng

m2

0,042

0,049

0,062

0,068

0,068

 

 - Bu lông mạ

cái

6

6

8

9

9

 

 - Đinh tán nhôm

cái

12

12

16

18

18

 

 - Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

 

+ Nhân công :

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 3,5/7

công

3,112

3,32

3,742

3,742

3,957

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

- Máy khoan điện £ 1Kw

ca

0,1

0,1

0,12

0,125

0,125

 

 - Máy khác

ca

5

5

5

5

5

 

 

 

1

2

3

4

5

2.03.2200  gia công và Lắp đặt ống thẳng bằng phương pháp dán, tôn dày 1mm

Đơn vị tính : 1m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước ống (mm )

400x200

500x200

500x300

500x400

600x400

2.03.220

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

 

 - Tôn tráng kẽm

kg

10,21

11,75

13,3

14,85

16,39

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

 - Keo dán

tuýp

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

 

 - Đinh tán nhôm

cái

12

12

16

18

18

 

 - Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

 

+ Nhân công :

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 3,5/7

công

2,54

2,82

3,18

3,57

3,94

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

 - Máy khoan điện £ 1Kw

ca

0,1

0,1

0,12

0,125

0,125

 

 

 

1

2

3

4

5

2.03.2300  gia công, Lắp đặt cút 900 bằng phương pháp hàn, tôn dày 1mm

Đơn vị tính : 1cái

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước ( mm )

400x200

m=50

n=50

r=50

500x200

m=50

n=50

r=200

500x300

m=50

n=50

r=50

500x400

m=50

n=50

r=100

600x400

m=50

n=50

r=200

2.03.230

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

 

 - Tôn tráng kẽm

kg

6,417

12,557

9,432

11,906

18,219

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

 - Thuốc hàn

kg

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

 

 - Thiếc hàn

kg

0,274

0,274

0,274

0,274

0,274

 

 - Cao su làm gioăng

m2

0,094

0,108

0,122

0,136

0,15

 

 - Bu lông mạ

cái

24

28

32

35

39

 

 - Đinh tán nhôm

cái

48

56

64

70

78

 

 - Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 3,5/7

công

2,608

3,719

3,66

3,602

6,066

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

 - Máy khoan điện £ 1Kw

ca

0,16

0,188

0,214

0,214

0,267

 

 - Máy khác

%

5

5

5

5

5

 

 

 

1

2

3

4

5

2.03.2400  gia công và Lắp đặt cút 900 bằng phương pháp dán, tôn dày 1mm

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước ( mm )

400x200

m=50

n=50

r=50

500x200

m=50

n=50

r=200

500x300

m=50

n=50

r=50

500x400

m=50

n=50

r=100

600x400

m=50

n=50

r=200

2.03.240

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

 

 - Tôn tráng kẽm

kg

6,417

12,557

9,432

11,906

18,219

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

 - Keo dán

tuýp

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

 

 - Đinh tán nhôm

cái

28

28

29

30

40

 

 - Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 3,5/7

công

1,79

1,79

1,79

1,97

2,5

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

 - Máy khoan điện £ 1Kw

ca

0,16

0,188

0,214

0,214

0,268

 

 

 

1

2

3

4

5

2.03.2500  gia công và Lắp đặt côn bằng phương pháp hàn, tôn dày 1mm

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước ( mm )

400x200

600x200

L=480

500x200

1000x400

L=480

500x300

400x250

L=480

500x400

315x250

L=480

600x400

800x200

L=480

2.03.250

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

 

 - Tôn tráng kẽm

kg

12,61

24,764

14,191

7,976

16,891

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

 - Thuốc hàn

kg

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

 

 - Thiếc hàn

kg

0,274

0,274

0,274

0,274

0,274

 

 - Sơn

kg

0,102

0,148

0,111

0,106

0,138

 

 - Cao su làm gioăng

m2

0,108

0,16

0,118

0,112

0,15

 

 - Bu lông mạ

cái

28

42

31

29

39

 

 - Đinh tán nhôm

cái

56

84

62

58

78

 

 - Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 3,5/7

công

3,85

5,794

4,103

3,108

4,534

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

 -Máy khoan điện £ 1Kw

ca

0,16

0,188

0,214

0,214

0,268

 

 -Máy khác

%

5

5

5

5

5

 

 

 

1

2

3

4

5

2.03.2600  gia công và Lắp đặt bích

Đơn vị tính : 1cặp (2 cái)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước ống ( mm )

400x200

500x200

500x300

500x400

600x400

2.03.260

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

 

 - Thép góc L32x32x4

kg

5,443

6,35

7,258

8,065

10,164

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

 - Que hàn

kg

0,385

0,385

0,385

0,385

0,425

 

 - Bu lông

cái

12

14

16

18

20

 

 - Vật liệu khác

%

3

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 3,5/7

công

1,3

1,5

1,75

1,95

2,43

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

 - Máy hàn 23 kW

ca

0,11

0,11

0,11

0,11

0,121

 

 - Máy khoan điện £ 1Kw

 

ca

0,525

0,613

0,7

0,79

0,88

 

 

 

1

2

3

4

5

2.03.2700  Lắp đặt quạt hút đẩy của máy phát hình

Đơn vị tính : 1quạt

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại quạt ( kW )

1

1,5

2

5

>5

2.03.270

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

 - Bu lông + giá treo

bộ

2

2

2

2

2

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nhân 4,0/7

công

3

 

4

5

7

12

 

 

 

1

2

3

4

5

2.04.0000 Lắp đặt các bộ phận máy phát hình

2.04.0100 Lắp và hiệu chỉnh bộ cộng kênh ( combiner )

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu nhận mặt bằng và phương án thi công

- Chuẩn bị dụng cụ thi công

- Đo đạc kiểm tra thiết bị

- Tiến hành lắp đặt vào vị trí theo yêu cầu thiết kế

- Kiểm tra lập hồ sơ hoàn thiện

- Hoàn chỉnh thu dọn

Đơn vị tính : 1bộ

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

UHF

Băng

VHF

VL

2.04.010

+ Vật liệu

 

 

 

 

 

 - Xăng

lít

1

1

1

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

1,5

2,5

2,0

 

 - Công nhân 4,0/7

công

5,0

7

10

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Máy phân tích mạng

ca

1

1,5

1

 

 - Máy phân tích phổ

ca

1

1,5

1

 

 - Máy in

ca

1

1,5

1

 

 

 

1

2

3

2.04.0200   Lắp đặt khối nguồn AC-DC

Đơn vị tính : 1khối

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Công suất (kW)

£ 1

£ 2

£ 5

£ 10

>10

2.04.020

+ Vật liệu

 

 

 

 

 

 

 

 - Xăng

lít

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

 

 - Đầu cốt

cái

10

10

15

20

25

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

0,5

0,7

1,5

3,0

5,0

 

 - Công nhân 4/,07

công

2,0

3

6

8

10

 

+Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

- Maý hiện sóng     ( oxyloscop)

ca

 

0,3

0,5

1,0

2,3

4,0

 

 

 

1

2

3

4

5

2.04.0300   Lắp đặt và hiệu chỉnh các khối công suất hình tiếng

Đơn vị tính : 1khối

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

2.04.030

+ Vật liệu :

 

 

 

 - Xăng

lít

0,2

 

 - Vật liệu khác

%

5

 

+ Nhân công:

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

2,5

 

 - Công nhân 4,0/7

công

6,0

 

+Máy thi công;

 

 

 

 - Đồng hồ vạn năng kế

ca

0,1

 

 - Maý hiện sóng ( oxyloscope )

ca

0,1

 

 

 

 

1

2.04.0400   Lắp đặt exciter

+ Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu, nhận vật tư, thiết bị

 - Chuẩn bị dụng cụ thi công, đo đạc kiểm tra thiết bị

 - Tiến hành lắp đặt theo thiết kế, đảm bảo kỹ thuật

 - Kiểm tra lập hồ sơ hoàn thiện

 - Hoàn chỉnh, thu dọn, bàn giao, lập hồ sơ hoàn công

 Đơn vị tính : 1khối

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

2.04.040

+ Vật liệu :

 

 

 

 - Xăng

lít

0,5

 

 - Tem đánh dấu

cái

50

 

 - Vật liệu khác

%

5

 

+ Nhân công :

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

5

 

 - Công nhân 4/,07

công

10

 

+Máy thi công :

 

 

 

 - Maý hiện sóng ( oxyloscope )

ca

4

 

- Maý phân tích mang  

   ( Network Analyzer )

ca

3

 

 - Đồng hồ vạn năng kế

ca

4

 

 

 

1

2.04.0500   Lắp đặt bộ cộng chia công suất

 Đơn vị tính : 1bộ

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Só lượng

2.04.050

+ Vật liệu

 

 

 

 - Xăng

lít

0,2

 

 - Vật liệu khác

%

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

0,5

 

 - Công nhân 4,0/7

công

4

 

+ Máy thi công

 

 

 

 - Vetorscope

ca

0,3

 

- Maý phân tích mang      

 ( Network Analyzer )

ca

0,3

 

 - Đồng hồ vạn năng kế

ca

0,3

 

 

 

1

2.04.0600   Lắp và hiệu chỉnh bộ cộng công suất hình tiếng

 + Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu nhận mặt bằng và phương án thi công

- Chuẩn bị dụng cụ thi công

- Đo đạc kiểm tra thiết bị

- Tiến hành lắp đặt vào vị trí theo yêu cầu thiết kế

- Kiểm tra lập hồ sơ hoàn công

- Hoàn chỉnh thu dọn

Đơn vị tính : 1bộ

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

số lượng

 

+ Vật liệu

 

 

 

 - Xăng

lít

1

 

 - Vật liệu khác

%

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

2,0

 

 - Công nhân 4,0/7

công

10

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Máy phân tích mạng     

 ( Network Analyzer )

ca

1

 

 - Máy phân tích phổ

ca

1

 

 - Máy in

ca

1

 

 

 

1

2.04.0700   Lắp đặt và hiệu chỉnh bộ lọc hài, bộ khống chế

Đơn vị tính : 1bộ

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Bộ lọc hài

Bộ khống chế

2.04.070

+ Vật liệu

 

 

 

 

 - Xăng

lít

0,1

0,2

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

1,5

1,0

 

 - Công nhân 4,0/7

công

7,0

6,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

- Máy phân tích mạng

 ( Network Analyzer )

ca

0,3

0,2

 

 - Đồng hồ vạn năng kế

ca

0,3

0,2

 

 

 

1

2

2.04.0800   Lắp đặt bộ chuyển đổi 3 cửa, 4 cửa

 Đơn vị tính : 1bộ

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Bộ 3 cửa

Bộ 4 cửa

2.04.080

+ Vật liệu

 

 

 

 

 - Xăng

lít

0,1

0,1

 

 - Thép hình 45x45x4

kg

10,0

12,0

 

 - Thép hình 10x200

kg

8,0

10,0

 

 - Sơn

kg

0,7

0,8

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 - Công nhân 5,0/7

công

5,0

7,0

 

 

 

1

2

2.04.0900   Lắp đặt tải giả

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế.

- Nhận mặt bằng thi công.

- Nhận vật tư, thiết bị, kiểm tra lau chùi.

- Lắp đặt

- Vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ

- Lập hồ sơ hoàn công.

 Đơn vị tính : 1máy

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Công suất (kW)

£ 1

£ 5

£ 10

>10

2.04.090

+ Vật liệu :

 

 

 

 

 

 

 - Xăng

lít

0,1

0,2

0,3

0,5

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công :

 

 

 

 

 

 

 - Kỹ sư 4,0/8

công

1

1,5

1,75

2

 

 - Công nhân 5,0/7

công

3

4,5

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

2.04.1000   tổ hợp và Lắp đặt cơ khí vỏ máy phát

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế.

- Nhận mặt bằng thi công.

- Nhận vật tư, thiết bị, chuẩn bị dụng cụ.

- Vận chuyển trong phạm vi 30m, cẩu hàng kết hợp thủ công

- Định vị, lắp đặt, căn chỉnh, vệ sinh công nghiệp

- Hoàn thiện và lập hồ sơ hoàn công.

 Đơn vị tính : 1máy

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Công suất ( kW )

2 - 5

5 - 10

10 - 20

>20

2.04.100

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 - Xăng

lít

2

3

5

7

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 - Kỹ sư 4,0/8

công

3

4

5

7

 

 - Công nhân 4,0/7

công

15

17

20

25

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 - Cần cẩu 5T

ca

0,5

0,5

0,7

0,7

 

 

 

1

2

3

4

2.05.0000   lắp đặt cáp nguồn, dây đất

2.05.1000   Lắp đặt cáp nguồn , dây đất treo

+ Thành phần công việc:

- Đo kiểm tra cáp.

- Khoan lỗ, lắp đặt puli

- Ra dây,vuốt thẳng kéo rải luồn qua puli, móc, buộc lên dây thép.

- Vệ sinh, thu dọn, xác lập sơ đồ lắp đặt thực tế

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Tiết diện dây dẫn S ( mm2 )

Ê6

Ê16

Ê70

Ê120

2.05.100

+Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

- Cáp điện

m

10,2

10,2

10,2

10,2

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Dây thép F4 mm

m

11

11

11

11

 

- Dây buộc F2 mm

m

2

2

2

2

 

- Vật liệu khác

%

5

5

6

6

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

 công

0,5

0,52

0,54

0,84

 

+ Máy thi công

- Máy khoan điện £ 1kW

 

ca

 

0,22

 

0,22

 

0,24

 

0,24

 

1

2

3

4

2.05.2000   Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nổi, trên cầu cáp

+ Thành phần công việc:

- Đo kiểm tra cỏp.

- Ra dây, vuốt thẳng kéo, rải dây.

- Lắp đặt, cắt nối, cố định dây (buộc lạt nhựa hoặc cố đinh dây trên nẹp nhựa).

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Tiết diện dây dẫn S ( mm2 )

Ê6

Ê16

Ê70

Ê120

>120

2.05.200

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

 

- Cáp điện

m

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

- Lạt nhựa 5x200mm

cái

20

20

20

20

20

 

- Vật liệu khác

%

4

4

4

4

4

 

+ Nhân công:

- Công nhân 5,0/7

 

công

 

0,26

 

0,29

 

0,31

 

0,35

 

0,41

 

 

1

2

3

4

5

2.05.3000   Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong ống chìm

+ Thành phần công việc:

- Đo kiểm tra cáp. ra dây, vuốt thẳng kéo, rải cáp, luồn dây qua ống ( kéo dây bằng dây mồi ), cắt nối, lắp đặt dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Tiết diện dây dẫn S (mm2)

Ê6

Ê16

Ê70

Ê120

>120

2.05.300

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

 

- Cáp điện

m

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

 

+ Vật liệu phụ

- Dây thép F2

 

m

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

- Vật liệu khác

%

3

4

5

5

6

 

+ Nhân công

- Công nhân 5,0/7

 

công

 

0,29

 

0,31

 

0,35

 

0,39

 

0,46

 

 

 

1

2

3

4

5

         

 Nếu lắp đặt cáp trong ống nổi thì định mức nhân công được nhân với hệ số 0,9.

2.05.4000   lắp đặt cáp thông tin, cáp đồng trục , cáp đối xứng

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế, thi công, chuẩn bị dụng cụ thi công.

- Vận chuyển vật tư, vật liệu tới vị trí lắp đặt.(trong phạm vi 30m)

- Ra cáp, vuốt thẳng, kéo rải cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đo độ dài cáp, đo thử các thông số kỹ thuật trước và sau khi kéo cáp.

- Vệ sinh, thu dọn, xác lập số liệu.

2.05.4100   Lắp đặt cáp thoại trong máng cáp, trên cầu cáp

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu

Thành phần Hao phí

Đơn vị

Loại cáp

£10x2

£50x2

£100 x2

£300x2

£600x2

2.05.410

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

 

- Cáp thoại

m

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

- Tem đánh dấu

 cái

20

20

20

20

20

 

- Lạt nhựa 300 mm

cái

10

10

10

10

10

 

- Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,5

0,6

0,8

1,0

1,5

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

- Mê gaôm mét

ca

0,12

0,2

0,3

0,4

0,5

 

- Đồng hồ vạn năng kế

ca

0,12

0,15

0,20

0,30

0,40

 

 

 

1

2

3

4

5

Ghi chú:

  a- Nếu lắp đặt cáp trong ống nổi thì định mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,2

  b- Nếu lắp đặt cáp trong ống chìm thì định mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,5

2.05.4200   Lắp đặt cáp đồng trục, cáp đối xứng trong máng cáp  và trên cầu cáp

    Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

loại cáp

Đồng trục

Đối xứng

50/75W d=4,95mm

50/75W d=10,3mm

120W

2-50 đôi

120 W

50 -300 đôi

2.05.420

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 - Tem đánh dấu

cái

20

20

20

20

 

 - Lạt nhựa

cái

20

20

20

20

 

- Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,4

0,5

0,6

1,0

 

 

 

1

2

3

4

Ghi chú:

   a- Nếu lắp đặt cáp trong ống nổi thì định mức hao phí nhân công nhân hệ số 1,1

   b- Nếu lắp đặt cáp trong ống chìm thì định mức hao phí nhân công nhân hệ số 1,3

2.05.4300   Lắp đặt cáp âm tần trên máng cáp, trên cầu cáp.

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu

Thành phần Hao phí

Đơn vị

Loại cáp ( mm2 )

£5Cx0,35

£10Cx0,35

£15Cx0,35

£20Cx 0,35

2.05.430

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

- Cáp âm tần

m

10,3

10,3

10,3

10,3

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Nhãn đánh dấu

cái

20

20

20

20

 

- Lạt nhựa 5x200 mm

cái

3

3

3

3

 

- Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,3

0,5

0,8

1,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Mê gaôm mét

ca

0,1

0,1

0,1

0,1

 

- Đồng hồ vạn năng kế

ca

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 

 

1

2

3

4

Ghi chú: 

  Bảng định mức trên áp dụng cho cáp âm tần có thiết diện £ 0,35 mm2.

Nếu cáp âm tần có thiết diện £ 1 mm2 thì định mức hao phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,1.

Nếu cáp âm tần có thiết diện > 1 mm2 thì định mức hao phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,3.

 Nếu lắp đặt cáp trong ống thì định mức hao phí nhân công nhân hệ số 1,2.

2.06.0000   lắp đặt các loai máng cáp

2.06.1000   Lắp đặt máng nhựa và máng kim loại

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế, lập phương án thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công.

- Vận chuyển trong phạm vi 30m và phân rải vật tư tới các vị trí lắp đặt.

- Lấy dấu đo, cắt, ghép thử máng trước khi lắp đặt.

- Lấy dấu, khoan lỗ lắp đặt máng theo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra lại công việc đã hoàn thành theo qui trình kỹ thuật.

- Thu dọn, vệ sinh

2.06.1100   Lắp đặt máng nhựa và máng kim loại đặt nổi

 Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước máng ( mm )

£100 x 40

>100 x 40

2.06.110

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

- Máng cáp

m

10,2

10,2

 

- Vật liệu phụ

%

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

1,5

1,9

 

+ Máy thi công

 - Máy khoan điện £ 1 kW

 

ca

 

0,5

 

0,5

 

 

 

1

2

2.06.1200   Lắp đặt máng nhựa Và kim loại treo trên trần

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước máng ( mm )

£ 100x40

>100x40

2.06.120

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

- Máng cáp

m

10,2

10,2

 

- Vật liệu phụ

%

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

2,2

2,6

 

+ Máy thi công

- Máy khoan điện £ 1kW

 

ca

 

1,0

 

1,0

 

 

 

1

2

2.07.0000  Lắp đặt thiết bị phụ trợ

2.07.1000  Lắp đặt chân chảo thu vệ tinh :

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu , thiết kế , chuẩn bị mặt bằng thi công

- Dựng chân chảo thu vệ tinh, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính : 1 chân chảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

băng  KU

loại chảo ( C )

d£2m

d>2m

2.07.100

+ Vật liệu phụ :

 

 

 

 

 

 - Xăng

lít

1

1

1

 

 - Cáp mềm

m

15

17

20

 

 - Tăng đơ

bộ

3

3

3

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

 

 + Nhân công:

 

 

 

 

 

 - Kỹ sư 5/10

công

1,0

1,0

1,0

 

 - Công nhân 4/7

công

10,0

15,0

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

2.07.2000  Lắp đặt chảo thu

2.07.2100  Đào đất và đổ bê tông chân chảo thu vệ tinh

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật.

- Nhận mặt bằng, đào hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30.

 - Chuẩn bị, sàng rửa, cân đong vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Lắp đặt ván khuôn, cốt thép, gắn các phụ kiện cần thiết. Trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng kỹ thuật, tháo ván khuôn.

  Đơn vị tính : 1chân chảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

2.07.210

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 - Xi măng

kg

138

 

 - Cát vàng

m3

0,87

 

 - Đá dăm

m3

1,74

 

 - Nước

lít

410

 

 - Bu lông M16

bộ

12

 

 - Vật liệu khác

%

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 - Công nhân 4/7

công

5,4

 

 

 

1

2. 07.2200 Lắp đặt chảo thu vệ tinh

+ Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu, nhận vật tư, thiết bị

 - Chuẩn bị dụng cụ thi công, đo đạc kiểm tra thiết bị

 - Tiến hành lắp đặt theo thiết kế, đảm bảo kỹ thuật;

 - Kiểm tra hoàn chỉnh, thu dọn, bàn giao, lập hồ sơ hoàn công .

 Đơn vị tính: 1khối

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

chảo thu vệ tinh

Băng - KU

Băng - C

£3 m

>3 m

2.07.220

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 - Xăng

lít

2

3

4

 

 - Cao su sống

cuộn

1,5

3

5

 

 - Băng dính 50x20000 mm

cuộn

1

1,5

2

 

 - Vật liệu khác

%

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

2

3

5

 

 - Công nhân 4/,07

công

12

20

30

 

+Máy thi công

 

 

 

 

 

 - Máy đo trường

ca

2

3

3

 

 - Đồng hồ vạn năng kế

ca

2

3

3

 

 

 

1

2

3

2.07.2300  Lắp đặt đầu thu và đầu Điều khiển, dây tín hiệu:

 + Thành phần công việc :

- Nghiên cứu bản vẽ và lắp ráp thiết bị

- Vận chuyển vật tư trong phạm vi 30m , kiểm tra , lau chùi các thiết bị , phụ kiện

- Lắp ráp các chi tiết phụ kiện, dàn đỡ, bộ định hướng vv

- Kiểm tra các đầu nối, rắc cắm, đường ống dẫn sóng đầu vào

- Đo độ cách điện, kiểm tra các kết cấu cơ khí, đấu nối dây tín hiệu, hoàn chỉnh, thu dọn lập hồ sơ hoàn công.

Đơn vị tính: 1Anten

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

2.07.230

+ Vật liệu

 

 

 

 - Xăng

lít

0,1

 

 - Thiếc hàn

kg

0,01

 

 - Vật liệu khác

%

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

1,0

 

 - Công nhân 4,0/7

công

5,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

 - Máy hiện sóng

ca

3,0

 

 - Đồng hồ vạn năng kế

ca

5,0

 

 - Máy đo trường

ca

3,0

 

 

 

1

2.07.2400  Hiệu chỉnh thu tín hiệu

  + Thành phần công việc :

- Kiểm tra anten ( KU, C )

- Chạy thử đo các thông số kỹ thuật

- Hiệu chỉnh hướng , hiệu chỉnh đảm bảo chất lượng tín hiệu

- Hoàn chỉnh , thu dọn hiện trường

Đơn vị tính: 1anten

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

anten loại KU ; c

2.07.240

+ Nhân công

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

1,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

 - Máy hiện sóng

ca

0,5

 

 - Đồng hồ vạn năng kế

ca

1,0

 

 - Máy đo trường

ca

0,5

 

 

 

1

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

anten loại KU ; c

2.07.240

+ Nhân công

 

 

 

 - Kỹ sư 5,0/8

công

1,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

 - Máy hiện sóng

ca

0,5

 

 - Đồng hồ vạn năng kế

ca

1,0

 

 - Máy đo trường

ca

0,5

 

 

 

1

2.07.2500  lắp đặt thiết bị ổn áp xoay chiều (Automatic AC stabilizerr )

   + Thành phần công việc;

 - Nghiên cứu thiết kế đối chiếu với hiện trường thi công.

 - Nhận, kiểm tra, phân loại, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

 - Chuẩn bị mặt bằng, máy thi công. - Đo đạc, lấy dấu, lắp đặt thiết bị.

 - Kiểm tra, đo đạc, nguồn điện lưới, độ ổn định điện áp ra, thử tải.

 - Kiểm tra công việc đã hoàn thành. - Hoàn chỉnh, chạy thử, thu dọn, vệ sinh.

 Đơn vị tính: 1 thiết bị

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

loại thiết bị ổn áp xoay chiều (KVA)

£5

£10

£20

2.07.250

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

- Thiếc hàn

kg

0,1

0,15

0,3

- Băng dính cách điện 20x20000mm

cuộn

0,1

0,1

0,3

- ống ghen

m

0,5

0,7

1,2

- Giấy giáp số 2

tờ

1

1

1,5

- Cồn công nghiệp

kg

0,2

0,3

0,7

- Vật liệu khác

%

2

3

4

+ Nhân công

 

 

 

 

- Kỹ sư: 4,0/8

công

0,48

0,48

0,72

- Công nhân: 5,0/7

công

1,03

1,14

1,59

+ Máy thi công

 

 

 

 

- Đồng hồ vạn năng kế

ca

0,5

0,5

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

Ghi chú: Nếu ổn áp xoay chiều >20KVA thì được tính theo định mức lắp đặt máy biến áp cách ly.

2.07.2600 lắp đặt máy biến áp cách ly

 + Thành phần công việc;

- Nghiên cứu thiết kế đối chiếu với hiện trường thi công.  - Vận chuyển máy đến vị trí lắp đặt, kiểm tra, phân loại các phụ kiện ,

- Chuẩn bị mặt bằng thi công. Đo đạc, lấy dấu, lắp đặt thiết bị.

- Kiểm tra, đo đạc nguồn điện lưới, độ ổn định điện áp ra, thử tải.

 Lắp đặt máy và các phụ kiện, Kiểm tra công việc đã hoàn thành.

- Hoàn chỉnh, chạy thử, thu dọn, vệ sinh.

    Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

loại máy biến áp cách ly ( KVA )

£5

£20

£40

£75

£100

>100

2.07.260

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

- Thiếc hàn

kg

0,10

0,15

0,25

0,30

0,45

0,60

- Băng dính cách điện 20x20000mm

 

cuộn

 

0,10

 

0,10

 

0,30

 

0,30

 

0,40

 

0,50

- ống ghen

m

0,50

0,70

0,90

0,90

1,10

1,50

- Giấy giáp số 2

tờ

1

1

1,5

1,5

2

3

- Cồn công nghiệp

kg

0,2

0,3

0,7

0,7

1

1,50

- Vật liệu khác

%

2

3

3

4

4

4

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

- Công nhân: 5,0/7

công

2

4

6

8

12

15

- Kỹ sư: 4,0/8

công

0,48

0,50

0,60

0,70

1

1,5

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

- Đồng hồ vạn năng kế

ca

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

2.07.2700  Lắp đặt các thiết bị phụ trợ khác : TBC; Chuyển mạch A/V; Máy phát chuẩn; KĐ và hạn chế tiếng; Demod kiểm tra; Chỉ thị dạng sóng; Motor kiểm tra.

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế, mở thùng nhận thiết bị và kiểm tra

- Chuẩn bị vật tư và dụng cụ thi công, lắp đặt, đo đạc vận hành hiệu chỉnh

- Thu dọn, bàn giao, hướng dẫn sử dụng, lập hồ sơ hoàn công

Đơn vị tính: 1 thiết bị

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại thiết bị phụ trợ khác

2.07.270

 

+ Vật liệu chính

 

 

- Cáp audio

m

15

- Cáp video

m

15

- Jắc các loại

cái

4

+ Vật liệu phụ

- Thiếc hàn

 

kg

 

0,005

- Nhựa thông

kg

0,01

+ Nhân công

 

 

- Kỹ sư: 5,0/8

công

1

- Công nhân: 4,0/7

công

3

+ Máy thi công

 

 

- Máy hiện sóng

ca

0,1

- Đồng hồ vạn năng kế

ca

0,1

 

 

 

 

 

 

1

3.00.0000  Đo lường kiểm định

3.00.0100  Đo lường kiểm định máy phát hình

 Thành phần công việc:

+ Nghiên cứu tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm đo

+ Lên danh Mục thiết bị đo

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Điều kiện môi trường cần thiết cho công tác đo lường

 - Cho máy hoạt động

 - Lắp ghép hệ thống các thiết bị đo và sản phẩm cần đo

+ Tiến hành thực hiện các phép đo, in và ghi chép các thông số kỹ thuật đo được

+ Đối chiếu kết quả đo với chỉ tiêu kỹ thuật nhà sản xuất đăng ký

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo. Nhận xét đánh gía chất lượng sản phẩm

Đơn vị tính : 1 máy phát hình

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Công suất máy phát hình  ( Kw )

£0,1

£0,3

£0,5

£2

£10

£20

>20

3.00.010

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kỹ sư: 5,0/8

công

7

8,4

9,8

11,9

14,0

17,5

21,0

 

- Kỹ sư: 3,0/8

công

5

6,0

7,0

8,5

10,

12,5

15,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Máy đo tần số

ca

2,5

3,0

3,5

4,25

5,0

6,25

7,5

 

- Máy đo đo công suất

ca

2,5

3,0

3,5

4,25

5,0

6,25

7,5

 

- Bộ đo phân tích tín hiệu Video

ca

2,5

3,0

3,5

4,25

5,0

6,25

7,5

 

- Bộ đo phân tích tín hiệu Audio

ca

2,5

3,0

3,5

4,25

5,0

6,25

7,5

 

- Bộ giải Điều chế TV

ca

2,5

3,0

3,5

4,25

5,0

6,25

7,5

 

- Bộ tạo tín hiệu chuẩn Video

ca

2,5

3,0

3,5

4,25

5,0

6,25

7,5

 

- Bộ tạo tín hiệu chuẩn Audio

ca

2,5

3,0

3,5

4,25

5,0

6,25

7,5

 

- Máy phân tích phổ

ca

2,5

3,0

3,5

4,25

5,0

6,25

7,5

 

- Bộ phối ghép cao tần đa năng

ca

2,5

3,0

3,5

4,25

5,0

6,25

7,5

 

- Máy in laze

ca

2,5

3,0

3,5

4,25

5,0

6,25

7,5

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú : a- Máy phát hình kiểm định sau lắp đặt thì định mức hao phí nhân công và máy thi công nhân hệ số là 1,3 .

 b- Với máy phát hình có 02 EXCITER ( bộ Điều chế ) thì định mức hao phí nhân công và máy thi công nhân hệ số số là 1,5 . 

 c- Với máy phát hình có 02 bộ RF (khối công xuất) định mức hao phí nhân công và máy thi công nhân hệ số là 1,2 .

 d- Khi đo lường kiểm định máy phát FM thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được tính hệ số là 0,5 theo công suất tương ứng của bảng định mức nêu trên

 e- Khi đo lường kiểm định máy máy tăng âm thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được tính hệ số là 0,3 theo công suất tương ứng của bảng định mức nêu trên

3.00.0200 Đo anten máy phát hình

Thành phần công việc:

  + Nghiên cứu tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm đo

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Điều kiện môi trường cần thiết cho công tác đo lường

+ Cho thiết bị hoạt động, đạt độ ổn định cần thiết...

+ Thực hiện Calible các dây dẫn cao tần, các giắc nối dùng trong phép đo

+ Ghép hệ thống thiết bị đo và sản phẩm cần đo

+ Tiến hành thực hiện các phép đo các thông số

 - Hệ số sóng đứng

   - Trở kháng

  + In và ghi chép các thông số kỹ thuật đo được

+ Đối chiếu kết quả đo với chỉ tiêu kỹ thuật nhà sản xuất đăng ký

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo, Nhận xét đánh gía chất lượng sản phẩm

Đơn vị tính : 1 bài đo

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

3.00.020

+ Nhân công

 

 

 

- Kỹ sư: 5,0/8

công

4,0

 

- Kỹ sư: 3,0/8

công

3,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Máy phân tích mạng

ca

3,0

 

- Thiết bị Calible

ca

3,0

 

- Bộ phối ghép cao tần đa năng

ca

3,0

 

- Máy in Lazer

ca

3,0

 

 

 

1

3.00.0300   Đo bộ chia anten

Thành phần công việc:

+ Nghiên cứu tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm đo

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Điều kiện môi trường cần thiết cho công tác đo lường

+ Thực hiện Calible các dây dẫn cao tần, các giắc nối dùng trong phép đo

+ Ghép hệ thống thiết bị đo và sản phẩm cần đo

+ Cho thiết bị hoạt động, đạt độ ổn định cần thiết

+ Tiến hành thực hiện các phép đo các thông số

 - Hệ số sóng đứng

 - Trở kháng các đầu vào, ra

 - Đặc tính truyền đạt

+ Tiến hành đo, in và ghi chép các thông số kỹ thuật đo được

+ Đối chiếu kết quả đo với chỉ tiêu kỹ thuật nhà sản xuất đăng ký

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo.

+ Nhận xét đánh gía chất lượng sản phẩm

Đơn vị tính : 1 bài đo

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

3.00.030

+ Nhân công

 

 

 

- Kỹ sư: 5,0/8

công

4,0

 

- Kỹ sư: 3,0/8

công

3,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Máy phân tích mạng

ca

3,0

 

- Thiết bị Calible

ca

3,0

 

- Bộ phối ghép cao tần đa năng

ca

3,0

 

- Máy in Lazer

ca

3,0

 

 

 

1

3.00.0400   Đo mức hài của máy phát

Thành phần công việc:

+ Nghiên cứu tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm đo

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Điều kiện môi trường cần thiết cho công tác đo lường

+ Cho thiết bị hoạt động, đạt độ ổn định cần thiết

+ Ghép hệ thống thiết bị đo và sản phẩm cần đo

+ Tiến hành thực hiện phép đo, in và ghi chép kết quả đo được

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo. Nhận xét đánh gía chất lượng sản phẩm

Đơn vị tính: 1 bài đo

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

3.00.040

+ Nhân công

 

 

 

- Kỹ sư: 5,0/8

công

3,0

 

- Kỹ sư: 3,0/8

công

2,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Máy phân tích phổ

ca

1,0

 

- Bộ tạo tín hiệu Video

ca

1,0

 

- Bộ tạo tín hiệu Audio

ca

1,0

 

- Bộ phối ghép cao tần đa năng

ca

1,0

 

- Máy in Lazer

ca

1,0

 

 

 

1

3.00.0500  Đo bộ ghép kênh ( combiner )

Thành phần công việc:

+ Nghiên cứu tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm đo

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Điều kiện môi trường cần thiết cho công tác đo lường

+ Thực hiện Calible các dây dẫn cao tần, các giắc nối dùng trong phép đo

+ Ghép hệ thống thiết bị đo và sản phẩm cần đo

+ Cho thiết bị hoạt động, đạt độ ổn định cần thiết

+ Tiến hành thực hiện các phép đo các thông số

 - Hệ số sóng đứng

 - Trở kháng các đầu vào, ra

   - Đặc tính truyền đạt

   - Độ cách ly giữa các đầu vào

+ Tiến hành đo, in và ghi chép các thông số kỹ thuật đo được

+ Đối chiếu kết quả đo với chỉ tiêu kỹ thuật nhà sản xuất đăng ký

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo.

  + Nhận xét đánh gía chất lượng sản phẩm 

 Đơn vị tính : 1 bộ

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

3.00.050

+ Nhân công :

 

 

 

- Kỹ sư  5,0/8

công

4,0

 

- Kỹ sư  3,0/8

công

5,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Máy phân tích mạng

ca

4,0

 

- Thiết bị Calible

ca

4,0

 

- Bộ phối ghép cao tần đa năng

ca

4,0

 

- Máy in Lazer

ca

4,0

3.00.0600  Đo Kiểm định hệ thống tiếp đất

Thành phần công việc:

+ Nghiên cứu tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống đất

+ Nghiên cứu mặt bằng, cách bố trí các hố đất, kiểm tra và làm sạch đầu cốt hoặc dây dẫn đất tại Điểm đo

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Tiến hành đóng cọc tiếp đất của máy đo, đấu nối với thiết bị đo

+ Tiến hành đóng các cọc tiếp đất của máy đo, đấu nối với thiết bị đo

+ Cho thiết bị hoạt động, đạt độ ổn định cần thiết

+ Tiến hành đo in hoặc ghi chép kết quả đo được, tổng hợp số liệu, lập báo cáo.

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo.

Đơn vị tính : 1 bài đo

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

3.00.060

+ Nhân công :

 

 

 

- Kỹ sư  5,0/8

công

2,0

 

- Kỹ sư  3,0/8

công

1,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

 - Máy đo điện trở đất

ca

0,5

 

 

 

1

3.00.0700  Đo cường độ điện trường

Thành phần công việc:

+ Nghiên cứu tính năng kỹ thuật của máy phát

+ Nghiên cứu hệ thống anten (giản đồ búp hướng, hệ số khuếch đại, phân bố...)

+ Xác định các hướng, Khoảng cách cần đo qua phần mềm vẽ phủ sóng

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Điều kiện môi trường cần thiết cho công tác đo lường

Lắp, ghép các thiết bị tạo tín hiệu chuẩn Video, audio với máy phát

Cho máy đo, máy phát hoạt động

+ Xác định công suất hiện trạng của máy phát cần đo

+ Tiến hành thực hiện đi đến các địa Điểm cần đo

+ Tiến hành đo in hoặc ghi chép các thông số kỹ thuật đo được

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo.

Đơn vị tính : 1 vị trí đo

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

3.00.070

+ Nhân công :

 

 

 

- Kỹ sư : bậc 5,0/8

công

5,0

 

- Kỹ sư : bậc 3,0/8

công

3,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Máy tạo tín hiệu chuẩn Video

ca

3,0

 

- Máy tao tín hiệu chuẩn Audio

ca

3,0

 

- Máy đo cường độ trường

ca

3,0

 

 

 

1

3.00.0800  Đo anten thu hình

Thành phần công việc:

+ Nghiên cứu tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm đo

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Điều kiện môi trường cần thiết cho công tác đo lường

+ Cho thiết bị hoạt động, đạt độ ổn định cần thiết

+ Thực hiện Calible các dây dẫn cao tần, các giắc nối dùng trong phép đo

+ Ghép hệ thống thiết bị đo và sản phẩm cần đo

+ Tiến hành thực hiện các phép đo các thông số : Hệ số sóng đứng, đo trở kháng

+ In và ghi chép các thông số kỹ thuật đo được

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo. Nhận xét đánh giá chất lượng sản phẩm

Đơn vị tính: 1 anten

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

3.00.080

+ Nhân công

 

 

 

- Kỹ sư: bậc 5,0/8

công

4,0

 

- Kỹ sư: bậc 3,0/8

công

3,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Máy phân tích mạng

ca

2,0

 

- Thiết bị Calible

ca

2,0

 

- Bộ phối ghép cao tần đa năng

ca

2,0

 

- Máy in Lazer

ca

2,0

 

 

 

1

3.00.0900  Đo máy thu hình màu

Thành phần công việc:

+ Nghiên cứu tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm đo

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Điều kiện môi trường cần thiết cho công tác đo lường

  + Xác định vị trí Điểm đo, lắp ghép các thiết bị đo và sản phẩm cần đo

  + Cho máy đo hoạt động

+ Tiến hành đo, in và ghi chép các thông số kỹ thuật đo được

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo;  Nhận xét đánh giá chất lượng sản phẩm

Đơn vị tính : 1 máy thu

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

3.00.090

+ Nhân công

 

 

 

- Kỹ sư: bậc 5,0/8

công

7,0

 

- Kỹ sư: bậc 3,0/8

công

5,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Bộ đo phân tích tín hiệu Video

ca

2,0

 

- Bộ đo phân tích tín hiệu Audio

ca

2,0

 

- Bộ tạo tín hiệu chuẩn Video

ca

2,0

 

- Bộ tạo tín hiệu chuẩn Audio

ca

2,0

 

- Máy phát Test TV cao tần

ca

2,0

 

- Máy đo cường độ trường

ca

2,0

 

- Bộ phối ghép cao tần đa năng

ca

2,0

 

- Máy in Lazer

ca

2,0

 

 

 

1

Ghi chú:

- Nếu là máy thu hình đen trắng thì định mức hao phí máy thi công nhân hệ số 1,5

3.00.1000  Đo máy thu thanh

Thành phần công việc:

+ Nghiên cứu tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm đo

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Điều kiện môi trường cần thiết cho công tác đo lường

Xác định vị trí Điểm đo, lắp ghép các thiết bị đo và sản phẩm cần đo

Cho máy đo hoạt động

+ Tiến hành đo, in và ghi chép các thông số kỹ thuật đo được

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo.

+ Nhận xét đánh giá chất lượng sản phẩm

Đơn vị tính : 1 máy thu

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

3.00.100

+ Nhân công

 

 

 

- Kỹ sư: bậc 5,0/8

công

5,0

 

- Kỹ sư: bậc 3,0/8

công

4,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Bộ đo phân tích tín hiệu Audio

ca

1,5

 

- Bộ tạo tín hiệu chuẩn Audio

ca

1,5

 

- Máy phát Test AM - FM

ca

1,5

 

- Máy đo cường độ trường

ca

1,5

 

- Máy in Lazer

ca

1,5

 

 

 

1

3.00.1100  Đo đầu thu số ( SEtopbox )

Thành phần công việc:

+ Nghiên cứu tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm đo

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Điều kiện môi trường cần thiết cho công tác đo lường

  + Xác định vị trí Điểm đo, lắp ghép các thiết bị đo và sản phẩm cần đo cho máy đo hoạt động .

+ Tiến hành đo, in và ghi chép các thông số kỹ thuật đo được

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo. Nhận xét đánh giá chất lượng sản phẩm

Đơn vị tính : 1 máy

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

3.00.110

+ Nhân công

 

 

 

- Kỹ sư: bậc 5,0/8

công

7,0

 

- Kỹ sư: bậc 3,0/8

công

5,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Bộ đo phân tích tín hiệu Video

ca

2,0

 

- Bộ đo phân tích tín hiệu Audio

ca

2,0

 

- Bộ tạo tín hiệu chuẩn Video

ca

2,0

 

- Bộ tạo tín hiệu chuẩn Audio

ca

2,0

 

- Máy phát số chuẩn

ca

2,0

 

- Máy đo cường độ trường

ca

2,0

 

- Bộ phối ghép cao tần đa năng

ca

2,0

 

- Máy in Lazer

ca

2,0

 

 

 

1

3.00.1200   Đo máy ghi hình, các thiết bị dựng, kỹ xảo

Thành phần công việc:

+ Nghiên cứu tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm đo

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Điều kiện môi trường cần thiết cho công tác đo lường

Xác định vị trí Điểm đo, lắp ghép các thiết bị đo và sản phẩm cần đo

Cho máy đo hoạt động

+ Tiến hành đo, in và ghi chép các thông số kỹ thuật đo được

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo.

+ Nhận xét đánh giá chất lượng sản phẩm

Đơn vị tính: 1 bài đo

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

3.00.120

+ Nhân công

 

 

 

- Kỹ sư: bậc 5,0/8

công

4,0

 

- Kỹ sư: bậc 3,0/8

công

4,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Bộ đo phân tích tín hiệu Video

ca

2,0

 

- Bộ đo phân tích tín hiệu Audio

ca

2,0

 

- Bộ tạo tín hiệu chuẩn Video

ca

2,0

 

- Bộ tạo tín hiệu chuẩn Audio

ca

2,0

 

- Máy in Lazer

ca

2,0

 

 

 

1

3.00.1300   Đo chỉ tiêu kỹ thuật của phòng thu

Thành phần công việc:

+ Nghiên cứu tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm đo

+ Chuẩn bị thiết bị đo, Điều kiện môi trường cần thiết cho công tác đo lường

Xác định các vị trí Điểm đo (Khoảng 20 Điểm), lắp ghép các thiết bị đo và sản phẩm cần đo

Cho máy đo hoạt động

+ Tiến hành đo, ghi chép các thông số kỹ thuật của phòng thu gồm:

Độ cách âm

Tạp nền âm

Độ tán xạ trường âm

Thời gian vang

+ Ghép nối với máy tính để link số liệu vào máy tính và tính toán

+ In số liệu (và các giản đồ nếu cần)

+ Tổng hợp số liệu, lập báo cáo.

+ Nhận xét đánh giá chất lượng sản phẩm

Đơn vị tính : 1 phòng thu

Mã số

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

3.00.130

+ Nhân công

 

 

 

- Kỹ sư: bậc 5,0/8

công

6,0

 

- Kỹ sư: bậc 3,0/8

công

4,0

 

+ Máy thi công

 

 

 

- Bộ đo phân tích âm thanh

ca

4,0

 

- Máy tính

ca

4,0

 

- Máy in Lazer

ca

4,0

 

 

 

1

Các định mức trên áp dụng trong các Điều kiện bình thường, trong trường hợp đo ở vùng núi cao, vùng biển, hải đảo, thì áp dụng theo định mức sau:

a- Với địa hình đồi núi có độ dốc £ 250 hệ số áp dụng là 1,2

b- Với địa hình đồi núi có độ dốc > 250 hệ số áp dụng là 1,5

c- Với vùng biển, hải đảo hệ số áp dụng là 1,3

4.00.0000  Công tác bốc dỡ, vận chuyển vật liệu, vật tư,phụ kiện, cấu kiện

4.01.1000  Vận chuyển thủ công

+ Thành phần công việc :

Chuẩn bị bốc, dỡ, vận chuyển đến vị trí đổ thành đống, xếp gọn vào nơi qui định

4.01.1000   Vận chuyển thủ công các loại vật liệu ( đất, cát , đá sỏi, ván khuôn gỗ, cốp pha thép. . . )

 + Công nhân : 3,0/7

Đơn vị tính : công/m3-km

Mã hiệu

Tên vật liệu

Đơn vị

Bốc dỡ

Cự ly vận chuyển ( m )

≤100

≤200

≤300

≤400

≤500

≤600

4.01.101

Cát mịn

m3

0,14

4,40

4,31

4,21

4,19

4,17

4,15

4.01.102

Cát vàng

m3

0,15

4,57

4,47

4,37

4,35

4,33

4,28

4.01.103

Đá dăm các loại, sỏi

m3

0,21

4,80

4,70

4,60

4,58

4,56

4,53

4.01.104

Đá hộc, đá chẻ...

m3

0,29

4,52

4,39

4,26

4,24

4,21

4,18

4.01.105

Đất cấp I

m3

0,18

4,41

4,32

4,22

4,20

4,18

4,15

4.01.106

Đất cấp II

m3

0,20

4,56

4,46

4,35

4,33

4,31

4,28

4.01.107

Đất cấp III

m3

0,26

4,91

4,82

4,72

4,70

4,68

4,65

4.01.108

Đất cấp IV

m3

0,32

5,30

5,20

5,10

5,08

5,06

5,03

4.01.109

Bùn

m3

0,21

3,45

3,38

3,31

3,30

3,29

3,27

4.01.110

Nước

m3

0,29

3,93

3,90

3,87

3,62

3,37

3,14

4.01.111

Ván khuôn gỗ

m3

0,18

3,90

3,82

3,74

3,72

3,69

3,66

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú :

- Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, thì định mức hao phí nhân công nhân hệ số 0,96

4.01.2000 Vận chuyển thủ công các loại vật tư, phụ kiện, cấu kiện

 + Công nhân : 3,0/7

 Đơn vị tính : công/tấn (viên, cái, cây ) -km

Mã hiệu

Tên vật liệu, phụ kiện, cấu kiện

Đơn vị

Bốc dỡ

Cự ly vận chuyển ( m )

≤100

≤200

≤300

≤400

≤500

≤600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.01.201

Xi măng

tấn

0,20

4,88

4,74

4,59

4,57

4,55

4,52

4.01.202

Cốp pha thép

tấn

0,32

5,79

5,61

5,43

5,40

5,36

5,31

4.01.203

Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo

tấn

0,41

7,49

7,26

7,03

6,99

6,94

6,89

4.01.204

Phụ kiện các loại

tấn

0,42

6,74

6,54

6,33

6,29

6,25

6,21

4.01.205

Dây dẫn, cáp điện các loại

tấn

0,48

6,81

6,60

6,38

6,35

6,31

6,27

4.01.206

Cấu kiện bê tông đúc sẵn

tấn

0,41

6,13

5,94

5,75

5,72

5,68

5,64

4.01.207

Cột thép, thanh giằng chưa lắp vận chuyển từng thanh (loại ≤ 4m)

tấn

0,38

6,81

6,60

6,39

6,35

6,31

6,27

4.01.208

Cột thép, thanh giằng chưa lắp vận chuyển từng thanh (loại >4m)

tấn

0,40

7,15

6,93

6,71

6,67

6,63

6,59

4.01.209

Cột thép chưa lắp vận chuyển từng đoạn

tấn

0,45

8,17

7,92

7,67

7,62

7,57

7,50

4.01.210

Cột bê tông

tấn

0,50

9,53

9,24

8,95

8,89

8,83

8,77

4.01.211

Bi tum

tấn

0,54

4,26

4,06

3,86

3,82

3,78

3,73

4.01.212

Dụng cụ thi công

tấn

0,33

6,19

5,97

5,75

5,72

5,68

5,63

4.01.213

Gạch chỉ

1000 v

0,45

6,96

6,13

5,29

5,22

5,15

5,08

4.01.214

Cọc tre, cọc gỗ(1,5-2,5)m

100 cái

0,23

1,22

1,19

1,16

1,15

1,14

1,13

4.01.215

Tre cây F8-10cm,L6-8m

100 cây

0,62

8,98

8,72

8,45

8,40

8,34

8,28

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú :

- Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, thì định mức hao phí nhân công nhân hệ số 0,96

4.01.3000 Vận chuyển thủ công các loại thiết bị

+Công nhân : 3,0/7

 Đơn vị tính : công/cấu kiện- km

Mã hiệu

Tên vật liệu, phụ liệu, phụ kiện

Đơn vị

Bốc dỡ

Cự ly vận chuyển ( m )

≤100

≤200

≤300

≤400

≤500

≤600

4.01.301

Thiết bị theo cấu kiện 

khối nhỏ ≤30 kg  

cấu kiện

0,038

0,382

0,371

0,359

0,356

0,354

0,350

4.01.302

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤50 kg

cấu kiện

0,042

0,425

0,412

0,399

0,396

0,394

0,390

4.01.303

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤80 kg

cấu kiện

0,063

0,633

0,614

0,594

0,59

0,586

0,581

4.01.304

Thiết bị theo cấu kiện khối lớn ≤100 kg

cấu kiện

0,079

0,797

0,772

0,748

0,743

0,738

0,730

4.01.305

Thiết bị theo cấu kiện khối lớn >100 kg

cấu kiện

0,081

0,812

0,788

0,762

0,757

0,751

0,744

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú :

a - Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, thì định mức hao phí nhân công nhân hệ số 0,96

b - Định mức trên tính cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác trong Điều kiện độ dốc ≤ 15o hoặc bùn nước có độ sâu ≤ 20cm. Nếu gặp địa hình khác thì định mức nhân công vận chuyển được áp dụng các hệ số sau :   

  1-Qua địa hình vùng cát khô hệ số 1,5

  2- Qua suối, khe núi hệ số 1,5

  3- Bùn nước có độ sâu ≤30cm, hoặc đồi dốc ≤ 20o hệ số 1,5

  4- Bùn nước có độ sâu ≤ 40cm, hoặc đồi dốc ≤ 25o hệ số 2,0

  5- Bùn nước có độ sâu ≤ 50cm, hoặc đồi dốc ≤ 30o hệ số 2,5

  6- Bùn nước có độ sâu ≤ 60cm, hoặc đồi dốc ≤ 35o hệ số 3,0

7- Đường dốc từ 36o đến 40o hệ số 4,5

  8- Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40o, đường mới khai thông hoặc nơi chưa có đường hệ số 6,0

 9- Vận chuyển bình ắc qui, máy nổ, anten vi ba áp dụng định mức vận chuyển thiết bị theo cấu kiện khối, có cùng trọng lượng trong cùng địa hình thì định mức hao phí nhân công nhân với hệ số 1,2

 10- Vận chuyển máy đo các loại, máy tính chuyên ngành áp dụng định mức vận chuyển thiết bị theo cấu kiện khối, có cùng trọng lượng trong cùng địa hình thì định mức hao phí nhân công nhân với hệ số 1,5 .

 11- Vận chuyển, nước cất, dung dich nạp ác qui áp dụng định mức vận chuyển nước có cùng trọng lượng, trong cùng địa hình thì định mức hao phí nhân công nhân với hệ số 1,5  12- Vận chuyển ống dẫn sóng vi ba, cáp đồng trục áp dụng định mức vận chuyển dây dẫn điện các loại có cùng trọng lượng, trong cùng địa hình thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,5.

4.02.1000 Vận chuyển bằng cơ giới kết hợp với thủ công

+ Thành phần công việc :

Chuẩn bị, kiểm tra, xếp hàng lên xe, chằng buộc, móc và tháo cáp, áp tải hàng, dọn dẹp chướng ngại dọc đường.

    Đơn vị tính : m3 hoặc tấn

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cự ly vận chuyển  ( km )

≤0,5

≤ 1

≤1,5

≤2,0

1

2

3

4

5

6

7

8

4.02. 101

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/m3

 

1,69

 

1,64

 

1,59

 

1,54

 

cát, nước

+Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

- Bằng máy kéo

ca

0,09

0,07

0,06

0,05

 

4.02.102

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/m3

 

1,69

 

1,64

 

1,59

 

1,54

 

cát, nước

+Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

-Bằng ôtô 2,5 - 3tấn

ca

0,1

0,08

0,07

0,06

 

4.02. 103

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/m3

 

1,85

 

1,76

 

1,67

 

1,58

 

đá, sỏi các

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

loại

- Bằng máy kéo

ca

0,09

0,07

0,06

0,05

1

2

3

4

5

6

7

8

 

4.02. 104

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/m3

 

1,85

 

1,76

 

1,67

 

1,58

 

đá, sỏi các

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

loại

-Bằng ôtô 2,5 - 3tấn

ca

0,1

0,08

0,07

0,06

 

4.02. 105

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/tấn

 

1,39

 

1,32

 

1,25

 

1,18

 

xi măng bao

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Bằng máy kéo

 

0,06

0,05

0,04

0,03

 

4.02. 106

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/tấn

 

1,39

 

1,32

 

1,25

 

1,18

 

xi măng bao

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

-Bằng ôtô 2,5 - 3tấn

ca

0,07

0,06

0,05

0,04

 

4.02.107

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/tấn

 

1,89

 

1,85

 

1,81

 

1,77

 

Cốt thép

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

thanh, dụng cụ

- Bằng máy kéo

ca

0,29

0,18

0,13

0,1

 

4.02. 108

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/tấn

 

1,89

 

1,85

 

1,81

 

1,77

 

Cốt thép thanh, dụng

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

cụ

-Bằng ôtô 2,5 - 3tấn

ca

0,3

0,19

0,14

0,12

 

4.02. 109

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/tấn

 

2,00

 

1,95

 

1,90

 

1,85

 

 ống sắt,

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

vật liệu sắt

- Bằng máy kéo

ca

0,25

0,18

0,13

0,10

 

4.02. 110

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/tấn

 

2,00

 

1,95

 

1,90

 

1,85

 

 ống sắt,

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

vật liệu sắt

-Bằng ôtô 2,5 - 3tấn

ca

0,27

0,20

0,15

0,13

 

4.02. 111

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/tấn

 

1,52

 

1,45

 

1,38

 

1,31

 

cấu kiện bê

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

tông, cột bê tông

- Bằng máy kéo

ca

0,22

0,18

0,15

0,13

 

4.02. 112

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/tấn

 

1,52

 

1,45

 

1,38

 

1,31

 

cấu kiện bê

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

tông, cột bê tông

-Bằng ôtô 2,5 - 3tấn

ca

0,24

0,20

0,17

0,15

 

4.02. 113

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/tấn

 

2,52

 

2,44

 

2,38

 

2,31

 

ống nhựa,

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

- Bằng máy kéo

ca

0,25

0,18

0,13

0,10

 

4.02. 114

 

Vận chuyển

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/tấn

 

2,52

 

2,44

 

2,38

 

2,31

 

ống nhựa,

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

-Bằng ôtô 2,5 - 3tấn

ca

0,27

0,20

0,15

0,13

 

4.02. 115

Vận chuyển

thiết bị

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/tấn

 

2,84

 

2,78

 

2,72

 

2,66

 

các loại

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

- Bằng máy kéo

ca

0,44

0,27

0,17

0,15

 

4.02 116

Vận chuyển

thiết bị

+Nhân công

 - Công nhân 3,0/7

 

công/tấn

 

2,84

 

2,78

 

2,72

 

2,66

 

các loại

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

 

-Bằng ôtô 2,5 - 3tấn

ca

0,45

0,29

0,21

0,18

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

          

 Ghi chú :

- Nếu cự ly vận chuyển > 2 km, khi cự ly tăng thêm 1km thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 0,96.

4..03.1000   Bốc dỡ vật liệu, phụ kiện

 + Qui định áp dụng :

Định mức áp dụng cho vận chuyển bằng cơ giới không có bộ phận bốc dỡ chuyên dùng với Điều kiện: Vật liệu, phụ kiện để cách chỗ ô tô không qúa 30m, bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải bảo đảm an toàn cho người và vật tư.

 + Thành phần công việc :

 Kê thùng hoặc bục lên, xuống bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại

 + Nhân công : 3,0/7

 Đơn vị tính : công

Mã hiệu

Tên vật liệu, phụ kiện

Đơn vị

số lượng

Bốc lên

Xếp xuống

4.03.101

Cát các loại

m3

0,32

0,21

4.03.102

Đá dăm, sỏi các loại

m3

0,43

0,36

4.03.103

Đá hộc, đá chẻ

m3

0,48

0,46

4.03.104

Đất đắp

m3

0,36

0,30

4.03.105

Gạch chỉ

1000v

0,46

0,43

4.03.106

Xi măng các loại

tấn

0,47

0,21

4.03.107

Thép thanh cột

tấn

0,55

0,51

4.03.108

Tre cây (F8 - 10 cm, L = 6 - 8 m )

100 cây

1,15

0,58

4.03.109

Cấu kiện thép các loại

tấn

0,59

0,46

4.03.110

Phụ kiện các loại

tấn

0,91

0,47

4.03.111

Dụng cụ thi công

tấn

0,47

0,35

4.03.112

Dây dẫn điện các loại

tấn

0,63

0,59

4.03.113

Cọc tre, cọc gỗ £ 3m

100 cái

0,38

0,21

4.03.114

ống sắt, vật liệu sắt

tấn

0,85

0,77

4.03.115

ống nhựa các loại

tấn

1,14

1,068

4.03.116

Gỗ các loại

m3

0,28

0,25

4.03.117

Nước

m3

0,66

0,43

4.03.118

Dung dịch nạp ác qui

1000lít

0,99

0,65

4.03.119

Thiết bị các loại

tấn

1,28

1,16

4.03.120

Cáp đồng trục

tấn

0,95

0,89

4.03.121

ống dẫn sóng viba

tấn

1,14

1,068

 

 

 

1

2

 

MỤC LỤC

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

Mã hiệu

Danh Mục xây lắp

từ trang

đến trang

1

2

3

4

1.00.000

Lắp dựng hệ thống cột, tháp antel truyền dẫn phát sóng và hệ thống chống sét

 

 

1.01.0000

Lắp dựng cột antel và cầu cáp

3

17

1.01.1000

Lắp dựng cột anten dây néo

 

 

1.01.2000

Gia công đấu nối dây néo chính cột anten dây néo

 

 

1.01.3000

dựng cột anten tự đứng

 

 

1.01.4000

Lắp đèn tín hiệu trên cột, tháp anten

 

 

1.01.5000

Lắp đặt cầu cáp

 

 

1.01.6000

Công tác sơn

 

 

1.02.0000

Lắp đặt hệ thống chống sét

18

35

1.02.1000

Đo kiểm tra điện trở suất của đất

 

 

1.02.2000

Chôn các điện cực tiếp đất

 

 

1.02.3000

Lắp đặt cáp tiếp đất

 

 

1.02.4000

Hàn cáp dẫn đât của hệ thống tiếp đất

 

 

1.02.5000

Đo kiểm tra, nghiệm thu hệ thống tiếp đất , xác lập số liệu, sơ đồ lắp đặt hệ thống tiép đât theo hệ thống thi công

 

 

1.02.6 000

Lắp đặt mạng liên kết dây nối đất trong nhà trạm máy phát hình

 

 

1.02.7 000

Lắp đặt bộ cắt sét, lọc sét

 

 

1.02.8 000

Hệ thống chống sét hiện đại

 

 

2.00.0000

Lắp đặt thiết bị truyền dẫn phát sóng

36

40

2.01.1000

Lắp đặt hệ thống anten

 

 

2.01.2000

Lắp đặt bộ chấn tử anten trên cột

 

 

2.01.3000

Gia công bộ gá, bộ chia

 

 

2.01.4000

Lắp đặt bộ gá, bộ chia

 

 

2.01.5000

Lắp đặt bộ gá, bộ chia trên cột

 

 

2.01.6000

Lắp đặt dàn anten trên cột

 

 

2.02.000

Lắp đặt cáp đồng trục

 

 

2.02.1000

Lắp đặt cáp đồng trục

 

 

2.02.0000

Lắp đặt fidơ chính

 

 

2.02.0000

Lắp đặt fidơ cứng

 

 

2.03.0000

Lắp đặt hệ thống thông gió

 

 

2.03.1000

Lắp dặt máy nén khí

 

 

2.03.1000

Gia công và lắp đặt ống thông gió

 

 

2.04.0000

Lắp đặt các bộ phận máy phát hình

 

 

2.05.0000

Lắp đặt cáp nguồn và dây đất

 

 

2.05.1000

Lắp đặt cáp nguồn và dây đất treo

 

 

2.05.2000

Lắp đặt cáp nguồn và dây đất trong máng nổi , trên cầu cáp

 

 

2.05.3000

Lắp đặt cáp nguồn và dây đất trong ống chìm

 

 

2.05.4000

Lắp đặt cáp thông tin, cáp đồng trục , cáp đối sứng

 

 

2.06.0000

Lắp đặt các loại máng cáp

 

 

2.06.1000

Lắp đặt máng nhựa , máng kim loại

 

 

2.07.0000

Lắp đặt thiết bị phụ trợ

 

 

2.07.1000

Lắp đặt chân chảo thu vệ tinh

 

 

2.07.2000

Lắp đặt chân thu vệ tinh

 

 

3.00.0000

Đo lường và kiểm định hệ thống máy phát hình

62

70

3.00.0100

Đo lường và kiểm định máy phát hình

 

 

3.00.0200

Đo anten máy phát hình

 

 

3.00.0300

Đo bộ chia

 

 

3.00.0400

Đo mức hài máy phát hình

 

 

3.00.0500

Đo bộ CONBINER

 

 

3.00.0600

Đo hệ thống tiếp đất

 

 

3.00.0700

Đo cường độ điện trường

 

 

3.00.0800

Đo anten thu hình

 

 

3.00..0900

Đo máy thu hình màu

 

 

3.00.1000

Đo máy thu thanh

 

 

3.00.1100

Đo SETOPBOX ( vệ tinh, mặt đất )

 

 

3.00.1200

Đo máy ghi hình, các thiết bị dựng, kỹ sảo

 

 

3.00.1300

Đo chỉ tiêu kỹ thuật của phòng thu

 

 

4.00.0000

Công tác bốc dỡ, vận chuyển

77

80

4.01.1000

Vận chuyển vật liệu bằng thủ công ( đất, cát , đá, sỏi .v.v

 

 

4.01.2000

Vận chuyển thủ công các loại vật tư, phụ kiện

 

 

4.01.3000

Vận chuyển thủ công các cấu kiện

 

 

4.02.1000

Vận chuyển cơ giới kết hợp thủ công

 

 

4.03.5000

Bốc dỡ vật liệu, phụ kiện

 

 

5.00.000

Bảng các chỉ tiêu đo lường thủ nghiệm máy phát hình

71

76

5.10.000

Máy phát hình

 

 

5.20.000

Máy phát FM

 

 

5.30.000

Máy tăng âm

 

 

5.40.000

Máy thu hình

 

 

5.50.000

Anten

 

 

5.60.000

Đo cường độ điện trường

 

 

5.70.000

Studio

 

 

5.80.000

Thiết bị sản xuất chương trình

 

 

5.90.000

Đo chất lượng Setop box

 

 

5.00.0000 Bảng các chỉ tiêu đo thử nghiệm máy phát hình

Mã số

Danh Mục thiết bị đo

Danh Mục các bài đo

Những tiêu chuẩn đo lường -thử nghiệm

1

2

3

4

5

5.10.0000

Máy phát hình

 

 TCVN

5831/1994

TCVN

5831/1994

 

 

1- Công suất

*

*

 

 

2- Dải thông số tín hiệu

*

*

 

 

3- Méo khuyéch đại vi sai

*

*

 

 

4- Méo vi sai

*

*

 

 

5- Méo phi tuyến tín hiệu chúi

*

*

 

 

6- Độ ổn định xung đồng bộ

*

*

 

 

7- các thông số về mức và độ ổn định mức tín hiệu

*

*

 

 

8- Độ sâu Điều chế

*

*

 

 

9- Tỷ số tín hiệu hình trên tạp nhiễu tổng hợp

*

*

 

 

10- tỷ soó tín hiệu hình trên tạp nhiễu có chu kỳ

*

*

 

 

11- Lệch biên độ và trễ giữa chúi và màu

*

*

 

 

12- Hệ số xung 2T

*

*

 

 

13- Độ lệch đỉnh xung vuông

*

*

 

 

14- Trễ nhóm tín hiệu hình

*

*

 

 

15- Dải thông âm tần

*

*

 

 

16- Méo phi tuyến âm tần

*

*

 

 

17- Độ di tần

*

*

 

 

18- Tỷ số tín hiệu trên tạp âm

*

*

 

 

19- Tỷ số giữa công suất hình và tiếng

*

*

 

 

20- Tần số máy phát hình

*

*

 

 

21- Khoảng cách từ tần số máy phát hình đến tần số phát tiếng

*

*

 

 

22- Điều chế pha sóng mang

*

*

5.20.0000

Máy phát FM

 

TCVN

5832/1994

 

 

 

1- Công suất danh định

*

 

 

 

2- Độ sai lệch tần số

*

 

1

2

3

4

5

 

 

3- Độ di tần

*

 

 

 

4- Mức điện áp vào danh định

*

 

 

 

5- Dải âm tần công tác

*

 

 

 

6- Đáp tuyến tần số âm tần

*

 

 

 

7- Độ méo phi tuyến

*

 

 

 

8- Tỷ số tín hiệu /Tạp âm

*

 

 

 

9- Độ xuyên kênh

*

 

 

 

10- Hệ số sóng đứng

*

 

5.30.0000

Máy tăng âm

 

 

TCNB

3/QĐ/1997

 

 

1- Công suất ra danh định

 

*

 

 

2- Điện áp vào danh định

 

*

 

 

3- Điện áp ra danh định

 

*

 

 

4- Hệ số không tải

 

*

 

 

5- Dải am tần

 

*

 

 

6- Đáp tyuyến tần số

 

*

 

 

7- Hệ số méo phi tuyến

 

*

 

 

 

8- Tỷ số tín hiệu trên tạp âm

 

*

5.40.0000

Máy thu hình

 

TCVN

5832/1994

 

 

 

1- Độ nhạy kênh hình giới hạn bởi nhiễu

*

 

 

 

2- Độ nhạy máy thu hình giới hạn bởi đồng bọ

*

 

 

 

3- Độ không đồng đều tương đối phần thẳng xung vuông tần số dòng

*

 

 

 

4- Độ không đồng đều tương đối phần thẳng xung vuông tần số mặt

*

 

 

 

5- Độ sai lệch xung 2T

*

 

 

 

6- hệ số K2T

*

 

 

 

7- Độ méo phi tuyến tín hiệu hình

*

 

 

 

8- Độ méo phi tuyến của đường quýet

*

 

 

 

9- Độ méo của dạng hình học

*

 

 

 

10- Độ lệch biên độ và trễ chúi màu

*

 

1

2

3

4

5

 

 

11- Độ méo phi tuyến kênh âm thanh

*

 

 

 

12- Công suất ra kênh âm thanh

*

 

 

 

13- Tỷ số tín hiệu trên tạp âm kênh âm thanh

*

 

 

 

14- Công suất tiêu thụ

*

 

5.50.0000

Anten

 

 

TCNB

07/QĐ/2000

 

 

1- Hệ số sóng đứng

 

*

 

 

2- Trở kháng

 

*

 

 

3- Dải tần làm việc

 

*

 

 

4- Độ cách ly

 

*

5.60.0000

Đo cường độ điện trường

 

 

TCNB

05/QĐ/2000

 

 

1- Cường độ điện trường

 

*

5.70.0000

Studio

 

 

TCNB

04/QĐ/2000

 

 

1- Thời gian vang

 

*

 

 

2- Độ cách âm

 

*

 

 

3- Tạp âm mềm

 

*

 

 

4- Độ tán xạ tường âm

 

*

5.80.0000

Thiết bị sản xuất chương trình

 

 

TCNB

06/QĐ/2000

 

 

1- Mức tín hiệu Video

 

*

 

 

2- Mức xung đồng bộ

 

*

 

 

3- Méo phi tuyến tín hiệu cuối

 

*

 

 

4- Méo khuyếch đại vi sai

 

*

 

 

5- Méo pha vi sai

 

*

 

 

6- hệ số K2T

 

*

 

 

7- Dải thông Vi deo

 

*

 

 

8- Trễ nhóm Video

 

*

 

 

9- Trễ chúi màu

 

*

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

10- Lệch biên độ chúi/màu

 

*

 

 

11- Tỷ số S/N Video

 

*

 

 

12- Xuyên Điều chế chúi/màu

 

*

 

 

13- Mức Audio

 

*

 

 

14- Đáp tuyến biên độ tần số âm tần

 

*

 

 

15- Méo phi tuyến âm tần

 

*

 

 

16- Mức tạp âm âm tần

 

*

5.90.0000

Đo chất lượng Setop Box

 

 

TCNB

08/QĐ/2001

 

 

1- Chế độ giải Điều chế

 

*

 

 

2- Dải tần số vào

 

*

 

 

3- Mức tín hiệu vào

 

*

 

 

4- Giải mã Video

Tỷ lệ khuôn hình

Tốc độ bít

Độ phân giải màn hình

 

*

 

 

5- Giải mã Audio

 

*

 

 

6- RF ra với Điều chế cao tần hệ số PaL K/G/I

 

*

 

 

7- Mức Video ( mV )

 

*

 

 

8- mức xung đồng bộ ( mV )

 

*

 

 

9- Méo tuyến tính trong thời gian 1 dòng

 

*

 

 

10- Trễ chúi màu ( ns )

 

*

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi