Công văn 1590/BKHĐT-QLQH 2023 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1590/BKHĐT-QLQH

Công văn 1590/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1590/BKHĐT-QLQHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành:07/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Số: 1590/BKHĐT-QLQH
V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023

 

 

HỎA TỐC

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội, các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung chỉ đạo triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Đến nay, một số quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt (bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia1, quy hoạch sử dụng đất quốc gia2, 06 quy hoạch ngành quốc gia3, 01 quy hoạch vùng4 và 04 quy hoạch tỉnh5), tuy nhiên, còn nhiều quy hoạch chưa được phê duyệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022.

Nguyên nhân chủ yếu là do đây là nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp với nhiều quy định mới cả về nội dung và phương pháp lập quy hoạch; công tác chỉ đạo, điều hành của một số Bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sát sao và quyết liệt; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành còn nhiều hạn chế, nhất là việc cho ý kiến về quy hoạch và cho ý kiến thẩm định đối với quy hoạch của các bộ, ngành còn chậm, do chất lượng của hồ sơ quy hoạch còn hạn chế nên việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sau khi có Báo cáo kết quả thẩm định là rất chậm, đặc biệt là việc điều chỉnh, bố trí không gian phát triển theo quy hoạch để phù hợp với chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ còn rất nhiều khó khăn6, dẫn đến số lượng quy hoạch trình phê duyệt là rất hạn chế.

Để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội; theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 915/VPCP-CN ngày 16/02/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ quan tâm, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch:

a) Về việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn pháp luật về quy hoạch:

- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình sửa đổi, bổ sung, ban hành các nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022.

- Rà soát, thu hồi hoặc bãi bỏ các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác quy hoạch có nội dung trái với quy định của Luật Quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng quy hoạch.

b) Về tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch:

- Đối với 08 quy hoạch cấp quốc gia, 01 quy hoạch vùng đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt đề nghị khẩn trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt (bao gồm Báo cáo quy hoạch; hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch) để cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định tại Điều 42 Luật Quy hoạch và quy định tại Điều 41 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

- Đối với 10 quy hoạch ngành quốc gia đã thẩm định xong đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Đối với 10 quy hoạch ngành quốc gia đã trình thẩm định đề nghị khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định. Các quy hoạch cấp quốc gia đang xây dựng hoặc đang lấy ý kiến khẩn đề nghị tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.

- Xây dựng, cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia thuộc phạm vi quản lý, gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh tiến độ tại văn bản số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ nếu cần thiết. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ thường xuyên báo cáo trực tuyến về tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030 trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hằng tháng theo hướng dẫn tại văn bản số 4752/BKHĐT-QLQH ngày 20/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c) Về tăng cường trách nhiệm và phối hợp triển khai công tác quy hoạch:

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành về quy hoạch, đảm bảo hoàn thành trong tháng 3/2023.

- Cho ý kiến đúng thời hạn đối với các quy hoạch, ý kiến thẩm định quy hoạch, ý kiến rà soát quy hoạch đúng thời hạn tại văn bản xin ý kiến của Bộ, ngành, địa phương hội đồng thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

- Chịu trách nhiệm việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Rà soát, đánh giá việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét; hoàn thiện chậm nhất trong tháng 10 năm 2023.

2. Các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch:

a) Về tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch:

- Đối với 04 quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị khẩn trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt (bao gồm Báo cáo quy hoạch; hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch) để cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định tại Điều 42 Luật Quy hoạch và quy định tại Điều 41 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

- Đối với 23 quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Đối với 17 quy hoạch tỉnh đã trình thẩm định đề nghị khẩn trương phối hợp với Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tổ chức thẩm định theo quy định. Các quy hoạch tỉnh còn lại đang xây dựng hoặc đang lấy ý kiến khẩn đề nghị tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.

(Cụ thể tại Danh mục tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉnh kèm theo)

b) Về tăng cường trách nhiệm và phối hợp triển khai công tác quy hoạch:

- Xây dựng, cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch tỉnh thuộc phạm vi quản lý, gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh tiến độ tại văn bản số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ nếu cần thiết. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ thường xuyên báo cáo trực tuyến về tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030 trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hằng tháng theo hướng dẫn tại văn bản số 4752/BKHĐT-QLQH ngày 20/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chịu trách nhiệm việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Rà soát, đánh giá việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét; hoàn thiện chậm nhất trong tháng 10 năm 2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, đôn đốc và thực hiện hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 cũng như các công việc khác liên quan đến quy hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

(Mọi thông tin cần trao đổi xin liên hệ với Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, qua đầu mối: Phó Vụ trưởng Nguyễn Mạnh Lam, điện thoại: 0913588498).

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- Các đơn vị trong Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, QLQH

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

 

DANH MỤC

Tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(Kèm theo Văn bản số 1590/BKHĐT-QLQH ngày 07/3/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

___________

 

STT

Tỉnh/Thành phố

Lập quy hoạch

Thẩm định quy hoạch

Phê duyệt quy hoạch

Ghi chú

 

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

1

Quy hoạch tỉnh Lào Cai

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 3/2023

 

2

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 3/2023

 

3

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 3/2023

 

4

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

 

5

Quy hoạch tỉnh Lai Châu

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

 

6

Quy hoạch tỉnh Yên Bái

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

 

7

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 7/2023

 

8

Quy hoạch tỉnh Hà Giang

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 6/2023

 

9

Quy hoạch tỉnh Phú Thọ

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 6/2023

 

10

Quy hoạch tỉnh Hòa Bình

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

Dự kiến tháng 9/2023

 

11

Quy hoạch tỉnh Điện Biên

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

Dự kiến tháng 9/2023

 

12

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 6/2023

Dự kiến tháng 9/2023

 

13

Quy hoạch tỉnh Sơn La

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

Dự kiến tháng 8/2023

 
 

Vùng Đồng bằng sông Hồng

14

Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 3/2023

Dự kiến tháng 6/2023

 

15

Quy hoạch tỉnh Hà Nam

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 3/2023

Dự kiến tháng 8/2023

 

16

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 4/2023

Dự kiến tháng 9/2023

 

17

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 4/2023

Dự kiến tháng 7/2023

 

18

Quy hoạch tỉnh Thái Bình

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

Dự kiến tháng 9/2023

 

19

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 6/2023

Dự kiến tháng 9/2023

 

20

Quy hoạch thành phố Hải Phòng

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

Dự kiến tháng 9/2023

 

21

Quy hoạch tỉnh Hải Dương

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 4/2023

Dự kiến tháng 8/2023

 

22

Quy hoạch tỉnh Nam Định

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 6/2023

Dự kiến tháng 9/2023

 

23

Quy hoạch thành phố Hà Nội

Dự kiến tháng 10/2023

Dự kiến tháng 12/2023

Dự kiến tháng 12/2023

 
 

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

24

Quy hoạch tỉnh Quảng Bình

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 3/2023

 

25

Quy hoạch tỉnh Đà Nẵng

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 4/2023

 

26

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 4/2023

 

27

Quy hoạch tỉnh Nghệ An

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 4/2023

 

28

Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 4/2023

 

29

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 3/2023

Dự kiến tháng 7/2023

 

30

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 3/2023

Dự kiến tháng 6/2023

 

31

Quy hoạch tỉnh Bình Định

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 7/2023

Dự kiến tháng 10/2023

 

32

Quy hoạch tỉnh Phú Yên

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 7/2023

Dự kiến tháng 10/2023

 

33

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 6/2023

Dự kiến tháng 9/2023

 

34

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 7/2023

Dự kiến tháng 10/2023

 

35

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 8/2023

Dự kiến tháng 11/2023

 
 

Vùng Đông Nam Bộ

36

Quy hoạch tỉnh Bình Phước

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 3/2023

 

37

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 6/2023

 

38

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 4/2023

Dự kiến tháng 8/2023

 

39

Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh

Dự kiến tháng 10/2023

Dự kiến tháng 12/2023

Dự kiến tháng 03/2024

 

40

Quy hoạch Bình Dương

Dự kiến tháng 8/2023

Dự kiến tháng 10/2023

Dự kiến tháng 01/2024

 

41

Quy hoạch Đồng Nai

Dự kiến tháng 6/2023

Dự kiến tháng 8/2023

Dự kiến tháng 11/2023

 
 

Vùng Tây Nguyên

42

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 3/2023

Dự kiến tháng 5 - 6/2023

 

43

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 4/2023

Dự kiến tháng 5 - 6/2023

 

44

Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 3/2023

Dự kiến tháng 5 - 6/2023

 

45

Quy hoạch tỉnh Kon Tum

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

Dự kiến tháng 8/2023

 

46

Quy hoạch tỉnh Gia Lai

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

Dự kiến tháng 8/2023

 
 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

47

Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 6/2023

 

48

Quy hoạch tỉnh An Giang

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 4/2023

 

49

Quy hoạch tỉnh Long An

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 4/2023

 

50

Quy hoạch tỉnh Trà Vinh

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

 

51

Quy hoạch tỉnh Bến Tre

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 6/2022

 

52

Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 6/2023

Dự kiến tháng 9/2023

 

53

Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

 

54

Quy hoạch tỉnh Cà Mau

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2023

Dự kiến tháng 8/2023

 

55

Quy hoạch tỉnh Kiên Giang

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 3/2023

Dự kiến tháng 7/2023

 

56

Quy hoạch thành phố Cần Thơ

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 6/2023

 

57

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long

Đã hoàn thành

Dự kiến 15/03/2023

Dự kiến tháng 6/2023

 

58

Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 5/2022

Dự kiến tháng 9/2022

 

59

Quy hoạch tỉnh Hậu Giang

Đã hoàn thành

Dự kiến tháng 4/2022

Dự kiến tháng 8/2023

 

 

 

______________

1 Phê duyệt tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023.

2 Phê duyệt tại Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021

3 Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia; Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển quốc gia; Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; Quy hoạch tài nguyên nước; Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

4 Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

5 Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Thanh Hóa

6 Theo quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP , thời gian lấy ý kiến về quy hoạch ít nhất là 30 ngày; theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ ngày 17/9/2021 của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh ban hành quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian cho ý kiến thẩm định là 15 ngày.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi