Chỉ thị 18/2011/CT-UBND chấn chỉnh chất lượng công trình xây dựng tỉnh Hà Giang

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

_________

Số: 18/2011/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Giang, ngày 03 tháng 6 năm 2011

 

 

CHỈ THỊ

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

______________________________

 

Trong thời gian qua các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng cường về số lượng, lớn về quy mô và đa dạng về nguồn vốn đầu tư. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng có nhiều tiến bộ. Nhìn chung đa số các công trình đã được chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng đều đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật đáp ứng được yêu cầu thiết kế đề ra góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua kiểm tra thực tế trên địa bàn tỉnh vẫn có những công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng, để xảy ra sự cố phải xử lý mà nguyên nhân chính là do có những hạn chế, thiếu sót trong công tác khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, thi công, giám sát thi công của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, chưa tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nhằm tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan:

Thực hiện nghiêm túc các Quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Quyết định số 293/2011/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Đối với chủ đầu tư xây dựng công trình:

- Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của mình trong quản lý chất lượng công trình tại các khâu: Khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, thi công giám sát thi công theo đúng quy định tại Điều 57, Điều 75, Điều 89 của Luật Xây dựng; Chương III, Chương IV, Chương V của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

- Chỉ lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực để khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, thi công, giám sát thi công, chứng nhận an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định tại Chương IV của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng;

- Phải nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của các nhà thầu tham gia vào xây dựng công trình theo đúng quy định. Kiên quyết không nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng khi không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành.

3. Đối với các nhà thầu tham gia vào xây dựng công trình:

- Phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong quản lý chất lượng khảo sát, quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình theo đúng quy định tại Điều 51, Điều 58 của Luật Xâng dựng; Chương III, Chương IV Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

3.4. Các tổ chức tư vấn quản lý dự án, Tư vấn kiểm tra, chứng nhận an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng:

Khi tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứng đủ điền kiện năng lực và thực hiện đúng phạm vi hoạt động theo quy định tại Điều 44 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng. Ngoài ra các tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng phải đăng ký trên hệ thống thông tin của Bộ xây dựng về năng lực và hoạt động của các tổ chức, cá nhân họat động xây dựng trong phạm vi cả nước.

4. Đối với Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công thương):

- Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra theo định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng liên quan đến chất lượng công trình thuộc địa phương, ngành mình quản lý trên địa bàn tỉnh;

- Kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia ý kiến vào thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng và thẩm định Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình đúng theo thẩm quyền và đúng nội dung theo quy định, phải bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức làm công tác thẩm định.

5. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TTr Tỉnh uỷ;
- TTr HĐND tỉnh;
- T.Tr UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, Ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Ban QLDA;
- Các đon vị tư vấn đầu tư xây dựng;
- LĐVP UBND tỉnh, Công báo, CVNCTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

 

Đàm Văn Bông

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 18/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 18/2011/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 03/06/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực