Văn bản Hợp nhất về Xây dựng

Có tất cả 44 văn bản: Xây dựng
01

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Xác thực: 27/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
02

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

Xác thực: 27/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
03

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Xác thực: 27/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
04

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Xác thực: 17/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
05

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
06

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Xác thực: 23/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
07

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Xác thực: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
08

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Xác thực: 11/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quản lý vật liệu xây dựng

Xác thực: 05/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
10

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
11

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Xác thực: 17/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
12

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Xác thực: 17/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
13

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Xác thực: 22/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
14

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Xác thực: 22/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
15

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Xác thực: 01/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
16

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Xác thực: 30/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
17

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Xác thực: 05/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
18

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị

Xác thực: 04/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
19

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Xây dựng

Xác thực: 04/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
20

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Xác thực: 03/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
Vui lòng đợi