Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.309 văn bản: Xây dựng
1301

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi-Đường thi công-Yêu cầu thiết kế

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
1302

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi-Thi công và nghiệm thu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
1303

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8652:2012 Sơn tường dạng nhũ tương-Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
1304

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9335:2012 Bê tông nặng-Phương pháp thử không phá hủy-Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
1305

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9149:2012 Công trình thủy lợi-Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
1306

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7239:2003 Bột bả tường

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
1307

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
1308

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng - Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
1309

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5747:1993 Đất xây dựng - Phân loại

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
Vui lòng đợi