Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.301 văn bản: Xây dựng
981

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 132:2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
982

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12871:2020 Văn phòng kết hợp lưu trú - Yêu cầu chung về thiết kế

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2020
983

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12865:2020 Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy hoàn thiện bề mặt

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2020
984

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12870:2020 Biệt thự nghỉ dưỡng - Yêu cầu chung về thiết kế

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
985

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 340:1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
986

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
987

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-1:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
988

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-10:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
989

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-8:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
990

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 155:2005 Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị máy bơm

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
991

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 154:2006 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Thuật ngữ và định nghĩa

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
992

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-18:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
993

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-12:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ bền băng giá

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
994

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-5:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
995

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 134:2005 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
996

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-2:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định kích thước và chất lượng bề mặt

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
997

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-8:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
998

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-9:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ bền sốc nhiệt

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
999

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 321:2004 Sơn xây dựng - Phân loại

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
1000

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
Vui lòng đợi