Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 978 văn bản: Xây dựng
881

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12005-10:2017 ISO 4628-10:2016 Sơn và vecni-Đánh giá sự suy biến của lớp phủ-Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan-Phần 10: Đánh giá độ ăn mòn dạng sợi

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
882

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8284:2009 Nhà máy chế biến chè-Yêu cầu trong thiết kế và lắp đặt

Lĩnh vực: Xây dựng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
883

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12005-2:2017 ISO 4628-2:2016 Sơn và vecni-Đánh giá sự suy biến của lớp phủ-Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan-Phần 2: Đánh giá độ phồng rộp

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2018
884

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8224:2009 Công trình thủy lợi-Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình

Lĩnh vực: Xây dựng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
885

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8259-6:2009 Tấm xi măng sợi-Phương pháp thử-Phần 6: Xác định khả năng chống thấm nước

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2018
886

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8257-3:2009 Tấm thạch cao-Phương pháp thử-Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2018
887

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8259-5:2009 Tấm xi măng sợi-Phương pháp thử-Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2018
888

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8257-5:2009 Tấm thạch cao-Phương pháp thử-Phần 5: Xác định độ biến dạng ẩm

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2018
889

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8305:2009 Công trình thủy lợi-Kênh đất-Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2018
890

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8303:2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2018
891

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8479:2010 Công trình đê, đập-Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

Lĩnh vực: Xây dựng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
892

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9846:2013 Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu)

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
893

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn-Yêu cầu thiết kế

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
894

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7712:2013 Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít toả nhiệt

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
895

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6071:2013 Sét để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
896

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9842:2013 Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông-Thi công và nghiệm thu

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
897

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10335:2014 Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy-Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
898

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10969:2015 ISO 10466:1997 Hệ thống đường ống bằng chất dẻo-Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP)-Phương pháp thử để kiểm chứng độ bền với lệch dạng vòng ban đầu

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
899

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10798:2015 Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
900

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7744:2013 Gạch terazo

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
Vui lòng đợi