Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.309 văn bản: Xây dựng
41

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-6:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp xăng dầu, khí đốt

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
42

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-5:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp điện

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
43

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-7:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình chiếu sáng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
44

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-10:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình nghĩa trang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
45

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-3:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình hào và tuynen kỹ thuật

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
46

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-9:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
47

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-8:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình viễn thông

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
48

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình giao thông

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
49

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-2:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình thoát nước

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
50

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-1:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp nước

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10406:2015 Công trình thủy lợi-Tính toán hệ số tiêu thiết kế

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10397:2015 Công trình thủy lợi-Đập hỗn hợp đất đá đầm nén-Thi công, nghiệm thu

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10396:2015 Công trình thủy lợi-Đập hỗn hợp đất đá đầm nén

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
54

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2015/BCT Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
55

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2014/BXD Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
56

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2014/BXD Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
57

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/09/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2014/BXD An toàn trong xây dựng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/09/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
59

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2013/BXD Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Lĩnh vực: Xây dựng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
60

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
Vui lòng đợi