Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.217 văn bản: Xây dựng
1001

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-6:2017 Thiết kế cầu đường bộ-Phần 6: Kết cấu thép

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
1002

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8259-8:2009 Tấm xi măng sợi-Phương pháp thử-Phần 8: Xác định độ bền băng giá

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
1003

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8259-4:2009 Tấm xi măng sợi-Phương pháp thử-Phần 4: Xác định độ co dãn ẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
1004

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8259-3:2009 Tấm xi măng sợi-Phương pháp thử-Phần 3: Xác định khối lượng thể tích biểu kiến

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
1005

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7958:2008 Bảo vệ công trình xây dựng-Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
1006

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng-Nguyên tắc cơ bản

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
1007

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6017:1995 ISO 9597-89 (E) Xi măng-Phương pháp thử-Xác định thời gian đông kết và độ ổn định

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
1008

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 112:1984 Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới (thiết bị do PNUD đầu tư) và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
1009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8267-6:2009 Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng-Phương pháp thử-Phần 6: Xác định cường độ bám dính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
1010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8267-4:2009 Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng-Phương pháp thử-Phần 4: Xác định ảnh hưởng của lão hóa nhiệt đến sự tổn hao khối lượng, tạo vết nứt và phấn hóa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
1011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-50:2017 EN 81-50:2014 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy-Kiểm tra và thử nghiệm-Phần 50: Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2018
1012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7799:2017 Nhà nghỉ du lịch

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
1013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11898:2017 EN 12149:1998 Vật liệu dán tường dạng cuộn-Xác định mức thôi nhiễm của các kim loại nặng và một số nguyên tố khác, hàm lượng monome vinyl clorua và formaldehyt phát tán

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
1014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11907:2017 ISO 27528:2009 Ván gỗ nhân tạo-Xác định lực bám vít

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
1015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11903:2017 ISO 16999:2003 Ván gỗ nhân tạo-Lấy mẫu và cắt mẫu thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
1016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10685-4:2018 ISO 1927-4:2012 Vật liệu chịu lửa không định hình-Phần 4: Xác định độ lưu động của hỗn hợp bê tông chịu lửa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
1017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10685-5:2018 ISO 1927-5:2012 Vật liệu chịu lửa không định hình-Phần 5: Chuẩn bị và xử lý viên mẫu thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
1018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7219:2018 Kính tấm xây dựng-Phương pháp xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
1019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11915:2018 Vật liệu chịu lửa không định hình-Bê tông chịu lửa sa mốt và cao alumin

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
1020

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11914-3:2018 ISO 10081-3:2003 Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc-Phần 3: Sản phẩm kiềm tính chứa hàm lượng carbon dư từ 7% đến 50%

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
Vui lòng đợi