Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.304 văn bản: Xây dựng
981

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6415-11:2016 Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ bền rạn men đối với gạch men

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
982

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6415-12:2016 Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ bền băng giá

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
983

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6415-17:2016 Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hệ số ma sát

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
984

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4316:1986 Xi măng poóc lăng xỉ hạt lò cao - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
985

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7569:2007 Xi măng alumin

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2020
986

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5592:1991 Bê tông nặng - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
987

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7772:2007 Xe, máy và thiết bị thi công di động - Phân loại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2020
988

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-16:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 16: Xác định sự khác biệt nhỏ về màu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
989

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-17:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hệ số ma sát

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
990

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-12:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
991

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 135:2005 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và độ ẩm đầm nén tốt nhất của vật liệu đất dính trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
992

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7195:2002 Ngói tráng men

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2020
993

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7194:2002 Vật liệu cách nhiệt - Phân loại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2020
994

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7445-2:2004 Xi măng giếng khoan chủng loại G - Phần 2: Phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
995

Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 366:2004 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
996

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5637:1991 Quản lí chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
997

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 66:1991 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước - Yêu cầu an toàn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
998

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7451:2004 Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC - Qui định kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
999

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4616:1987 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2020
1000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4376:1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng mica

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2020
Vui lòng đợi