Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.027 văn bản: Xây dựng
981

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4514:2012 Xí nghiệp công nghiệp-Tổng mặt bằng-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 28/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
982

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7711:2007 Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat

Ban hành: 31/12/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
983

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7713:2007 Xi măng - Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sulfat

Ban hành: 31/12/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2020
984

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7744:2007 Gạch terrazzo

Ban hành: 31/12/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2020
985

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7628-6:2007 ISO 4190-6:1984 Lắp đặt thang máy - Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư - Bố trí và lựa chọn

Ban hành: 13/09/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
986

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7628-5:2007 ISO 4190-5:2006 Lắp đặt thang máy - Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký hiệu và phụ tùng

Ban hành: 13/09/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
987

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7628-3:2007 ISO 4190-3:1982 Lắp đặt thang máy - Phần 3: Thang máy phục vụ loại V

Ban hành: 13/09/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
988

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 365:2007 Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế

Ban hành: 15/05/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
989

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 382:2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường

Ban hành: 29/01/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
990

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 Cấp nước-Mạng lưới đường ống công trình-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 17/03/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2017
991

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6475-4:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 4: Nguyên tắc thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2020
992

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
993

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4316:1986 Xi măng poóc lăng xỉ hạt lò cao - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
994

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10545:2014 Sửa chữa mặt đường bằng vật liệu bê tông nhựa siêu mịn - Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
995

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10332:2014 Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
996

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4199:1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
997

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4197:1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
998

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4200:1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
999

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 267:2002 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
1000

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 80:2002 Đất xây dựng - Phương pháp xác định môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
Vui lòng đợi