Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.217 văn bản: Xây dựng
961

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9505:2012 Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
962

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9504:2012 Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
963

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5896:2012 ISO 9431:1990 Bản vẽ xây dựng-Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên hình vẽ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
964

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
965

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9311-5:2012 ISO 834-5:2000 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận công trình xây dựng-Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
966

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9369:2012 Nhà hát-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
967

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9311-4:2012 ISO 834-4:2000 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận công trình xây dựng- Phần 4: Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
968

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9311-3:2012 ISO 834-3:1994 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận công trình xây dựng-Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
969

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9080-1:2012 Vữa bền hóa gốc polyme-Phương pháp thử-Phần 1: Xác định độ bền kéo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
970

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9113:2012 Ống bê tông cốt thép thoát nước

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
971

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9262-2:2012 ISO 7976-2:1989 Dung sai trong xây dựng công trình-Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình-Phần 2: Vị trí các điểm đo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
972

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5673:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Cấp thoát nước bên trong-Hồ sơ bản vẽ thi công

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
973

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6078:2012 ISO 4172:1991 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng-Bản vẽ lắp ghép kết cấu chế tạo sẵn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
974

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9203:2012 Xi măng poóc lăng hỗn hợp-Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
975

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9189:2012 Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng poóc lăng bằng nhiễu xạ tia X theo phương pháp chuẩn trong

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
976

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8731:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
977

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn-Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
978

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8719:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
979

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9166:2012 Công trình thủy lợi-Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
980

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi-Đường thi công-Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
Vui lòng đợi