Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.758 văn bản: Xây dựng
1701

Quyết định 69/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kê hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/05/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
1702

Quyết định 60/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/05/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2006
1703

Quyết định 36/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 13/03/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
1704

Quyết định 35/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hai và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng công viên lịch sử - văn hoá dân tộc tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 13/03/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
1705

Quyết định 26/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
1706

Quyết định 24/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định tạm thời về công tác kiểm định cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 03/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
1707

Quyết định 22/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng và an ninh trật tự khu quy hoạch xây dựng Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
1708

Quyết định 24/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị đông nam đường Trần Duy Hưng, tỷ lệ 1/2000

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1709

Quyết định 19/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 24/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1710

Quyết định 10/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn bán nhà sở hữu nhà nước, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
1711

Quyết định 11/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị nam Thăng Long - giai đoạn 1, phường Phú Thượng, Xuân La - quận Tây Hồ, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1712

Quyết định 10/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Thăng Long - giai đoạn 1, phường Phú Thượng, Xuân La quận Tây Hồ, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1713

Quyết định 181/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho một số dự án thuộc kế hoạch XDCB năm 2002

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
1714

Quyết định 145/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
1715

Quyết định 142/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ định quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố cho vay thực hiện công tác đền bù giải toả, tạm cư, tái định vư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/12/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
1716

Quyết định 135/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạhc xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định vư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
1717

Quyết định 134/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạhc chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
1718

Quyết định 154/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa - quận Đống Đa, ty lệ 1/500

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
1719

Quyết định 121/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao thành phố tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
1720

Quyết định 116/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn bán nhà và cho thuê nhà sở hữu nhà nước (đợt 2)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
Vui lòng đợi