Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.307 văn bản: Xây dựng
1521

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Xây dựng, Doanh nghiệp Tải về
1522

Quyết định 1255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cầu An Phú, huyện Quế Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1523

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
1524

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1525

Quyết định 1192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1526

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc bãi bỏ Quyết định 39/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1527

Quyết định 1548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xử lý khẩn cấp hồ Khe Tre, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống và xã Yên Lạc, huyện Như Thanh

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1528

Quyết định 1537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Xử lý khẩn cấp kè hướng dòng trạm bơm Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1529

Quyết định 1228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho dự án Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Điện Bàn

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1530

Quyết định 1186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1531

Quyết định 1540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1532

Quyết định 1547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
1533

Quyết định 1539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
1534

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đầu tư, xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Xây dựng Tải về
1535

Quyết định 1522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý, huyện Mường Lát

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
1536

Quyết định 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2)

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
1537

Quyết định 1219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Nghệ An

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1538

Quyết định 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1539

Quyết định 1450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Hiệp, huyện Tây Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1540