Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.602 văn bản: Xây dựng
1501

Quyết định 4650/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại 02 điểm mỏ cát nhỏ lẻ trên sông Âm, đoạn thuộc xã Giao An và xã Tam Văn, huyện Lang Chánh”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1502

Quyết định 66/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1503

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bãi bỏ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1504

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác nhau trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1505

Quyết định 2995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (chuẩn hóa)

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1506

Quyết định 4624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đông Nam Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1507

Quyết định 3366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
1508

Quyết định 3364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với đường dẫn Cầu Duy Phước - Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên và Thành phố Hội An

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
1509

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1510
1511

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1512

Quyết định 4529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm Thành phố Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1513

Quyết định 3132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình chuyên ngành

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1514

Quyết định 4523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Tây Nam đại lộ Nam sông Mã 1, phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1515

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1516

Quyết định 36/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc bãi bỏ Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1517

Quyết định 11195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Quản lý lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng, Hành chính Tải về
1518

Quyết định 4508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1519

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1520

Quyết định 4488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực trường Chính trị và các lô đất lân cận, phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về