Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.583 văn bản: Xây dựng
1401

Quyết định 151/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình - Hà Nội, Tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Xã Mỹ Đình – Thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1402

Quyết định 153/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1403

Quyết định 142/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân bố vốn đầu tư XDCB của Thành phố năm 2006 (Đợt 2)

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 14/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2006
1404

Quyết định 136/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng Cụm công nghiệp tập trung tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội - Giai đoạn 1

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1405

Quyết định 132/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu du lịch tổng hợp tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1406

Quyết định 133/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000) khu đô thị mới Nam Hồng. Địa điểm: Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1407

Quyết định 128/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu di dân Đền Lừ 3 và đấu giá quyền sử dụng đất, tỷ lệ 1/50 thuộc phường Hoàng Văn Thụ và phường Thịnh Liệt,quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1408

Quyết định 127/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu di dân Đền Lừ 3 và đấu giá quyền sử dụng đất, tỷ lệ:1/500. Địa điểm: Phường Hoàng Văn Thụ và Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai-Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1409

Quyết định 121/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện quy hoạch xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2006
1410

Quyết định 137/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1411

Quyết định 119/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân, phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai và Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì -Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1412

Quyết định 120/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân, phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai và Xã Tân Triều -huyện Thanh Trì -Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1413

Quyết định 121/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn XDCB năm 2006 cho 5 dự án giao Tổng công ty Đầu Tư và phát triển nhà Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2006
1414

Quyết định 104/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 14/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
1415

Quyết định 103/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 14/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
1416

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 14/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
1417

Quyết định 103/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 14/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
1418

Quyết định 116/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất xây dựng các công trình hạ tầng xã hội trong khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội-Tỷ lệ 1/500 (Các ô đất có kí hiệu:B5/CC1, B5/TH2,A3/TH2, C10/TH1, C5/TH2)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1419

Quyết định 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Chỉ giới Xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn la Kha, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
1420

Quyết định 112/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế, nhiệm vụ thiết kế Cuộc thi " Đề xuất ý tưởng và giải pháp quy hoạch - kiến trúc Cửa ô phía Nam Hà Nội "

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
Vui lòng đợi