Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.513 văn bản: Xây dựng
1401

Quyết định 217/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
1402

Chỉ thị 24/2004/CT-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
1403

Quyết định 205/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho giám đốc sở Tài nguyên và môi trường giải quyết một số lĩnh vực trong đầu tư xây dựng thuộc ngành tài nguyên môi trường

Ban hành: 27/08/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
1404

Quyết định 139/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điểu lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đại Kim - quận Hoàng Mai, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000

Ban hành: 25/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1405

Quyết định 195/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 cho tổ chức giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
1406

Quyết định 121/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết cải tạo, chỉnh trang hai bên đường phố Ngô Gia Tự - quận Long Biên - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 04/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1407

Quyết định 115/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị nam Thăng Long - giai đoạn II, tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông) địa điểm: các phường Phú Thượng, Xuân La - quận Tây Hồ và các xã Đông Ngạc, Xuân Đỉnh - huyện Từ Liêm - Hà Nội

Ban hành: 28/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1408

Quyết định 188/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và bản quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thi mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
1409

Quyết định 110/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ cho viện quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc sở quy hoạch - Kiến trúc thành phố

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2006
1410

Quyết định 163/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bố sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện

Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
1411

Quyết định 105/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép công ty xây dựng Hồng Hà thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà được thành lập các xí nghiệp trực thuộc

Ban hành: 01/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2006
1412

Quyết định 144/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp chủ tịch uỷ ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Ban hành: 21/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
1413

Quyết định 83/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các ô đất năm giữa đường vành đai 2 và đường Lạc Long Quân (khu D1, D3 và khu D5, D6, D7) phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phú Thượng và Phường Xuân La, quận Tây Hồ - Hà Nội

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1414

Quyết định 89/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Hạ Đình - quận Thanh Xuân và huyện Thành Trì - Hà Nội

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1415

Quyết định 79/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/2000 tại các xã: Lệ Chi, Kim Sơn - huyện Gia Lâm - Hà Nội

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1416

Quyết định 85/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết cụm trường trung học chuyên nghiệp và dậy nghề, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch kiến trúc và quy hoạch giao thông)

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1417

Quyết định 75/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu vực bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thụy Phương - huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội (phần quy hoạch kiến truc- giao thông)

Ban hành: 18/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2006
1418

Chỉ thị 17/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện luật xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
1419

Quyết định 67/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Trung Văn tại Xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 10/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1420

Quyết định 120/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố

Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
Vui lòng đợi