Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.708 văn bản: Xây dựng
1361

Quyết định 894/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
1362

Quyết định 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 03/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
1363

Quyết định 549/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2.000)Khu đô thị tại phường Cát Lái và phường Bình Trưng Đông, quận 2(điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm III - Khu Công nghiệp Cát Lái)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2010
1364

Quyết định 551/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh địa điểm trong nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư quận 12 tại phường Thới An, quận 12

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2010
1365

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
1366

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
1367

Quyết định 6719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng giai đoạn 2

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
1368

Quyết định 2811/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2017
1369

Quyết định 123/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
1370

Quyết định 122/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
1371

Quyết định 109/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
1372

Quyết định 6049/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2009
1373

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
1374

Quyết định 114/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Xây dựng;An ninh quốc gia;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2009
1375

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
1376

Quyết định 4948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2009
1377

Quyết định 4972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2009
1378

Quyết định 4878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
1379

Quyết định 113/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 21/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2009
1380

Quyết định 4739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2009
Vui lòng đợi